article image

Európsky certifikát kvality

Európsky certifikát kvality je druhým znakom úspechu a preukazuje, že projekt dosiahol určitý európsky štandard.

EURÓPSKY CERTIFIKÁT KVALITY – Nie je potrebné oň požiadať!

quality label icon

Udeľuje ho Centrálna podporná služba (CSS) učiteľom zapojeným do projektu, ktorý: 

  1. aspoň jedna národná podporná služba navrhla na udelenie európskeho certifikátu kvality po jeho preverení. Každá národná podporná služba predloží najlepšiu tretinu projektov, ktoré získali národný certifikát kvality na základe počtu bodov získaných za kvalitu.
  2. 2. realizovali partneri, z ktorých bol aspoň dvom udelený národný certifikát kvality. Európsky certifikát kvality sa udeľuje iba raz ročne. Termín jeho udeľovania je zverejnený na portáli eTwinning.

​​Ak sa chcete zapojiť do súťaže o ceny eTwinning, podmienka je, aby bol vášmu projektu udelený európsky certifikát kvality.