article image

Pravidlá správania v programe eTwinning

eTwinning je najväčšia sieť škôl v Európe. Je to vaša komunita a každý jeden člen ju robí takou, aká je. Tu nájdete niekoľko základných pravidiel, pomocou ktorých udržíte komunitu eTwinning bezpečnú a zábavnú pre každého!

Nahlásiť

Pomôžte nám budovať bezpečnú komunitu! Spoliehame sa na realizátorov programu eTwinning, že nahlásia nevhodný obsah a spam. Ak sa stretnete s akýmikoľvek príspevkami alebo komentármi v denníkoch či fórach, dostanete súkromnú správu, alebo narazíte na obsah, ktorý považujete za urážlivý, ktorý porušuje autorské právo, alebo je jednoducho nevhodný, môžete použiť tlačidlo Nahlásiť a uviesť dôvod, prečo ste tak urobili. Vašu správu okamžite spracujú podporné služby.

Spam

Robíme všetko, čo je možné, aby sme v programe eTwinning chránili ľudí pred technickým zneužívaním a spamom. Ktorýkoľvek používateľ, ktorý sa podieľa na nižšie uvedených činnostiach, môže byť považovaný za odosielateľa spamu a nakoniec vylúčený z platformy:

1. Zneužívanie systému interných správ

Vyvarujte sa posielaniu príliš veľkého počtu správ učiteľom, s ktorými nepracujete. Predtým, ako kontaktujete niektorého z používateľov: pozrite si jeho profil, preverte si, či je pripravený na realizáciu projektov a ubezpečte sa, že vaše správy sú relevantné. Neposielajte presne tú istú správu viacerým realizátorom programu eTwinning!

2. Využívanie programu eTwinning na komerčné účely

Využívať platformu na komerčné účely je prísne zakázané. Akákoľvek spoločnosť, iniciatíva, akcia, či softvér s komerčným zámerom budú odstránené a ich prístup na samotnú platformu bude zamedzený.

3. Spam vo fórach

Partnerské fóra na platforme eTwinning Live produkujú tisíce správ. Pomôžte nám udržiavať ich čisté a usporiadané, aby sa zlepšila spolupráca!

  • Vyhýbajte sa uverejňovaniu tej istej správy v rôznych fórach.
  • Ubezpečte sa, že vaša správa zohľadňuje predmet témy.
  • Pred uverejnením nového príspevku si preverte, či sa tam nenachádzajú iné súvisiace správy a odpovedajte na ne.

4. Nesúvisiace alebo nevhodné komentáre k príspevkom iných

Keď uverejňujete príspevok k profilu inej osoby, ubezpečte sa, že je pre daného používateľa relevantný. Nepíšte ten istý komentár viacerým používateľom!

5. Náhodné žiadosti o kontakt a pozvánky do projektu

Vyhýbajte sa tomu, že budete žiadať realizátorov programu eTwinning, aby sa stali súčasťou vašich kontaktov, alebo aby sa zapojili do realizácie vášho projektu bez predchádzajúcej komunikácie. Postarajte sa o to, aby ste mali v zozname rozumný a zvládnuteľný počet kontaktov. Chcete mať o niekom aktuálne informácie? Namiesto toho ho radšej sledujte.

Priame vyhrážky, šikanovanie a obťažovanie

eTwinning netoleruje šikanovanie alebo obťažovanie. Ak ste obeťou kyberšikany, alebo sa vám niekto vyhráža, nahláste to, alebo sa obráťte na vašu Národnú podpornú službu. Pamätajte, že ktokoľvek, kto bude pristihnutý pri šikanovaní alebo obťažovaní iných členov platformy, môže byť permanentne vylúčený z programu eTwinning.

Nenávistný prejav a grafický obsah

Správy a príspevky, ktoré napádajú alebo podnecujú násilie voči ľuďom na základe ich rasy, etnickej príslušnosti, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo pohlavia, budú z platformy odstránené a toto správanie bude oznámené náležitým úradom. Násilný a nevhodný grafický obsah bude odstránený.

Duševné vlastníctvo

Ubezpečte sa, že obsah, ktorý vkladáte na platformu, neporušuje žiadne autorské práva. Predtým, ako sa podelíte o akékoľvek fotografie, videá, dokumenty alebo iné zdroje, ubezpečte sa, že na to máte právo. Na platformu eTwinning sa nedajú vkladať videá a preto budete musieť najskôr vložiť video na stránku YouTube, DailyMotion alebo Vimeo a potom vložiť internetový odkaz na platformu eTwinning. Nezabudnite si predtým overiť ich zásady v oblasti autorských práv.

Študenti (maloletí)

eTwinning sa zaujíma o ochranu súkromia a bezpečnosť študentov. Vyhýbajte sa uverejňovaniu fotografií žiakov vo vašom profile na platforme eTwinning Live, v priestore TwinSpace, skupinách, atď. V každom prípade sa ubezpečte, že máte na to súhlas rodičov, alebo že žiakov nie je možné identifikovať.

Súkromné informácie a citlivé údaje

Buďte ohľaduplný pri uverejňovaní obsahu, ktorý sa týka iných. Nezdieľajte súkromné informácie o sebe alebo iných realizátoroch programu eTwinning, ako sú telefónne čísla a čísla kreditných kariet, adresy, atď., alebo intímne fotografie a videá bez výslovného povolenia dotknutých osôb. Vždy sa zamyslite skôr, ako niečo zverejníte!

Zverejňovanie údajov

Informácie, ktoré poskytnete pri registrácii, budú viditeľné len pre iných realizátorov programu eTwinning. Vaše meno sa však objaví vo verejnom profile školy. Toto je jediná informácia o vás, ktorú zverejníme.

  • Community
  • Copyright
  • Cyberbullying
  • Data privacy
  • eSafefty
  • Netiquette
  • Spam