article image

Declaraţia următoare defineşte politica noastră de prelucrarea a datelor cu caracter personal.

Sinopsis

eTwinning este o iniţiativă a Uniunii Europene. Ea face parte din Erasmus+, programul european pentru educaţie, formare, tineret şi sport. Programul este coordonat de Comisia Europeană şi este implementat de Agenţia executivă pentru educaţie, audiovizual şi cultură (EACEA).

Platforma eTwinning se angajează să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor săi. Ea pune la dispoziţia şcolilor, cadrelor didactice şi elevilor un mediu securizat, în care aceştia pot colabora şi face schimb de informaţii. Declaraţia următoare defineşte politicile conform cărora portalul eTwinning colectează, prelucrează şi utilizează datele furnizate de utilizatori.


1. Formularele online de trimitere a datelor 

Platforma eTwinning, din componenţa căreia fac parte portalul eTwinning, Desktop-ul eTwinning, jurnalul de proiect, spaţiul virtual eTwinning, laboratorul şi grupurile, colectează şi prelucrează date personale, fiind supusă astfel Regulamentului (EC) 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului, din data de 18 decembrie 2000, privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestora date (JO L8 din 12.1.2001, p. 1.).
 
Gama variată de instrumente prezente pe platforma eTwinning permite utilizatorilor să trimită informaţii în vederea participării la activităţile eTwinning. În momentul înscrierii online şi al trimiterii de informaţii suplimentare, datele sunt colectate şi prelucrate în scopurile definite la punctul 2. Responsabilitatea operaţiunilor de prelucrare relevante revine controlorului de date, care este şeful departamentului A5 - Formare profesională, educaţie pentru adulţi şi platforme, din cadrul EACEA.


2. Ce informaţii cu caracter personal colectăm, cu ce scop şi prin ce mijloace tehnice?

(a) Informaţii cu caracter personal: Datele personale colectate de platforma eTwinning cuprind:

Informaţii obligatorii

 • Informaţii despre solicitant: prenume, nume, rol în şcoală (în cazul unui cadru didactic, disciplinele predate), teme pentru un posibil proiect, limbile vorbite şi grupa de vârstă a elevilor implicaţi într-un posibil proiect, adresa de e-mail şi idei de proiect
 • Informaţii despre şcoală: numele oficial al şcolii, adresa, localitatea, adresa de e-mail, regiunea şi ţara
 • Informaţii despre directorul şcolii: prenume, nume, adresa profesională de e-mail

Informaţii opţionale (aveţi libertatea să le furnizaţi sau nu)

 • Informaţii despre solicitant: descriere, lista de persoane de contact de pe Desktop, lista de proiecte, disponibilitatea de a demara parteneriate şcolare Comenius, premii eTwinning şi alte distincţii, fotografia solicitantului, fotografii şi alte informaţii vizând utilizarea Desktop-ului eTwinning
 • Informaţii despre şcoală: cod poştal, numărul şcolii, număr de telefon, site

(b) Alte informaţii: Solicitanţii pot activa şi în spaţiile virtuale eTwinning, în grupurile eTwinning, în cancelarii şi seminarii şi, de asemenea, pot redacta un jurnal de proiect. În asemenea cazuri, solicitanţii pot furniza informaţii în scopul participării la aceste iniţiative. Accesul la respectivele platforme este rezervat doar membrilor înscrişi.

Comisia Europeană, EACEA şi EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) nu sunt responsabile pentru informaţiile sau documentele încărcate de terţi.


(c) Utilizarea informaţiilor: Informaţiile sunt stocate, prelucrate şi afişate în următoarele scopuri:

 • să permită solicitanţilor să găsească parteneri şi să demareze proiecte;
 • să furnizeze informaţii despre activităţile solicitantului în cadrul şi în afara programului eTwinning, în vederea îmbogăţirii profilurilor utilizatorului şi al şcolii;
 • să furnizeze informaţii despre proiectele eTwinning;
 • în general, să permită solicitanţilor eTwinning să comunice şi să colaboreze în spiritul încrederii şi respectului reciproc
 • să faciliteze activităţile de monitorizare şi cercetare.

Datele colectate sunt folosite în mod regulat la întocmirea statisticilor. Acestea privesc numărul de utilizatori dintr-o anumită perioadă de timp, disciplinele preferate şi/ sau ţările alese de cadrele didactice, gradul de utilizare a contului, dar pot viza şi alte tipuri de date. În scopul oferirii unei cât mai plăcute experienţe utilizatorului, există posibilitatea ca site-ul eTwinning să înregistreze frecvenţa de accesare, obiceiurile, preferinţele şi setările utilizatorilor.

Informaţiile privind comportamentul utilizatorilor în anumite zone ale platformei eTwinning pot fi folosite exclusiv în activităţile de cercetare şi monitorizare ale EACEA, ale Comisiei Europene, ale autorităţilor responsabile cu implementarea programului eTwinning (de ex., Biroul Central de Asistenţă, Birourile Naţionale de Asistenţă, autorităţile şcolare naţionale şi regionale) şi ale altor terţi (de exemplu, centre de cercetare şi universităţi autorizate în acest sens). Utilizarea informaţiilor de către entităţile menţionate mai sus trebuie comunicată controlorului de date, care îşi rezervă dreptul de a refuza utilizarea în scopul respectiv.

Informaţiile nu vor fi prelucrate în niciun alt scop. Baza legală pentru operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal este definită la punctul 9.


(d) Informaţii tehnice: Informaţiile sunt furnizate de utilizatori, care completează formulare online în diferite zone ale platformei eTwinning. Platforma este coordonată de un furnizor de servicii (European Schoolnet), pe baza unui contract de servicii semnat cu EACEA. Informaţiile sunt colectate într-o bază de date.


3. Cine are acces la informaţiile dumneavoastră şi către cine sunt acestea divulgate?

Datele pot fi accesate doar în scopurile definite mai sus şi doar de către următorii:

 • utilizatorii înregistraţi ai eTwinning (după ce accesează Desktop-ul): toate informaţiile, mai puţin cele personale, precum adresa de e-mail a utilizatorului şi informaţii despre directorul şcolii.
 • EACEA, Comisia Europeană, Biroul Central de Asistenţă: toate informaţiile.
 • autorităţile şcolare naţionale şi regionale responsabile cu implementarea programului eTwinning la nivel naţional (Birouri Naţionale de Asistenţă): informaţiile integrale ale utilizatorilor din ţările lor.

Transferul unor anumite date către terţi (de ex., centre de cercetare şi universităţi) se poate realiza doar cu acceptul controlorului de date. Acolo unde este posibil, informaţiile vor fi prelucrate anonim, cu precădere dacă sunt transferate unor terţi în vederea utilizării lor în activităţi de cercetare.

Datele personale nu vor fi utilizate niciodată în scopuri de marketing.

O parte dintre datele furnizate de utilizatori vor fi afişate în spaţiul public al portalului eTwinning, ceea ce înseamnă că vor putea fi accesate în mod nerestricţionat pe Internet. Printre aceste se numără:

 • Informaţii despre utilizatorii înregistraţi: prenume, nume, rol în şcoală (în cazul unui cadru didactic, disciplinele predate), teme pentru un posibil proiect, limbile vorbite şi grupa de vârstă a elevilor implicaţi într-un posibil proiect şi fotografia (cu permisiunea expresă a utilizatorului).
 • Informaţii despre şcoală: numele oficial al şcolii, localitatea, regiunea, ţara şi fotografia (cu permisiunea expresă a utilizatorului).
 • Informaţii despre proiect: titlu, descriere, limbi folosite, grupa de vârstă a elevilor, detalii despre parteneri, data înscrierii şi data terminării (dacă există).
 • Resursele educaţionale publicate în spaţiul de resurse, pentru care autorul a prevăzut drept de acces.

Alte date furnizate de utilizatori pe platformele eTwinning (de ex., mesaje pe forumuri, discuţii şi fire de discuţii online, fişiere şi imagini) vor fi accesibile doar celorlalţi utilizatori înregistraţi în zona portalului în care au fost încărcate (de ex., grupurile eTwinning, laborator, spaţiul virtual eTwinning, jurnalul de proiect). Cu toate acestea, administratorii respectivelor secţiuni pot lua decizia de publica o serie dintre aceste informaţii. În acest caz, utilizatorul are dreptul să şteargă toate informaţiile ce-l privesc şi pe cele ce-i privesc pe elevii săi.


4. Cum vă protejăm informaţiile?

Datele personale colectate şi toate informaţiile conexe sunt stocate pe serverele securizate ale furnizorului de servicii (European Schoolnet). Funcţionarea centrelor de computere ale furnizorului de servicii respectă directivele şi prevederile de securitate ale Comisiei Europene, stabilite de Direcţia de Securitate pentru acest gen de servere şi servicii.


5. Cum vă puteţi verifica, modica sau şterge informaţiile?

În cazul în care doriţi să verificaţi ce informaţii personale sunt stocate în numele dumneavoastră de către controlorul responsabil, să le modificaţi sau să le corectaţi, o puteţi face chiar dumneavoastră. Parola aleasă în timpul înscrierii vă permite să accesaţi contul şi să actualizaţi informaţiile personale sau să dezactivaţi profilul. Utilizatorii pot solicita dezactivarea profilului în orice moment (vezi punctul 6).


6. Care este perioada de păstrare a datelor? 

Datele necesare activităţilor de statistică şi cercetare sunt păstrate pe toată durata de existenţă a programului eTwinning, într-un format statistic, anonim.

Informaţiile ce vizează profilul utilizatorului, aşa cum sunt acestea definite la punctul 2, sunt păstrate pentru o perioadă de un an de la ultima conectare a utilizatorului. După un an de la ultima conectare, profilul utilizatorului va fi comutat automat în stare inactivă, şi anume, nu va mai fi vizibil celorlalţi utilizatori şi opiniei publice. Utilizatorul va fi informat în acest sens prin intermediul unei notificări. Totodată, va fi înştiinţat că-şi poate reactiva profilul în momentul conectării. După încă doi ani, utilizatorul va primi un alt doilea şi ultim mesaj, în care este informat că profilul său va fi dezactivat definitiv după trei ani de la ultima accesare. Toate informaţiile personale vor deveni în acest moment anonime.

În cazul în care utilizatorii solicită dezactivarea profilului sau acesta este dezactivat automat, ceilalţi utilizatori eTwinning nu vor mai avea acces la datele personale. Informaţiile vor fi păstrate doar în formă anonimă, care nu permite identificarea persoanelor. Dacă utilizatorii cu profiluri dezactivate doresc că folosească platforma în continuare, trebuie să se înscrie din nou. Informaţiile vor fi folosite exclusiv pentru cercetare şi monitorizare, fiind la dispoziţia EACEA, a Comisiei Europene, a autorităţilor şcolare naţionale şi regionale, a autorităţilor responsabile cu implementarea programului eTwinning (Birourile Central şi Naţionale de Asistenţă) şi a terţilor (vezi punctul 3), cu acceptul controlorului de date şi doar în format statistic.


7. Informaţii de contact

Pentru întrebări legate de drepturile dumneavoastră şi de exercitarea drepturilor vizând prelucrarea datelor cu caracter personal (precum accesul la datele personale şi rectificarea acestora), vă rugăm să contactaţi controlorul platformei eTwinning, la adresa următoare:

Şeful departamentului A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Agenţia executivă „Educaţie, audiovizual şi cultură”
Birou: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Bruxelles
Belgia
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Pentru a dezactiva un cont, contactaţi Biroul Central de Asistenţă, la adresa: helpdesk@etwinning.net.


8. Recurs

În cazul unui conflict ce vizează orice problemă de protecţie a datelor cu caracter personal, vă puteţi adresa controlorului la adresele menţionate mai sus. De asemenea, puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor al EACEA, la următoarea adresă de e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu

În cazul în care conflictul nu va fi soluţionat de controlor sau de responsabilul cu protecţia datelor, puteţi adresa o plângere supervizorului european al protecţiei datelor: site - http://www.edps.europa.eu; e-mail - edps@edps.europa.eu.


9. Baza legală

Principala bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:
(a) Articolul 4 al Deciziei Comisiei 2009/336/EC, din 20 aprilie 2009, actul de înfiinţare a Agenţiei executive „Educaţie, audiovizual şi cultură”, abilitată să administreze acţiunile Comunităţii Europene în domeniile educaţie, audiovizual şi cultură, ca urmare a aplicării Regulamentului Consiliului nr. 58/2003 (JO L 101 din 21.4.2009, p. 21.);
(b) Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (2007-2013), fundamentat prin decizia 1720/2006/EC a Parlamentului şi Consiliului, din 15 noiembrie 2006 (JO L 327 din 24.11.2006, p. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European