Výhody

Prečo sa stať účastníkom programu eTwinnning?

picture

Spolupracujte

Jedným z najdôležitejších prvkov programu eTwinning je spolupráca medzi učiteľmi, študentmi, školami, rodičmi a miestnymi orgánmi. V programe eTwinning učitelia pracujú spoločne a organizujú činnosti pre svojich študentov. Majú aktívnu úlohu, komunikujú, zisťujú, robia rozhodnutia, vzájomne sa rešpektujú a učia sa zručnosti 21. storočia. Projekty eTwinning obsahujú príspevky každého člena tímu. Načerpajte inšpiráciu a pozrite si tieto ocenené projekty.

picture

Profesionálny rozvoj

Zapojte sa do našich bezplatných vzdelávacích aktivít a online seminárov zameraných na množstvo rôznych oblastí, ktoré vedú odborníci! Taktiež sa môžete učiť od vašich partnerov a objavovať nové vzdelávacie materiály prostredníctvom aktivít iniciovaných CSS, workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, tematických konferencií a výročnej konferencie. 

Ocenenie

V programe eTwinning je vaša práca dôležitá a zaslúži si byť zdieľaná a ocenená na lokálnej, národnej a európskej úrovni. V tejto časti sa môžete dozvedieť, ako program eTwinning oceňuje prácu realizovanú učiteľmi, študentmi a školami formou národného a európskeho certifikátu kvality, cien eTwinning, certifikátu Škola eTwinning a portfólia eTwinning.
picture

Európske ceny eTwinning

Európske ceny eTwinning sú ta najväčšia pocta, ktorú môžu učitelia a študenti dostať za svoju vynikajúcu prácu v programe eTwinning.