Čo je certifikát Škola eTwinning?

Školy eTwinning sú výborným príkladom toho, ako môžu celé školy profitovať z programu eTwinning. Aktívne propagujú hodnoty a pedagogiku eTwinning, fungujú ako referenčný bod pre svoju miestnu komunitu a predstavujú model pre iné školy.

Label

Školy eTwinning uznávajú význam a hodnoty programu eTwinning a integrujú ich do školských politík, postupov a profesionálneho rozvoja s podporou vedenia školy.

Pomocou certifikátu Škola eTwinning program eTwinning poskytuje uznanie a odmeňuje zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých učiteľov zapojených do programu eTwinning, ale celej školy, kde tímy učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl pracujú spoločne.

Koncept, ako získať štatút Škola eTwinning, predstavuje cestu rozvoja s prvkami, ktoré je možné objektívne posúdiť. Nejde o súťaž, ale skôr o postup z jednej úrovne na ďalšiu.

Kompasom pre všetky školy eTwinning je poslanie škôl eTwinning.

Aké sú výhody?

Školy eTwinning:

Ocenení pracovníci a riaditelia škôl sú podporovaní v tom, aby sa zapájali do špecializovaných programov profesionálneho rozvoja a môžu sa stať súčasťou skupiny eTwinning, kde si môžu vymieňať osvedčené postupy, spolupracovať a zúčastňovať sa na konkrétnych online aktivitách.

Ako môže vaša škola získať certifikát Škola eTwinning?

Proces získania certifikátu Škola eTwinning má dve fázy.

Fáza jedna

je automatická kontrola nasledujúcich troch bodov:

Ak škola splní tieto požiadavky, všetci zaregistrovaní realizátori programu eTwinning v škole budú prostredníctvom e-mailu vyzvaní, aby vyplnili sebahodnotiaci formulár žiadosti, ktorý je k dispozícii na stránke eTwinning Live.

Fáza dva

Žiadatelia musia v mene školy vyplniť sebahodnotiaci formulár žiadosti.

Sebahodnotiaci formulár sa týka 4 pilierov eTwinning:

Ako požiadať

RADY:

POŽIADAVKY PRE FÁZU 2

Pred odoslaním žiadosti musia žiadatelia poskytnúť dôkazy o tom, že splnili všetky nasledujúce kritériá.

Zoznam škôl, ktorým bol udelený certifikát Škola eTwinning 2021-2022 bude zverejnený koncom marca – začiatkom apríla 2021.

Upozornenie: len v tomto kole podávania žiadostí a z dôvodu nepredvídateľných okolností kvôli COVID-19 nebude táto požiadavka (prítomnosť propagačných akcií eTwinning) povinná. Bez ohľadu na to, či učitelia zorganizovali akcie alebo nie, dostanú za túto otázku 1 bod. Prosím, informujte o tom kolegov.

Tu sa dozviete, ktoré školy sú v súčasnosti držiteľom certifikátu Škola eTwinning.

Udeľovanie certifikátu Škola eTwinning 2018 – 2019

Kliknite sem, ak si chcete pozrieť kompletný zoznam ocenených škôl.

Udeľovanie certifikátu Škola eTwinning 2019 – 2020

Kliknite sem, ak si chcete pozrieť kompletný zoznam ocenených škôl.

Udeľovanie certifikátu Škola eTwinning 2020 – 2021

Kliknite sem, ak si chcete pozrieť kompletný zoznam ocenených škôl.

Udeľovanie certifikátu Škola eTwinning 2021 – 2022

Kliknite sem, ak si chcete pozrieť kompletný zoznam ocenených škôl.