article image

Raport de sinteză 2021: Integrarea eTwinning în politicile educative naționale - De la practică la politică

În ultimii 17 ani, eTwinning a evoluat de la stadiul de inițiativă locală la cea de comunitate activă a școlilor, care a angrenat, de la lansare, peste 937.000 de profesori din peste 217.000 de școli răspândite în 43 de țări.

Raportul eTwinning 2021 studiază impactul „integrării eTwinning” în trei domenii de acțiune ale politicilor naționale: dezvoltare profesională și recunoaștere, integrare în programa școlară și inovare pedagogică. Prin intermediul analizei datelor calitative obținute cu ajutorul focus-grupurilor din opt țări (Finlanda, Franța, Grecia, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania și Turcia), raportul a făcut apel la reprezentanți ai ministerelor educației, la Organizațiile Naționale de Asistență, la reprezentanți al institutelor de formare inițială a profesorilor, la directori și utilizatori avansați (ambasador eTwinning sau eTwinner experimentat).

Rezultatele cheie ale raportului sunt următoarele:

  • Au fost analizate numeroase politici și abordări educative naționale. eTwinning este integrat în grade diferite, în funcție de context.
  • Chiar dacă eTwinning se corelează cu domeniul de acțiune și/sau conținutul politicilor educative și programelor școlare naționale, această corelare poate fi consolidată pentru o integrare mai bună în sistemele naționale.
  • eTwinning este, în mare parte, conform cu politicile naționale privind dezvoltarea profesională a profesorilor, cu precădere în ceea ce privește competențele specifice secolului al XXI-lea, politici pe care le susține.
  • Atunci când participarea la eTwinning este recunoscută la nivel oficial, ea ar putea fi dublată de recompense formale sau non-formale (de ex., măriri de salariu, promovare, impact pozitiv non-formal asupra evaluării etc.).
  • Importanța introducerii eTwinning în formarea inițială a profesorilor este recunoscută. Anumite instituții de formare inițială a profesorilor au inclus deja eTwinning în programul lor.
  • Obiectivele generale ale eTwinning fac parte din programele școlare naționale bazate pe competențe sau sunt conforme cu acestea.
  • eTwinning introduce și promovează inovarea pedagogică. Aceasta favorizează participarea, motivarea și învățarea elevilor, priorități cheie în toate țările.
  • Internaționalizarea elevilor, profesorilor și școlilor, care constituie una dintre principalele dimensiuni ale eTwinning, este o prioritate pentru toate țările analizate.
  • eTwinning mărește motivația, energia și implicarea elevilor în proiecte eTwinning, dar și în alte activități școlare.

În concluzie, raportul arată că eTwinning a făcut pași importanți în direcția adoptării sale sistemice, oficiale, la nivel național. Cu toate acestea, anumite țări se confruntă cu dificultăți și propun acțiuni suplimentare, care să îmbunătățească adoptarea oficială a eTwinning la nivel oficial.

Doriți să aflați mai multe?

Raportul de sinteză poate fi citit aici. Raportul complet va fi publicat în decembrie 2021 aici.