eTwinning – Politica de confidențialitate

Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură („DG EAC”), Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură („EACEA”), precum și Organizațiile Naționale de Asistență (ONA) se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal culese prin intermediul eTwinning.net sunt procesate fie la nivel național, caz în care ONA sunt operatorii datelor, fie la nivelul Uniunii Europene (UE), caz în care operatorul datelor este EACEA.

Toate datele cu caracter personal sunt gestionate conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare.

 • La nivelul UE, actualmente se aplică Regulamentul (UE) 2018/17251 privind protecția datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii.
 • La nivel național, în cazul membrilor Uniunii Europene (UE) și ai Spațiului Economic European (SEE), se aplică Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”)2. Toate operațiunile de prelucrare a datelor derulate de Organizațiile Naționale de Asistență respectă prevederile acestuia.
 • În cazul țărilor care nu sunt membre ale UE sau SEE, datele cu caracter personal sunt prelucrate conform legislației naționale în vigoare, cu excepția cazurilor în care sunt prelucrate datele cu caracter personal aparținând unor persoane din state membre ale UE sau ale SEE. În acest caz, se aplică GDPR.

Următoarea declarație de confidențialitate subliniază politicile conform cărora DG EAC, EACEA și ONA culeg, gestionează și folosesc datele cu caracter personal ale persoanelor în cauză în cadrul eTwinning.

Prețuim foarte mult încrederea dumneavoastră, de aceea dorim să ne asigurăm că înțelegeți politicile și practicile noastre în privința protecției datelor dumneavoastră în cadrul proiectului eTwinning.

EUN Partnership AISBL (denumită în continuare European Schoolnet) gestionează, în calitate de parte contractantă a EACEA, Biroul Central de Asistență eTwinning (BCA). În această calitate, el implementează platforma eTwinning, care își desfășoară activitatea conform politicii de confidențialitate descrise mai jos. În plus, tot în calitate de parte contractantă a EACEA, Tremend Software Consulting SRL oferă serviciile digitale necesare pentru a gestiona și menține eTwinning.net.

Direcția Generală pentru informatică (DG DIGIT) a Comisiei Europene oferă serviciul de găzduire IT al platformei eTwinning prin intermediul Amazon Web Services.

1. Cine este responsabil cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (operatorul de date)?

La nivelul UE – eTwinning.net

Când datele sunt prelucrate la nivelul UE, operatorul de date este Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură.

Persoana responsabilă cu operațiunile de procesare este: 

Șeful unității A6 a EACEA

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruxelles

E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

La nivel național – portalurile naționale eTwinning

Atunci când datele sunt procesate la nivel național (spre exemplu, pentru organizarea activităților naționale), operatorii de date sunt organizațiile de asistență din țările respective (Organizațiile Naționale de Asistență).

Datele de contact ale persoanelor responsabile cu operațiunile de procesare în cadrul organizațiilor de asistență pot fi consultate pe această pagină: ONA

2. Ce date cu caracter personal sunt prelucrate și în ce mod?

La nivelul UE – eTwinning.net

Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul eTwinning. Lista este exhaustivă.

a) Date obligatorii

Date despre solicitant: adresa de e-mail, nume, prenume, rolul jucat în școală (dacă este profesor, disciplinele predate), limba de comunicare, grupa de vârstă a copiilor, descrierea utilizatorului

Date despre școală: informații legate de școală, printre care numele oficial al școlii, adresa, orașul, adresa de e-mail, regiunea și țara

Date despre directorul școlii: nume, prenume, adresa e-mail-ului de serviciu

b) Date opționale (aceste date pot fi solicitate doar în cazul în care vă veți implica în activități eTwinning):

Date despre solicitant: lista persoanelor de contact din eTwinning Live, lista proiectelor, fotografia solicitantului, fotografii și alte informații legate de utilizarea platformei

Alte date: Solicitanții se pot implica și în TwinSpace-urile proiectelor, pot participa la grupuri eTwinning și evenimente online. În aceste cazuri, solicitanții pot oferi informații legate de motivul participării la aceste inițiative. Accesul pe astfel de platforme este restricționat exclusiv pentru membrii înscriși și validați („eTwinner-i”). Aceștia pot oferi și alte informații pe parcursul utilizării spațiului restricționat al platformei și, de asemenea, pot publica mesaje și alte materiale pe forumuri, bloguri și alte secțiuni ale spațiului restricționat al platformei.

La nivel național – portalurile naționale eTwinning

Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul eTwinning.

a) Date obligatorii – oferite de EACEA Organizațiilor Naționale de Asistență prin intermediul eTwinning.net

Date despre solicitant: nume de utilizator, adresa de e-mail, nume, prenume, rolul jucat în școală (dacă este profesor, disciplinele predate), limba de comunicare, grupa de vârstă a copiilor, descrierea utilizatorului

Date despre școală: informații legate de școală (numele oficial al școlii, adresa, orașul, adresa de e-mail, regiunea și țara)

Date despre directorul școlii: nume, prenume, adresa e-mail-ului de serviciu

b) Informații tehnice: Datele sunt oferite de utilizatori, prin intermediul formularelor online din diverse zone ale platformei eTwinning.net, și pot fi accesate de organizațiile naționale.

c) Date specifice inițiativelor in situ: Utilizatorii pot participa la anumite activități de dezvoltare personală in situ. În acest caz, li se pot solicita informații suplimentare (spre exemplu, pentru a organiza călătoria) în scopul participării la astfel de inițiative.

3. În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

La nivelul UE – eTwinning.net

Prelucrarea datelor este necesară pentru a:

 • oferi informații despre activitățile solicitanților în interiorul și în afara eTwinning, cu scopul de a înființa și menține activitățile comunității online;
 • permite solicitanților să găsească parteneri și să demareze proiecte;
 • oferi informații despre proiectele lor eTwinning;
 • permite solicitanților eTwinning, în general, să comunice și să colaboreze în spiritul încrederii și respectului reciproc;
 • permite și facilita activitățile de cercetare și monitorizare.

Utilizatorii care se înscriu în eTwinning se pot abona și la buletinele informative eTwinning.

Datele solicitanților sunt validate la nivel național de ONA.

La intervale regulate sunt culese date statistice agregate. Acestea includ, printre altele, numărul de utilizatori dintr-o perioadă anume de timp, disciplinele preferate sau țările alese de profesori și gradul de utilizare a contului.

La nivel național – portalurile naționale eTwinning

Organizațiile Naționale de Asistență eTwinning folosesc informațiile trimise către eTwinning.net pentru:

 • a valida informațiile personale trimise de utilizator
 • a promova activitățile eTwinning naționale
 • a disemina buletinele informative și notificările naționale
 • comunicate de presă
 • înscriere la cursuri și evenimente
 • participare la sondaje de opinie

Utilizatorii au posibilitatea să contacteze Organizațiile Naționale de Asistență în mod direct, pentru a se informa în legătură cu activitățile eTwinning. Dacă utilizatorii optează pentru a contacta Organizațiile Naționale de Asistență într-o manieră directă, datele personale vor fi folosite doar în scopul de a răspunde la mesaje sau de a gestiona înscrierile.

4. Pe baza căror documente legale prelucrăm datele dumneavoastră personale?

La nivelul UE

Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii (care va fi stabilit în legislația Uniunii) (Articolul 5(1)(a) al Regulamentului (UE) 2018/1725);

 • Regulamentul (UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 (JO L 189, 28.5.2021, p. 1-33).
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2021/173, din 12 februarie 2021, de stabilire a „Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură”.
 • Contractul de servicii 2020-0082 între Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură și Tremend Software Counsulting SRL.
 • Contractul de servicii 2020-0114 între Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură și EUN Partnership AISBL.

Prelucrarea care nu face obiectul considerentelor legale de mai sus are la bază consimțământul persoanei vizate (Articolul 5(1)(d) al Regulamentului (UE) 2018/1725).

La nivel național

 • Acord de subvenționare între EACEA și ONA (Invitație de participare și planului de activități EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 și EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).
 • Pentru informații privind legislația în vigoare în fiecare țară, contactați ONA din țările respective.

5. Pe ce perioadă stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

La nivelul UE și la nivel național

Datele necesare activităților de cercetare și statistică sunt păstrate pe întreaga durată a eTwinning într-o formă agregată, anonimă.

Datele legate de profilul utilizatorilor sunt păstrate timp de maxim trei ani de la data ultimei conectări a utilizatorului. După un an de la ultima conectare, profilul utilizatorului va fi inactivat automat, ceea ce înseamnă că nu va mai fi vizibil celorlalți utilizatori sau publicului larg. Utilizatorul își va putea reactiva contul printr-o simplă reconectare. După încă doi ani, utilizatorul primește o notificare, în care este informat că, la trei ani de la ultima sa conectare, profilul va fi dezactivat permanent. Toate informațiile personale sunt apoi anonimizate.

Pentru a dezactiva sau șterge un cont, vă rugăm să contactați Biroul Central de Asistență (vezi punctul 6 de mai jos), la adresa delete@etwinning.net.

În cazul în care utilizatorii solicită dezactivarea profilului personal sau profilul este dezactivat automat, datele nu vor fi vizibile celorlalți utilizatori eTwinning. Datele vor fi păstrate într-un format anonim, care nu permite identificarea personală. Utilizatorii cu profil dezactivat care doresc să continue să folosească platforma vor trebui să se înscrie din nou. Datele vor fi folosite exclusiv pentru activități de cercetare și monitorizare, într-o formă agregată, de către EACEA, Comisia Europeană, autoritățile școlare regionale sau naționale, autoritățile responsabile cu punerea în practică a eTwinning (Biroul Central de Asistență și Organizațiile Naționale de Asistență) și alte părți terțe (vezi punctul 6), cu autorizarea operatorului de date.

6. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și căror părți le sunt dezvăluite?

La nivelul UE – eTwinning.net

În scopurile definite mai sus, datele pot fi accesate exclusiv de următoarele părți:

 • utilizatorii eTwinning validați (în momentul conectării) pot vedea următoarele date ale celorlalți utilizatori: întregul set de date cu excepția adresei de e-mail și a datelor directorului școlii.
 • EACEA, Comisia Europeană: întregul set de date.
 • personalul autorizat al organizației contractate de EACEA să pună în practică eTwinning, adică Biroul Central de Asistență (European Schoolnet) și furnizorul de servicii digitale (Tremend Software Consulting SRL): întregul set de date.
 • ONA: au acces la datele solicitanților furnizate pe eTwinning.net pentru a valida/gestiona procesul de înscriere și anumite activități (ONA au acces doar la datele utilizatorilor din țările lor).

Transferul datelor personale în țări terțe: anumite ONA au sediul în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, în următoarele țări terțe: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Iordania, Liban, Moldova, Tunisia, Ucraina, Turcia, Serbia, Bosnia-Herțegovina și Macedonia de Nord. Vă rugăm să rețineți că, în cazul acestor țări, UE nu a adoptat o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, în temeiul articolului 47 al Regulamentului (UE) 2018/1725, care să certifice că, odată transferate, datele dumneavoastră vor beneficia de un nivel de protecție adecvat în țara terță de destinație. Prin urmare, nivelul de protecție al datelor dumneavoastră cu caracter personal va depinde de legislația sau practica din respectiva țară terță și, drept urmare, drepturile dumneavoastră privind protecția datelor ar putea să nu fie echivalente cu cele dintr-o țară UE/SEE sau dintr-o țară cu decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Cu toate acestea, ONA are obligația să respecte clauzele de protecție a datelor, cu precădere obligațiile de securitate tehnică și organizațională, conform acordurilor de subvenționare încheiate cu Agenția. Utilizatorii pot solicita un exemplar al acestor clauze contactând operatorul. Biroul Central de Asistență are obligația să respecte clauzele de protecție a datelor în conformitate cu contractul de prestări servicii semnat cu Agenția.

Cu toate acestea, transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță are loc pe baza măsurilor de protecție menționate în acordurile de subvenționare dintre Agenție și Organizațiile Naționale de Asistență. Utilizatorii pot solicita un exemplar al acestor măsuri de protecție contactând operatorul pe canalele menționate mai jos.

Unele date trimise de utilizator vor fi afișate, doar după obținerea acordului explicit, în spațiul public al portalului eTwinning (eTwinning.net). Ca urmare, respectivele date vor fi accesibile pe Internet. În acest caz, utilizatorul are dreptul de a-și șterge datele. Datele care devin publice sunt, cu precădere, următoarele:

Datele solicitantului: prenume, nume, școala de care aparține. În cazul ambasadorilor eTwinning, va fi afișată și fotografia utilizatorului.

Date despre școală: numele oficial al școlii, localitatea, regiunea, țara.

Date despre proiect: denumire descriere, limbi de comunicare, grupa de vârstă a elevilor, detalii despre parteneri, data de înregistrare și data de încheiere (dacă există).

Unele tipuri de date furnizate de utilizatori pe platforma eTwinning (de ex., mesajele de pe forumuri, discuțiile și firele de discuții online, fișierele și imaginile) sunt vizibile doar celorlalți utilizatori înscriși, în secțiunea portalului în care au fost încărcate (de ex., grupurile eTwinning, Laboratorul de învățare, TwinSpace).

Transferul anumitor date către terți (de ex., centre de cercetare și universități) poate fi realizat doar cu permisiunea expresă a operatorului de date, caz în care datele vor fi transferate într-un format anonim.

Datele cu caracter personal nu pot fi folosite în scopuri comerciale.

La nivel național – portalurile naționale eTwinning

În scopurile definite la punctul 3, datele pot fi accesate exclusiv de următoarele părți:

 • Organizațiile Naționale de Asistență, autoritățile regionale și naționale însărcinate cu implementarea eTwinning la nivel național și păstrarea legăturilor cu utilizatorii din țările lor. Fiecare Organizație Națională de Asistență poate accesa datele personale ale utilizatorilor din propria țară.

Lista completă și actualizată a respectivelor țări, precum și a tuturor ONA, este disponibilă pe pagina de profil

7. Cum vă protejăm datele cu caracter personal?

La nivelul UE și la nivel național – eTwinning.net

Datele cu caracter personale colectate și toate informațiile conexe sunt stocate pe serverele securizate ale Comisiei Europene, gestionate de DG DIGIT, și sunt extrem de bine protejate. Mijloacele de stocare de pe server pot fi accesate exclusiv de personalul autorizat.

DG DIGIT adoptă securitatea serviciului de găzduire IT în conformitate cu cadrul și politicile de securitate a informațiilor ale Comisiei, precum și cadrului complementat de politici de securitate a informației al DIGIT. Vezi și decizia Comisiei C(2006)3602, din 16 august 2006, privind „Securitatea sistemelor de informații folosite de Comisia Europeană” și „”Regulamentul de punere în practică din 18.06.2006 privind securitatea sistemelor de informații folosite de Comisia Europeană”.

Contractul cu furnizorii de servicii, European Schoolnet și Tremend Software Consulting, conține o clauză contractuală despre protecția datelor, pentru a garanta prelucrarea datelor dumneavoastră conform legislației în vigoare.

ONA care doresc să prelucreze datele pentru activitățile naționale accesează informațiile stocate la nivel central.

8. Ce drepturi aveți în privința datelor dumneavoastră cu caracter personal și cum vi le puteți exercita?

Aveți dreptul:

 • Să solicitați accesul la datele dumneavoastră personale pe care le deținem;
 • Să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră personale sau să le corectați dumneavoastră în profilul personal;
 • Să solicitați, în anumite condiții, ștergerea datelor dumneavoastră personale;
 • Să solicitați, în anumite condiții, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
 • Să obiectați, în orice moment, față de prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe considerente legate de situația particulară în care vă aflați;
 • Să solicitați transferul datelor dumneavoastră către o altă organizație, într-un format standard prelucrabil electronic folosit în mod frecvent (portabilitatea datelor);
 • Să vă retrageți acordul în orice moment.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe considerente legate de situația particulară în care vă aflați, conform prevederilor articolului 23 al Regulamentului (UE) 2018/1725.

De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus deciziilor automate (luate exclusiv de mașini) care vă afectează, conform prevederilor legale.

La nivelul UE – eTwinning.net

Pentru a vă exercita drepturile la nivel european, în majoritatea cazurilor (acces, rectificare, solicitare de restricționare, opoziție față de prelucrarea datelor dumneavoastră) vă puteți adresa operatorului de date european (EACEA), vezi punctul 1.

Dacă doriți să vă ștergeți datele din eTwinning, vă puteți adresa Biroului Central de Asistență, la adresa helpdesk@etwinning.net.

La nivel național – portalurile naționale eTwinning

Dacă aveți întrebări legate de drepturile dumneavoastră și de modalitatea de exercitarea a acestora în privința prelucrării datelor cu caracter personal de către organizațiile de asistență de la nivel național (prin intermediul platformelor eTwinning naționale și/sau al buletinelor informative și notificărilor), vă puteți adresa operatorilor de date din fiecare țară (vezi lista cu datele de contact la punctul 1).

9. Dreptul de a apela la autoritatea competentă în caz de conflict pe o problemă legată de datele cu caracter personal

La nivelul UE – eTwinning.net

În caz de conflict pe orice problemă legată de protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa operatorilor la adresa poștală și electronică menționate mai sus.

De asemenea, puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor al EACEA, la următoarea adresă de e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Puteți trimite oricând o reclamație pe adresa Autorității Europene pentru Protecția Datelor, pe site-ul http://www.edps.europa.eu.

La nivel național – portalurile naționale eTwinning

În caz de conflict pe o problemă legată de datele cu caracter personal, vă puteți adresa operatorilor naționali responsabili (vezi lista de contacte de la punctul 1).

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind protecția datelor, puteți lua legătura cu autoritățile de protecție a datelor din țara în care locuiți sau în care își are sediul Organizația Națională de Asistență.


 1. Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39)
 2. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1–88)

 • NSS
 • Online course
 • Online reputation
 • Online seminar
 • Online seminar
 • Online training/meeting
 • Partner Finding
 • Partner Finding Fairs
 • PDW
 • Pedagogical Adviser
 • Pedagogics
 • Personal development
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Politics
 • Pre-primary education
 • Primary Education
 • Professional Development
 • Professional development
 • Project
 • Project Diary
 • Projects