article image

Certificatul de Școală eTwinning - Recunoaștere a rezultatelor obținute de școli în cadrul eTwinning

În semn de recunoaștere a activității eTwinning depuse la nivel de școală, lansăm Certificatul de Școală eTwinning, o nouă distincție care se acordă în urma unui proces de evaluare.

Ideea de recunoaștere a activității depuse în cadrul eTwinning există din momentul lansării Certificatelor de calitate, distincții acordate profesorilor pentru proiectele derulate la nivel național și european. Aceste certificate vizează însă doar activitatea individuală a profesorilor în proiecte. În semn de recunoaștere a activității eTwinning depuse la nivel de școală, lansăm Certificatul de Școală eTwinning, o nouă distincție care se acordă în urma unui proces de evaluare.

Principiul care stă la baza acestui nou certificat este dorința eTwinning de a evalua și recunoaște nu doar implicarea, angajamentul și devotamentul eTwinner-ilor izolați, ci și a echipelor de profesori și directori din aceeași școală.

Statutul de Școală eTwinning poate fi atins în urma parcurgerii unui traiect de dezvoltare, cu etape care pot fi evaluate obiectiv. Nu este o competiție, ci un proces de evoluție.

De ce să vă depuneți candidatura pentru a primi Certificatul de Școală eTwinning?

Școlile premiate vor beneficia de următoarele:

 • Vor avea o vizibilitate sporită la nivel european.
 • Vor forma o rețea europeană de școli eTwinning de elită, care vor contura direcțiile de dezvoltare ale eTwinning.
 • Vor fi recunoscute ca modele în domeniile:
  • practicilor digitale
  • practicilor de siguranță online
  • abordărilor inovatoare și creative ale pedagogiei
  • promovării dezvoltării profesionale continui a cadrelor didactice
  • promovării practicilor de învățare în colaborare în rândul personalului și elevilor
 • Vor putea folosi Certificatul de Școală eTwinning în toate materialelor lor informative și promoționale.

Personalul și directorii școlilor premiate vor fi invitați să ia parte la programe de formare profesională dedicate lor.

Criterii

Procesul de obținere a Certificatului de Școală eTwinning are două etape.

Prima etapă presupune verificarea automată a următoarelor trei aspecte:

 • Școala este înscrisă pe platforma eTwinning de peste doi ani.
 • În momentul depunerii candidaturii, în școală lucrează cel puțin doi profesori eTwinning activi.
 • Școala are un proiect eTwinning european care a câștigat Certificatul Național de Calitate (cu cel mult doi ani înainte de data depunerii candidaturii).

Dacă o școală îndeplinește aceste condiții, toți eTwinner-ii înregistrați din acea școală vor primi invitația de a completa formularul de autoevaluare disponibil pe eTwinning Live.

Etapa a doua presupune completarea – de către oricare eTwinner din școală – a formularului de autoevaluare menționat mai sus, formular structurat în funcție de următoarele șase criterii:

 • Criteriul A. Școala va trebui să facă dovada unor activități care demonstrează o utilizare responsabilă a internetului de către profesori și elevi.
 • Criteriul B. Școala trebuie să facă dovada că există o colaborare activă între cel puțin trei profesori implicați în activități eTwinning.
 • Criteriul C. Școala trebuie să facă dovada că un număr de cel puțin două grupuri de elevi ai școlii sunt implicate în proiecte eTwinning.
 • Criteriul D. Școala trebuie să facă dovada că doi profesori eTwinning activi ai școlii au participat la cel puțin un eveniment educațional eTwinning, participare care a contribuit la dezvoltarea strategică a școlii.
 • Criteriul E. Școala trebuie să își expună în mod public implicarea în eTwinning, afișând fie sigla eTwinning și/sau o descriere a activităților eTwinning pe site-ul școlii, fie fragmente dintr-un raport școlar sau broșură publicitară.
 • Criteriul F. Școala trebuie să facă dovada că a organizat, în anul decernării distincției, o activitate de promovare eTwinning în școală sau în comunitatea locală.

Perioada de înscriere va începe în decembrie 2017 și se va încheia în martie 2018.

Școlile vor fi rugate să aducă dovezi în sprijinul criteriilor îndeplinite, iar documentul final va trebui certificat de directorul școlii.