article image

eTwinning și prietenii: COFACE Families Europe

COFACE Families Europe se numără printre prietenii eTwinning. Organizația promovează bunăstarea, sănătatea și securitatea familiilor din UE și din alte țări.

Prietenii eTwinning oferă conținut valoros legat de sfera lor de activitate. Profesorii au astfel ocazia de a-și consolida competențele și cunoștințele, accesând materiale educaționale puse la dispoziție de experți din întreaga Europă.

Relația de colaborare dintre COFACE Families Europe și eTwinning datează din 2014. COFACE a participat în mod activ la conferințele anuale eTwinning, susținând ateliere de lucru precum „Decentralized technologies and how they will transform the Internet (rather, the Web)” („Tehnologiile descentralizate și modul în care vor transforma internetul (mai curând, rețeaua WWW)”) în Malta, în 2017.

Recent, Claire Morvan, responsabil cu comunicațiile în cadrul eTwinning, a moderat un atelier de lucru cu ocazia conferinței COFACE „Building Sustainable and Future Proof Education Systems” („Construind sisteme de învățământ durabile, pregătite pentru viitor”), susținută în Graz, Austria.

Atelierul „The transformative power of digitalization in schools: where to draw the line?” („Capacitatea de transformare a digitalizării în școli: unde tragem linia?”) a abordat tema utilizării pozitive a instrumentelor digitale în școli și a oferit informații utile despre teme precum interacțiunea dintre profesori și părinții din medii culturale diferite, discrepanța digitală și accesul la tehnologii digitale.

Atelierul a concluzionat că tehnologiile dispun de un potențial care poate fi valorificat în mai multe moduri în sălile de clasă, printre care:

„învățarea combinată (care combină digitalul cu „realul”), învățarea incluzivă, învățarea în colaborare (transfrontalieră, cu alte școli) etc., reducând în același timp efectele cu potențial negativ asupra elevilor (timpul petrecut în fața ecranelor, dezvoltând capacitățile de gândire critică și rezistența în fața conținutului online etc.).”

Mai multe informații despre atelier puteți citi aici.

Organizația a cărei denumire este, din 2016, COFACE Families Europe a fost înființată în 1958. De atunci, organizația s-a dezvoltat foarte mult, reprezentând și exprimând nevoile familiilor din UE.

La momentul actual, COFACE are 58 de organizații membre, din 23 de state membre ale UE, care răspund, la nivel național sau regional, la nevoile familiilor, cu precădere ale celor aflate în situații de vulnerabilitate: familii care prezintă risc de sărăcie, familii monoparentale sau numeroase, familii de migranți, familii cu părinți de același sex, familii cu un membru cu dizabilități sau cu boli cronice, familii care trăiesc în zone cu servicii de sănătate și protecție a copiilor limitate.

Valorile fundamentale ale COFACE Families Europe sunt: nondiscriminare, șanse egale, respect pentru drepturile omului, emancipare, incluziune socială și solidaritate.