article image

Colaborarea

Comunicarea dintre parteneri poate avea drept rezultat colaborarea. Activitățile de colaborare sunt activități ce se concretizează în rezultate tangibile. Acestea pot lua forma unor produse digitale precum filmele, cărțile electronice, hărțile mentale, prezentările, chestionarele etc. De asemenea, pot fi rezultatul unor discuții pe forum sau al unei reuniuni online.

Proiectele eTwinning oferă un cadru pentru învățarea bazată pe proiecte, care presupune colaborare între elevi. Activitățile de colaborare din cadrul unui proiect eTwinning pot avea loc pur și simplu între membrii unei singure clase. Aceștia creează un produs pe care îl prezintă apoi celorlalți parteneri de proiect. Pentru o colaborare eTwinning autentică, ceilalți parteneri de proiect trebuie să-și aducă aportul și să-și prezinte rezultatele, de ex., folosind datele pe care ceilalți parteneri trebuie să le folosească pentru a crea conținut nou.

Un nivel superior de colaborare îl reprezintă cazul în care elevii din clase diferite colaborează direct la un produs comun. Spre exemplu, în TwinSpace, paginile web pot fi atribuite unor grupuri transnaționale de elevi, pentru ca aceștia să poată colabora și face schimb de rezultate.

Coordonatorii de proiect trebuie să găsească modalități de a le oferi elevilor sentimentul că își aduc aportul la un rezultat comun.

ACTIVITĂȚI RECOMANDATE

        1. Împărțiți elevii în grupuri naționale și transnaționale și rugați-i să creeze o siglă pentru proiect. Încărcați toate siglele și rugați-i pe elevi să o voteze pe cea care le place cel mai mult, justificându-și alegerea cu un comentariu inserat sub imagine.

        Tehnologie propusă: www.dotstorming.com

        2. Identificați cântece cunoscute în țările partenere și învățați cântecul în limba unui partener.

        3. Creați un videoclip comun, în care cântecul să fie interpretat în limbi diferite.

        4. Scrieți o poveste în colaborare, pe o temă dată: o țară începe povestea, celelalte o continuă. Apoi un partener ilustrează povestea celuilalt.

        Tehnologie propusă: http://meetingwords.com, http://colorillo.com

        5. Elevii aleg cuvintele pe care doresc să le învețe în alte limbi, apoi realizează un desen bazat pe acestea. Ulterior, elevii din toate clasele înregistrează cuvintele în limba proprie și creează un dicționar online.

        Tehnologie propusă: www.voicethread.com