eTwinning Plus

eTwinning Plus je spôsob, akým sa školy v ktorejkoľvek zo susediacich krajín môžu zapojiť do programu eTwinning

picture

Info

eTwinning Plus ponúka platformu pre zamestnancov škôl v ktorejkoľvek zo susedských krajín zapojených do programu, aby mohli spolupracovať a stať sa súčasťou rozšírenej komunity eTwinning.

Propagované/Hlavné správy

Táto časť vám prináša správy z celej siete eTwinning. Nahliadnite za scénu a zistite, čo sa učitelia navzájom od seba učia a čo získavajú z cezhraničnej práce so svojimi žiakmi. Spoznajte ocenené projekty a získajte informácie o možnostiach profesionálneho rozvoja.

Balíky pripravených projektov

Balíky pripravených projektov sú podrobné návody na realizáciu úspešných projektov eTwinning. Balíky môžu slúžiť ako referenčné kritérium pre učiteľov, ktorí si želajú realizovať podobné projekty, alebo ako nástroj na inšpiráciu a nové nápady.

Projekty

Galéria prezentuje výber príkladov osvedčených postupov s cieľom podnietiť vašu tvorivosť pri tvorbe a realizácii vášho vlastného projektu eTwinning. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaregistrujte sa tu.

picture

Nájdite eTwinning vo vašej krajine

Vedeli ste, že do programu eTwinning je zapojených 44 krajín z celej Európy i mimo nej? Či je vaša krajina súčasťou programu eTwinning si môžete preveriť na mape na domovskej stránke. Ak sa tam nachádza, potom je vám k dispozícii národná podporná služba (NSS) alebo agentúra pre podporu partnerov (PSA), ktorá vám poskytne pomoc v štátnom jazyku, propaguje eTwinning v celej vašej krajine, organizuje činnosti zamerané na profesionálny rozvoj a mnoho iných vecí.