article image

Certificatele de calitate eTwinning

Pe măsură ce eTwinning intră într-o nouă fază, e timpul să ne reamintim care este natura Certificatului național de calitate și în ce condiții se acordă acesta.

Eforturile depuse de profesori în proiectele eTwinning s-au bucurat de recunoaștere încă de la începuturi, grație certificatelor de calitate și, bineînțeles, premiilor europene. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, s-au sedimentat anumite concepții eronate, cu precădere în privința Certificatului național de calitate, pe care unii profesori îl consideră o recompensă ce trebuie obținută pentru fiecare proiect desfășurat. Pe măsură ce eTwinning intră într-o nouă fază, e timpul să ne reamintim care este natura Certificatului național de calitate și în ce condiții se acordă acesta.

După cum indică și titlul, Certificatul național de calitate se acordă pentru calitatea muncii depuse de un anumit profesor în cadrul unui proiect. Activitatea de proiect este evaluată pe baza detaliilor menționate de profesor în formularul de înscriere, detalii care urmăresc să justifice acordarea certificatului. Din acest motiv, trebuie să fie foarte clar, încă de la începutul activității de proiect, care este contribuția dumneavoastră personală la efortul comun al echipei de proiect. Uneori, am sesizat că un singur formular de înscriere este folosit de către toți profesorii care solicită certificatul. Însă, cu genul acesta de formular, evaluatorilor le este foarte greu să facă diferența între activitatea mai multor persoane și, drept rezultat, adesea unor profesori li se acordă certificat, altora nu.

Calitatea unui proiect este evaluată pe baza a cinci criterii:

  • colaborarea dintre școlile partenere;
  • utilizarea TIC;
  • inovarea pedagogică;
  • integrarea curriculară;
  • rezultatele și diseminarea.

În formularul de înscriere, trebuie să demonstrați care a fost contribuția dumneavoastră, în urma participării la activități, la aceste domenii.

În ultimii ani, unii profesori au desfășurat numeroase proiecte pe parcursul unui an și au solicitat acordarea Certificatului național de calitate pentru toate. Această practică însă pune sub semnul întrebării însăși ideea de calitate, care se traduce, în cazul nostru, printr-o idee de proiect bine conturată, documentată și planificată conform celor cinci criterii, cu roluri clare pentru fiecare profesor implicat.

Pentru a evidenția rolul calității într-un proiect, procesul de înscriere a suferit o schimbare: în anul școlar 2021/2022, vor fi evaluate doar patru proiecte de profesor. Prin urmare, deși profesorii pot desfășura multe proiecte, vor fi luate în calcul doar patru. Recomandarea noastră este să alegeți cu grijă, înainte să vă înscrieți, proiectele care considerați că ilustrează calitatea muncii dumneavoastră conform celor cinci criterii.