TransMisia pre globálne ciele

Difficulty level : stredne pokročilí
  • Úroveň : Od 14 do 18
  • Kľúčové kompetencie : Digitálna / Gramotnosť / Jazyky / Občianska / Osobná / sociálna a vzdelávacia / Podnikavosť

    Tematické oblasti : cudzie jazyky / dejepis / ekologická výchova / geografia / hudobná výchova / mediálna výchova / medzipredmetové vzťahy / občianska náuka / politológia / sociálne vedy / sociológia
Project Kit picture
Ciele trvalo udržateľného rozvoja (OSN) sú svet meniace ciele, ktoré si budú v nadchádzajúcich rokoch vyžadovať globálnu spoluprácu. Aby sa ciele dosiahli, každý si musí splniť svoju úlohu: vlády, súkromný sektor a občianska spoločnosť. Ako občania, t.j. členovia miestnej a globálnej komunity, hrajú študenti úlohu v prínose k udržateľnej budúcnosti.

Pomocou tohto projektu študenti lepšie pochopia danú problematiku a odpovedia na otázky: Čo môžeme urobiť my, občania? Ako môžeme vplývať na našu komunitu a urobiť zo sveta lepšie miesto?

V rámci tohto projektu budú študenti pracovať v tímoch a vymieňať si názory na rôzne výzvy, ktorým budú musieť čeliť do roku 2030. Spoločne vytvoria kolaboratívny časopis a rozhlasový kanál, ktoré im umožnia vymieňať si myšlienky a názory so svetom a začať vplývať na ich komunity.

Kolaboratívny proces počas projektu si bude od študentov vyžadovať, aby pracovali v tímoch, vymieňali si názory, vyjednávali, dosahovali dohody a spoločne robili rozhodnutia úctivým a demokratickým spôsobom.

Predstavenie partnerov

Zobraziť viac

Orientácia

Zobraziť viac

Komunikácia

Spolupráca

Zobraziť viac

Hodnotenie

Zobraziť viac

Ďalšie

Zobraziť viac