article image

Conferințe anuale pentru Școli eTwinning și specialiști în formarea inițială a profesorilor

Ce sunt?
Conferințele anuale sunt manifestări de informare a publicului-ţintă, cu durata de trei zile. Obiectivul principal al acestor activităţi este de a informa şi sensibiliza publicul cu privire la aceste domenii ale eTwinning. Ele se desfăşoară într-o limbă europeană de largă circulaţie. Pentru participarea la evenimente puteţi primi certificate.

Cine le organizează? Organizațiile Naționale de Asistență, în colaborare cu Biroul Central de Asistenţă.

Cine poate participa? Publicul-ţintă este format din profesori, inclusiv non-eTwinner-i, şi autorităţi regionale. Participarea se face pe bază de invitaţie, iar participanţii pot fi selectaţi în funcţie de temă. Conferințele au, în medie, 200 de participanţi.  

Durata? 2-3 zile

Unde? Aceste evenimente au loc în diverse locuri din Europa.

Cum mă pot înscrie? Vă rugăm să contactaţi ONA din țara dumneavoastră.

  • Initial training
  • Professional development