article image

Școlile eTwinning afișează un angajament ferm față de colaborare, schimbul de informații și munca în echipă

Colaborarea este o noțiune indisolubil legată de eTwinning. În majoritatea cazurilor, ea se manifestă între profesori și elevi din țări diferite, pe parcursul unui proiect eTwinning.

Cu toate acestea, în context școlar, o colaborare eficientă între profesori se definește drept o implicare practică, în cadrul căreia profesorii comunică în legătură cu experiențele și activitățile din clasă, din dorința de a consolida expertiza pedagogică și de a-și încuraja colegii să testeze și să creeze lucruri noi. Membrii comunității școlare consideră că munca în colaborare și timpul consacrat formării de echipe și muncii în echipă constituie cea mai bună metodă de a atinge obiectivele școlii.

Afișând un angajament ferm față de colaborare, profesorii au mai mult acces la resurse și își îmbunătățesc metodele de predare, colaborarea facilitând testarea de idei și activități noi. Acest demers le permite, de asemenea, școlilor să reflecteze în permanență la practicile proprii, să le îmbunătățească și să creeze standarde înalte pentru toți elevii.

Școlile trebuie să depășească diferite obstacole, printre care se numără sistemele încetățenite, lipsa timpului, redefinirea culturii școlare de la izolarea profesorilor la colaborare, precum și tensiunile și dezacordurile care pot apărea în timpul muncii în echipă. Rolul directorului este fundamental în acest caz. Directorii ar trebui să coopteze personalul școlii în actul decizional și să susțină înființarea efectivă a unor echipe de profesori (să definească scopul, să stabilească obiectivele, să ofere feedback și sprijin). Adoptând rolul de lider pedagogic, aceștia motivează personajul școlii să continue să învețe și să-și îmbunătățească practicile.

Nu e întotdeauna ușor să colaborezi, iar acest lucru necesită timp. Școlile pot începe cu pași mici, implementând acțiuni diferite precum scheme de mentorat, rețele sociale, predare în colaborare, lecții deschise, reuniuni săptămânale de planificare și colaborare etc.

Este însă oare suficient? Cum rămâne cu colaborarea în afara școlii? Cum ar putea școlile să-i implice pe părinți și pe membrii comunităților?

Studiile arată că elevii ai căror părinți se implică în educația lor au șanse mai mari să se adapteze la școală, să aibă competențe sociale mai bune, să-și facă temele, să obțină note mai bune etc. Implicarea comunității locale poate, de asemenea, îmbunătăți rezultatele învățării și îi poate ajuta pe elevi să-și înțeleagă rolul în societate în sens larg.

O comunicare eficientă între școli, părinți, elevi și comunitate formează baza de dezvoltare a unor parteneriate care să aibă impact asupra învățării elevilor. Învățarea nu se limitează doar la sala de clasă, iar participarea părinților la viața școlară poate cultiva un mediu de învățare holistic pentru elevi. În același timp, membrii comunității și organizațiile pot pune la dispoziția școlilor cunoștințele și competențele lor, astfel încât elevii să aibă parte de o învățare mai autentică și mai conectată.

Un proverb african zice că „e nevoie de întreg satul pentru a crește un copil”. Acesta ar trebui să fie și rolul Școlilor eTwinning. Astfel, ele trebuie să cultive o cultură care respectă, valorifică, susține și recunoaște implicarea incluzivă a tuturor, pentru a atinge obiectivele școlii și a implementa misiunea Școlilor eTwinning.


Exemple de bune practici din școlile eTwinning:

În cadrul Școlii experimentale a Universității din Tesalonic, Grecia, colaborarea îmbracă forme diferite. Majoritatea celor 34 de profesori ai școlii participă la activități eTwinning. Acest lucru atrage susținerea și încurajarea conducerii școlii, dublate de cursuri de formare și ocazii concrete de colaborare între profesori. Pentru a-i ajuta pe profesori să integreze eTwinning în programa școlară, conducerea școlii oferă în mod regulat oportunități de dezvoltare profesională, care îi ajută pe profesori să progreseze și să-și dezvolte competențele.

În anul școlar 2019-2020, toți profesorii înscriși în eTwinning au participat la astfel de activități și au făcut schimb de idei cu restul personalului. Profesorii au avut ocazii concrete să comenteze practicile colegilor, să discute despre diverse probleme ivite în școală, să-și facă auzite preocupările și să ia decizii. Pentru a stimula predarea în colaborare, în fiecare proiect eTwinning derulat în școală au participat mai mulți profesori. Un profesor a demarat un proiect și și-a prezentat ideile colegilor. Persoanele interesate i s-au putut alătura, fapt ce a dat naștere unor proiecte interdisciplinare excelente și le-a permis profesorilor și elevilor din clase diferite să învețe unii de la alții. Pentru a consolida colaborarea din școală, profesorii au fost invitați să participe la o oră eTwinning și să observe activitatea colegilor, fapt ce a facilitat învățarea intercolegială, feedbackul și schimbul de idei. Grație eTwinning, profesorii au dobândit numeroase idei și o sursă de inspirație considerabilă. Învățarea intercolegială facilitată de eTwinning s-a dovedit extrem de importantă pentru profesori. Astfel, profesorii au avut ocazia, în funcție de competența lor, să ofere sesiuni de formare pe teme diferite întregului personal școlar. Spre exemplu, le-au arătat cum să folosească anumite echipamente TIC și cum să le integreze în învățare.

Colaborarea nu s-a limitat la profesori: atât elevii, cât și profesorii s-au implicat în procesul de învățare și în cel decizional. Elevii, care sunt adesea mult mai familiarizați cu noile tehnologii, i-au ajutat pe profesori și pe părinți să achiziționeze competențe TIC. Elevii au pregătit și derulat o serie de opt cursuri online, în Moodle, despre utilizarea TIC, GDPR și siguranța online, cu scopul de a lupta contra excluziunii digitale a adulților. În plus, a fost încurajată colaborarea dintre elevii din clase diferite, cu ocazia activităților extracurriculare, și anume la cluburile de muzică, artă, matematică, statistică, teatru, fizică, cinema, dezbateri după modelul ONU și dezvoltare a gândii critice.

Angrenarea elevilor și părinților este un fenomen de masă și în Col·legi Sant Josep din Navàs, un orășel catalan de 6.000 de locuitori din Spania. Colaborarea și angrenarea părinților au avut loc în cadrul unei implicări prestabilite a părinților care, în funcție de competențele deținute, au fost încurajați să-i ajute pe elevi să realizeze diferite activități la școală. Învățarea intercolegială și atitudinile deschise față de testarea unor practici noi au dat naștere unor ateliere și unei relații de colaborare/tutorat, în care eTwinner-ii noi au fost ajutați de către profesorii cu experiență. Drept rezultat, anul trecut, 12 din cei 17 profesori din școală înscriși în eTwinning s-au implicat activ într-un proiect interdisciplinar, iar doi dintre ei au decis să demareze proiecte cu clasele lor. Ca și în cazul școlii din Grecia, procesul decizional și de reflecție nu s-a limitat la conducerea formală a școlii. Atât elevii, cât și profesorii au avut un cuvânt de spus. Col·legi Sant Josep a creat o reuniune World Café la care au participat câte doi elevi și un părinte din fiecare clasă, precum și profesori. Participanții la reuniune au discutat despre noua oră de muzică și TIC și au propus diverse idei lucrând în colaborare.

În ambele școli, colaborarea, sub toate formele, a fost și rămâne una dintre principalele priorități. În consecință, profesorii, părinții și, bineînțeles, elevii și-au îmbunătățit practicile de învățare și predare și au devenit mai implicați și devotați misiunii și obiectivelor școlii.