article image

Școlile eTwinning și cultura conducerii colective: prezentarea raportului eTwinning 2020

În fiecare an, eTwinning acordă Certificatul de Școală eTwinning la sute de școli.

Școlile eTwinning sunt recunoscute pentru activitățile lor eTwinning și implicarea lor, pentru angajamentul și devotamentul lor față de abordarea ce vizează întreaga școală, în cadrul căreia echipele de profesori și conducerea școlilor conlucrează.

Raportul eTwinning 2020 descrie maniera în care Școlile eTwinning au instaurat și practică o cultură a conducerii colective, grație unei analize a datelor cantitative și a unei anchete calitative la nivelul propriilor practici. Datele cantitative au fost culese prin intermediul unui sondaj desfășurat în toamna anului 2019, în cadrul căruia 1.261 de Școli eTwinning și-au făcut cunoscute practicile în cele cinci domenii ale Misiunii Școlilor eTwinning. Ancheta calitativă s-a axat pe studiile de caz desfășurate în șase Școli eTwinning, pe care Biroul Central de Asistență eTwinning le-a îndrumat și susținut timp de 18 luni, prin intermediul activităților față în față și online.

Rezultatele cheie ale raportului evidențiază următoarele aspecte:

1. Școlile eTwinning sunt adepte ale conducerii colective

Înțelegerea excelentă și practica activă a principiilor de conducere colectivă confirmă faptul că Școlile eTwinning manifestă deschidere față de o structură mai flexibilă a conducerii colective.

2. Școlile eTwinning sunt adepte fervente ale colaborării, schimbului de informații și muncii în echipă

Colaborarea dintre profesori și dintre elevi este solidă și eficace, însă colaborarea dintre elevi și profesori în afara proiectelor eTwinning ar avea de câștigat de pe urma unei accentuări a dimensiunii practice.

3. Școlile eTwinning sunt modele pentru celelalte școli, însă raporturile de colaborare din cadrul rețelelor ar putea fi îmbunătățite

Deși Școlile eTwinning reprezintă adesea poli de învățare pentru celelalte școli, profesorii care predau în ele consideră că instituțiile lor nu sunt încă pregătite pentru rețelele și colaborarea între școli.

4. Școlile eTwinning sunt organizații de învățare incluzive și novatoare

Școlile eTwinning instituie o cultură a interogației, a inovării și explorării, care plasează învățarea elevilor în centrul preocupărilor sale și care valorifică diversitatea.

5. Școlile eTwinning trebuie să joace un rol mai proactiv față de comunitatea locală

Existența unui sprijin mai pregnant pentru Școlile eTwinning în comunitatea locală ar contribui la formalizarea rolului acestor instituții în context local.

În concluzie, Certificatul de Școală eTwinning este mai mult decât un „certificat de calitate”, reprezentând o formalizare a potențialului școlilor recompensate. Resursele și energia acestora ar putea fi eliberate grație încurajărilor, recunoașterii și flexibilității înțelept folosite, elemente cheie ale fenomenului de conducere colectivă. Astfel, Școlile eTwinning vor putea să ghideze eforturile celorlalte școli din zonă și să contribuie la popularizarea eTwinning.

Raportul integral va fi publicat în 2021, însă o sinteză a acestuia poate fi citită aici.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.