article image

Evaluarea

La finele proiectului are loc o fază de încheiere, în care proiectul este evaluat de toți partenerii, inclusiv de elevi și profesori. Evaluările sunt necesare pentru a da tuturor participanților sentimentul proprietății. Elevii trebuie să aibă sentimentul că au lucrat la propriul proiect. De asemenea, trebuie să aibă ocazia să ofere feedback, să-și exprime opiniile pe marginea activităților și să facă sugestii. Rezultatele evaluării vor contribui la elaborarea unor proiecte viitoare mai bune.

Pe parcursul proiectului, pot fi folosite și diverse modalități de evaluare formativă. Proiectele eTwinning sunt compatibile cu curriculumul, iar evaluarea este parte integrantă a acestuia. Elevii din proiectele eTwinning sunt colaboratori și creatori de conținut și își formează aptitudini și competențe specifice secolului al XXI-lea. Toate aceste aspecte oferă perspective de evaluare desfășurată de profesor, colegi sau elevul în sine.

ACTIVITĂȚI RECOMANDATE

        1. Creați un tabel de evaluare în TwinSpace, cuprinzând toate activitățile proiectului, și rugați-i pe elevi să le evalueze folosind un scor de la 1 la 4 (1: nu ne-a plăcut activitatea - 4: ne-a plăcut foarte mult activitatea). Și elevii mai mici pot participa la activitate, folosind emoticoane. Scorurile obținute de clase sunt apoi comparate.

        2. Rugați elevii să descrie participarea lor la proiect printr-unul sau mai multe cuvinte-cheie și creați un nor de cuvinte.

        Tehnologie propusă: www.answergarden.com

        3. Realizați scurte interviuri cu elevii, părinții și colegii, pentru a evalua activitatea desfășurată în proiect. Evaluați într-o manieră ludică cele învățate de elevi. Profesorii pot concepe un chestionar, organizând apoi un eveniment desfășurat în direct, în care elevii din toate școlile partener pot concura, răspunzând la întrebări legate de proiect.

        Tehnologie propusă: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Autoevaluare: Elevii notează ce au învățat în proiect. În ce măsură li s-au schimbat opiniile? În ce domeniu au căpătat încredere? etc.