Vyhlásenie

Európska sieť škôl prevádzkuje túto webovú stránku s cieľom podporiť iniciatívy realizátorov partnerstva škôl a propagovať ich pred verejnosťou. Materiály publikované na tejto webovej stránke majú iba informačný charakter.

Naším cieľom je poskytovať aktuálne a presné informácie. Ak sa stretnete s nejakými chybami, pokúste sa o ich opravu.  Európska sieť škôl však nenesie zodpovednosť za spoľahlivosť informácií uverejnených na tejto stránke.

Tieto informácie

· sú iba všeobecné a neodzrkadľujú špecifické podmienky realizátorov programu; 
· nie sú vždy vždy komplexné, presné, úplné a aktuálne; 
· sa niekedy odvolávajú na iné webové stránky, ktorých obsah Európska sieť škôl nekontroluje, a preto nepreberá zodpovednosť za ich obsah;
· neslúžia ako profesionálne či právnické rady (ak potrebujete špecifickú radu, prekonzultujte ju s profesionálnym poradcom pre danú probelmatiku).

Európska sieť škôl si vyhradzuje právo po dokonalom zvážení kedykoľvek meniť, modifikovať, pridávať alebo odstraňovať informácie uverejnené na tejto webovej stránke.

Cieľom tohto vyhlásenia nie je znižovať spoľahlivosť informácií poskytovaných Európskou sieťou škôl. Rešpektuje právne požiadavky obsiahnuté v legislatíve jednotlivých krajín.

Poznámka o autorských právach
Uverejňovanie materiálov uverejnených na tejto webovej stránke je možné iba s uvedením jej autora a zdroja informácie, ak to nie je uvedené inak. Na rozširovanie informácií je potrebné získať povolenie v súlade s vyššie uvedenými informáciami. Môže ísť i o špecifické povolenia, ktoré budú jasne vyšpecifikované a budú uprednostnené pred všeobecnými.

  • Administration