Komunita

Zapojte sa do siete

Komunita eTwinning združuje stovky tisícov učiteľov, ktorí sa jeden od druhého navzájom učia, vymieňajú si postupy a myšlienky a pretvárajú eTwinning na najväčšiu sieť učiteľov na svete. eTwinning Live je domovom tejto komunity: prihláste sa pomocou vašich prihlasovacích údajov a začnite žiť s programom eTwinning.

picture

Nájdite eTwinning vo vašej krajine

Vedeli ste, že do programu eTwinning je zapojených 44 krajín z celej Európy i mimo nej? Či je vaša krajina súčasťou programu eTwinning si môžete preveriť na mape na domovskej stránke. Ak sa tam nachádza, potom je vám k dispozícii národná podporná služba (NSS) alebo agentúra pre podporu partnerov (PSA), ktorá vám poskytne pomoc v štátnom jazyku, propaguje eTwinning v celej vašej krajine, organizuje činnosti zamerané na profesionálny rozvoj a mnoho iných vecí.

picture

Ambasádori

Ambasádori eTwinning sú zásadným prvkom v komunite eTwinning. Sú to nadšení učitelia s veľkým množstvom skúseností, ktorí vedú projekty eTwinning, pomáhajú účastníkom programu eTwinning s pedagogickými a technickými otázkami a poskytujú prezenčné a online školenia.

picture

Školy eTwinning

eTwinning oceňuje a akredituje zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých účastníkov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci tej istej školy. Certifikát Škola eTwinning oceňuje prácu vykonanú na školskej úrovni a umožňuje týmto školám, aby sa stali vodcami v miestnej a národnej komunite. Ak chcete požiadať o certifikát, sledujte  oznamy.

picture

Priatelia

Spoznajte priateľov programu eTwinning. Priatelia programu eTwinning sú inštitúcie, organizácie a iniciatívy, ktoré ponúkajú kvalitné zdroje, možnosti a nápady súvisiace s ich oblasťou pôsobnosti a pomáhajú účastníkom programu eTwinning rozvíjať si svoje zručnosti a vedomosti. 

picture

eTwinning a School Education Gateway

eTwinning a School Education Gateway sú európske iniciatívy založené s cieľom obohatiť vašu kariéru. Každá má svoje vlastné zameranie a konkrétnu ponuku pre sektor vzdelávania. Tento informačný leták pripravili obe iniciatívy spoločne s cieľom informovať vás o jedinečných službách, ktoré poskytujú. Stiahnite si informačný leták a získajte čo najviac z vašej cesty vzdelávaním v Európe!