article image

Orientarea

La începutul proiectului are loc faza de orientare, ocazie cu care vor fi prezentate tema și subiectul proiectului. De asemenea, elevii află ce și cum anume vor învăța pe parcursul proiectului, care va fi calendarul activităților, cum vor fi evaluați, care va fi cadrul de comunicare etc.

Este important ca elevii să se implice din start și să aibă sentimentul de proprietate. Învățarea prin intermediul eTwinning le oferă elevilor sentimentul de libertate, dar și de responsabilitate.

Participanții trebuie să aibă posibilitatea să-și exprime așteptările la începutul proiectului. Cu toate acestea, pe perioada de desfășurare a proiectului, aceștia trebuie să aibă și ocazia de a oferi feedback.

Faza de orientare cuprinde o activitate antrenantă, în care este prezentată tema proiectului. Aceasta va fi corelată cu realitatea și cu universul elevilor. Elevii trebuie aibă sentimentul că sunt creatori de conținut, iar proiectul încurajează inițiativa personală.

ACTIVITĂȚI RECOMANDATE

        1. Hărți mentale: Participanții propun o întrebare vector circumscrisă temei proiectului sau enumeră legăturile dintre temă și viețile lor. Rezultatele sunt prezentate sub forma unei hărți mentale.

        Tehnologii propuse: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Calendar: Participanții creează un calendar cu toate activitățile proiectului, cu sarcinile fiecărei activități și termenele lor limită. Astfel, elevii și profesorii vor cunoaște reperele orare și își vor organiza activitatea mult mai eficient.

        Tehnologia propusă: www.timetoast.com

        3. Discuții despre eticheta online, urmate de elaborarea unui document (infografic, afiș) despre eticheta online a proiectului.

        Tehnologia propusă: forumul TwinSpace