Vzdelávacie príležitosti

Program eTwinning ponúka rad príležitostí online profesionálneho rozvoja na európskej úrovni všetkým členom komunity. Počnúc skúsenými realizátormi programu eTwinning až po nových členov má každý príležitosť na profesionálny rozvoj v programe eTwinning. V tejto časti môžete objaviť rôzne typy príležitostí, ale aj nájsť zoznam našich nadchádzajúcich akcií.