article image

Conferințe online consacrate Școlilor eTwinning și formării inițiale a profesorilor – toamna 2021

eTwinning a organizat două conferințe online în noiembrie și decembrie 2021.

Conferința online consacrată Școlilor eTwinning a avut loc în perioada 24 - 26 noiembrie 2021 și a evidențiat sinergiile dintre elementele care caracterizează Școlile eTwinning, precum și provocările care decurg din „noua normalitate”.

Cu ocazia deschiderii conferinței, peste 460 de persoane au urmărit discursurile programatice din cadrul primei sesiuni plenare dedicate „învățării mixte”.

Vladimir Garkov, responsabil cu strategia politică în cadrul Comisiei Europene, a deschis conferința subliniind importanța creării de școli verzi și incluzive și i-a încurajat pe eTwinner-i să se implice și să colaboreze în continuare, astfel încât să devină modele și sursă de inspirație pentru alți profesori și alte școli. De asemenea, el a vorbit despre mai multe inițiative ale Comisiei vizând facilitarea învățării pe tot parcursul vieții și concretizarea Spațiului european al educației până în 2025. Ulrike Storost, responsabil cu strategia politică în cadrul Comisiei Europene, a prezentat tema principală a conferinței și a explicat măsurile pe care le ia Comisia pentru a face predarea „mai eficace, antrenantă și incluzivă grație «învățării mixte». De asemenea, a evidențiat relevanța resurselor eTwinning și School Education Gateway pentru dezvoltarea profesională a profesorilor. Sesiunea plenară s-a încheiat cu discursul prof. Chang Zhu, de la Universitatea VUB, care a ilustrat conceptul de „învățare mixtă” din punct de vedere pedagogic, dând atât exemple teoretice, cât și practice.

Pe durata celor trei zile ale conferinței, participanții și-au aprofundat cunoștințele despre mai multe aspecte ale Misiunii Școlilor eTwinning și despre maniera în care acestea contribuie la modelul „învățării mixte”. De asemenea, au analizat adaptările și schimbările necesare pentru a face față provocărilor noii realități.

Mai multe informații despre conferința online destinată Școlilor eTwinning găsiți aici.

Conferința anuală online consacrată formării inițiale a profesorilor a avut loc în perioada 8 - 10 decembrie 2021. Manifestarea s-a adresat instituțiilor de formare inițială a profesorilor, precum și profesorilor eTwinning debutanți, cărora le-a prezentat întregul potențial al acțiunii în lumina „noii normalități”.

Și de această dată, prima zi a conferinței s-a desfășurat online și a fost transmisă în direct. Peste 390 de persoane au asistat la discursurile inaugurale.

Prima sesiune în plen a fost deschisă de Wilhelm Vukovich, director de program în cadrul Comisiei Europene. Acesta le-a urat bun venit tuturor participanților și a subliniat faptul că, în timpul pandemiei de COVID-19, eTwinning s-a dovedit o sursă excelentă de instrumente de învățare online și „mixtă”, instrumente care i-au ajutat pe profesori să se pregătească mai bine pentru „noua normalitate”. În continuarea conferinței, Akvile Motiejunaite-Schulmeister, analist principal în politici și sisteme educative în cadrul Comisiei Europene, a evidențiat principalele concluzii ale raportului Eurydice intitulat „Teachers in Europe - Careers, Development and Well-being”. Apoi a atras atenția asupra faptului că rolul profesorului evoluează odată cu apariția unor noi exigențe și așteptări în timpul pandemiei.

În continuare, Ilana Cicurel, membru al Parlamentului European, a prezentat raportul său, intitulat „Faire de l’École le cœur battant de l’Europe”, în care militează pentru o creștere a mobilității profesorilor și pentru crearea unui pilon european comun al formării inițiale a profesorilor și formatorilor, în scopul de a instaura o cultură educațională comună. În sfârșit, Maria Chiara Pettenati, director de cercetare la INDIRE, a oferit exemple concrete ale impactului experiențelor de predare și muncă ocazionate de participarea la comunitatea eTwinning asupra profesorilor italieni și a prezentat câteva rezultate cheie ale studiului intitulat „The impact of eTwinning on the in-service professional development of teachers in Italy”.

În cea de-a doua și a treia zi a conferinței, 250 de participanți au asistat la mai multe ateliere care au evidențiat maniera în care eTwinning îi echipează pe profesori cu cunoștințele și competențele necesare pentru a se pregăti pentru „noua normalitate”.

Mai multe informații despre conferința online destinată formării inițiale a profesorilor găsiți aici.