article image

Tema eTwinning a anului 2022: Viitorul nostru frumos, durabil, pentru toți - Școlile și noul Bauhaus european

În 2022, eTwinning invită profesorii și elevii să-și reimagineze școlile și să reflecteze la elementele care fac ca mediul lor de învățare să fie unul frumos și durabil.

Pandemia de COVID-19 a venit cu multe provocări, care, uneori, s-au dovedit adevărate ocazii de schimbare. Numeroase sectoare – muncă, cultură, sport etc. – au fost nevoite să se reinventeze, atât din punct de vedere al specificului, cât și al manierei de funcționare. Din cauza închiderii școlilor, educația s-a numărat printre sectoarele care au suferit cel mai mult.

Din acest motiv, profesorii eTwinning sunt invitați să reflecteze, alături de elevi, la școala lor, în condițiile „noii normalități”, în care învățarea mixtă va juca un rol important. Învățarea mixtă descrie situația în care o școală, un profesor sau un elev adoptă mai multe abordări ale procesului de învățare, care cuprind, fără însă a se limita la acestea, medii, formate și spații fizice: cu prezență fizică, online, sala de clasă, în aer liber etc.

Viziunea unei „școli de vis” va fi fundamentată pe valorile incluziunii, frumuseții și durabilității.

Profesorii și elevii sunt invitați să descopere frumusețea din mediul lor de învățare, la orice nivel și sub orice formă, și să o ducă la nivelul său cel mai înalt. Școlile frumoase și incluzive sunt concepute astfel încât să îi angreneze pe elevii din orice cultură, din medii defavorizate, cu orientări sexuale sau identități de gen diferite sau cu dizabilități. Școlile durabile sunt funcționale și accesibile, încorporează practici ecologice și creează condiții pentru a forma cetățeni sensibili la problematica de mediu.

Tema anuală va fi abordată în mod vizibil în timpul campaniei de primăvară și a campaniei Săptămânile eTwinning 2022, cu ocazia conferinței anuale eTwinning, din octombrie 2022, în publicația anuală eTwinning și în oferta de dezvoltare profesională. Profesorii vor fi rugați să reflecteze în mod creativ, alături de elevi, la „școala lor de vis”: o școală care susține învățarea mixtă, educația pentru o dezvoltare durabilă, bunăstarea și incluziunea. Elevii vor avea un rol activ și se vor implica în diferite acțiuni și activități, atât pentru a contribui la proiectarea mediului fizic al școlii, cât și pentru a-l transforma într-un spațiu care să le reflecte valorile.

În privința propunerii de Recomandare a Consiliului privind învățarea mixtă pentru un învățământ primar și secundar de înaltă calitate și favorabil incluziunii, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel a declarat:

„Eforturile dedicate realizării unei viziuni a unei educații și formări incluzive și de mai bună calitate nu se limitează în niciun caz la contextul COVID-19. Există în prezent o oportunitate de a învăța și progresa pornind de la experiențele cele mai recente. Propunerea de astăzi creionează o viziune a educației pe care dorim să o vedem în Europa. O viziune care sprijină obiectivele generale de promovare a calității și incluziunii, precum și a educației ecologice și digitale în întreaga Europă ale Spațiului european al educației și ale Planului de acțiune pentru educația digitală.”

(Comunicatul de presă al Comisiei Europene)

Vă invităm alături de noi, în aventura din acest an! Să participăm la un dialog care să dea glas inițiativelor personale, ale cartierelor și comunităților locale, sub egida inițiativei Noul Bauhaus european a Președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În lumina acestui palpitant val de creativitate, invităm profesorii și elevii să mediteze, dar și să-și realizeze visul pentru o școală și un viitor mai bune.