article image

Evenimentul de formare eTwinning „Learning in a Museum”

Grație muzeelor, cursanții au parte de experiențe care depășesc cotidianul, experiențe ce îmbogățesc și valorifică procesul de predare și învățare de la clasă. Evenimentul de formare „Learning in a Museum” („Învățarea în muzeu”) le-a oferit profesorilor participanți posibilitatea de a explora resursele muzeale, în cadrul unui schimb entuziast de experiență pe marginea utilizării artefactelor muzeale, ocazie cu care au putut învăța unii de la alții. Daniela Bunea, profesor de engleză, ambasador eTwinning

Evenimentul de formare eTwinning „Learning in a Museum” s-a axat pe învățarea cu ajutorul muzeelor în contextul eTwinning. Principalul său obiectiv a fost de a analiza valoarea și potențialul educativ al muzeelor în secolul al XXI-lea, precum și un număr de strategii vizând transformarea entuziasmului tinerilor vizitatori în activități integrate, antrenante, corelate, care să contribuie la mărirea bagajului lor de cunoștințe.

Numărul profesorilor care s-au înscris și au participat activ la activitățile acestui eveniment de formare a depășit cifra de 200. Tipologia sarcinilor și nivelul de interactivitatea a variat de la o zi la alta, activitatea de curs fiind împărțită în patru secțiuni:

„Muzeele – vectori ai schimbărilor sociale”

Participanții au discutat despre accesul și participarea la actul de cultură, act ce facilitează crearea sentimentului identitar, promovând procesele de incluziune socială, susținând dezvoltarea pe mai multe niveluri, atât individuală, cât și colectivă, precum și învățarea continuă. De asemenea, participanții au avut ocazia să vadă aportul noilor tehnologii asupra gradului de interactivitate cu muzeele. După ce au lecturat resursele și au urmărit materialele video, participanții au fost rugați să discute și să comenteze pe marginea următoarelor întrebări: „Ce înțeleg prin noțiunea de «muzeu»? „Cum definesc ei un «muzeu»?”. Cea de-a doua sarcină i-a provocat pe participanți să reflecteze la oportunitățile de învățare existente într-un muzeu.

„Experiența vizitatorilor”

În cadrul celei de-a doua secțiuni, participanții au abordat noțiunea de interactivitate. Profesorii au fost îndemnați să analizeze conținutul muzeelor și, cu ajutorul aplicației Coggle, să propună modalități de a-l face mai interactiv și să explice cum pot contribui acestea la crearea unor punți între elevi și conținut.

„Vizite cu elevii la muzee”

Participanții au discutat despre modalități de a pregăti o vizită cu elevii la un muzeu, apoi au redactat, în perechi, o fișă de lucru pe care elevii lor să o folosească, individual sau în colaborare, în cadrul unui parteneriat eTwinning imaginar, înainte/în timpul/după vizitarea unui muzeu virtual anume. În cadrul ultimei sarcini din această secțiune, profesorii au trebuit să creeze o galerie virtuală cu imagini/fotografii dintr-un proiect eTwinning la care iau/au luat parte, imagini care au constituit ingredientele unei activități de colaborare transnaționale.

„Diversificarea proiectelor muzeale”

Participanții au lucrat în perechi și au proiectat o activitate de învățare în colaborare, transnațională și cu tematică muzeală. Participanții au trebuit să urmeze anumite etape și au avut la dispoziție un document Google, o pagină Adobe Spark și forumul laboratorului de învățare, pentru a face schimb de rezultate.

O parte dintre activitățile create de participanți pot fi consultate aici:

  1. Galeria de artă virtuală
  2. Activități de învățare în colaborare, transnaționale și cu tematică muzeală

Anual se organizează peste 20 de evenimente de formare, a căror tematică variază. Profesorii care doresc să se înscrie la aceste activități, trebuie să acceseze secțiunea Dezvoltare profesională din eTwinning Live, să selecteze evenimentul la care doresc să participe și să se înscrie în perioada menționată.