Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl.

Ponúka platformu pre pracovníkov v školstve (učiteľov, riaditeľov, školských knihovníkov a podobne), ktorí pracujú v škole v jednej z európskych krajín zapojených do programu a je zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov a zdieľanie zdrojov. Pri realizácii partnerstva škôl eTwinning získate pocit, že ste členom najvzrušujúcejšej vzdelávacej komunity v Európe.

eTwinning podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií (IKT) tak, že školám poskytuje podporu, nástroje a služby. eTwinning zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti kontinuálneho online profesionálneho rozvoja.

Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal realizovať v roku 2005 ako hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie a v roku 2014 bol pevne integrovaný do Erasmus+, európskeho programu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Úrad centrálnej podpornej služby tohto programu pracuje pod vedením European Schoolnet, medzinárodného partnerstva 34 európskych ministerstiev školstva, úlohou ktorého je starať sa o rozvoj európskeho vzdelávania. Na národnej úrovni je program partnerstvo škôl eTwinning podporovaný 38 úradmi národných podporných organizácií.

Portál eTwinning

Portál eTwinning je vstupným miestom do sveta programu eTwinning. eTwinning.net, ktorý je k dispozícii v 28 jazykoch, ponúka spravodajstvo z krajín zapojených do programu eTwinning, možnosti profesionálneho rozvoja, informácie o uznaní, ako aj príklady úspešných projektov.

Zapojením sa do programu eTwinning získajú učitelia prístup k:

eTwinning Live

Miesto, kde učitelia zažívajú plný potenciál komunity eTwinning. Učitelia môžu vyhľadávať iných registrovaných účastníkov programu eTwinning a školy, spájať sa s nimi a sledovať ich činnosti. Učitelia majú prístup k všetkým online a prezenčným aktivitám, ktoré vytvorili účastníci programu eTwinning a môžu tiež vytvoriť svoje vlastné.

Prostredníctvom eTwinning Live si môžu učitelia tvoriť svoje vlastné projekty, v rámci ktorých môžu realizovať činnosti zamerané na rôzne témy a kľúčové kompetencie tak, že spolupracujú s jedným alebo viacerými učiteľmi a ich študentmi.

Učitelia môžu nájsť možnosti online profesionálneho rozvoja, ktoré program eTwinning ponúka na európskej úrovni. Vzdelávacie aktivity sú krátke, intenzívne a príjemné kurzy, ktoré učiteľom predstavujú nejakú tému, stimulujú nápady a pomáhajú im rozvíjať si zručnosti. Vzdelávacie aktivity si zvyčajne vyžadujú 4-6 hodín vášho času. Online semináre sú živé online videostretnutia v trvaní jednej hodiny, v rámci ktorých majú učitelia možnosť učiť sa, rozprávať a diskutovať o množstve tém.

Učitelia sa tiež môžu zapojiť do skupín eTwinning - virtuálnych miest, kde sa stretávajú účastníci programu eTwinning a diskutujú o určitých predmetoch, témach alebo iných oblastiach záujmu. Existuje 14 skupín iniciovaných a koordinovaných CSS, ktoré moderujú skúsení účastníci programu eTwinning. Sú to tieto:

 1. Coding at schools
 2. English as a Second Language
 3. Entrepreneurship in education
 4. Bringing eSafety into eTwinning projects
 5. French as a Second Language
 6. STEM
 7. Sustainable Schools Network
 8. Game-based classroom
 9. Inclusive Education
 10. Creative Classroom
 11. Virgilio - Your eTwinning Guide
 12. Gender - Know How to Stop Stereotypes
 13. Integrating Migrant Students at School
 14. School Leadership

Aplikácia eTwinning Live

Mobilná aplikácia eTwinning ponúka používateľom možnosť prístupu k službám a oznámeniam na platforme eTwinning Live, keď používajú mobilné zariadenia. Účastníci programu eTwinning si tak môžu udržiavať aktuálny prehľad o tom, čo sa deje na platforme eTwinning Live vďaka vyskakujúcim oznámeniam a vykonávať základné činnosti, ako napríklad prijať žiadosť o kontakt. 

Aplikáciu si môžete stiahnuť na stránke Apple App Store a Google Play Store a môžete ju používať v inteligentných telefónoch, ako aj tabletoch. Poponáhľajte sa a zapojte sa do mobilnej komunity eTwinning už dnes!

Priestor TwinSpace

Miesto, kde sa skutočne odohráva čaro programu eTwinning, je priestor TwinSpace, bezpečná platforma viditeľná len pre učiteľov zapojených do realizácie projektu. Do priestoru TwinSpace je možné pozvať aj študentov, aby sa mohli stretávať a spolupracovať s rovesníkmi z partnerských škôl.

School Education Gateway

Učitelia sú vítaní navštíviť School Education Gateway, európsku online platformu pre školské vzdelávanie, ktorá je prezentovaná v 23 európskych jazykoch. Je to jednotné vstupné miesto pre učiteľov, vedúcich pracovníkov škôl, tvorcov politík, expertov a iných odborníkov v oblasti školského vzdelávania. Zapojte sa už dnes a informujte sa o európskej politike a činnosti pre školy.