article image

eTwinning pentru viitorii profesori

Motivația demersului „eTwinning pentru viitorii profesori”

Inițiativa „Institutelor de formare a profesorilor eTwinning” (redenumită în „eTwinning pentru viitorii profesori” în 2020) a fost lansată în 2012 și s-a transformat, treptat, dintr-o proiect pilot prelungit într-o activitate consacrată. Obiectivul său este de a include eTwinning în activitățile de formare inițială a cadrelor didactice, cu rol de strategie complementară de promovare a eTwinning în rândul viitorilor profesori.

Această secțiune dispune acum de un număr tot mai mare de exemple care demonstrează că introducerea eTwinning în formarea viitorilor profesori are un impact pozitiv semnificativ asupra lor și a instituțiilor lor. De la aplicarea practică a competențelor specifice secolului al XXI-lea la implicarea în proiecte internaționale de colaborare, „eTwinning pentru viitorii profesori” ilustrează perfect contribuția eTwinning la formarea unei noi generații de profesori.

Contribuția eTwinning la programele de formare inițială a cadrelor didactice se traduce prin:

  • descoperirea și implementarea predării cu ajutorul proiectelor și a muncii multidisciplinare;
  • formarea de competențe TIC și lingvistice;
  • experiență interculturală europeană și internațională;
  • formarea de competențe profesionale (administrarea proiectului, stabilirea obiectivelor, planificare, muncă în echipă);
  • reflecție pe marginea activității profesionale, concretizată în schimburi de informații cu profesori din alte sisteme de învățământ.

Cum puteți participa?

Metodologia de a integrare a eTwinning variază în funcție de țară și instituție, însă trebuie să cuprindă două activități principale:

  1. înglobarea unei „Introduceri în eTwinning” în programa de studiu pentru formarea inițială a profesorilor.
  2. crearea de mici proiecte eTwinning de colaborare, cu participarea formatorilor și/sau viitorilor profesori (la nivel local, național și internațional), sau de mici proiecte eTwinning, cu participarea elevilor, acolo unde viitorii profesori sunt în practică pedagogică în școli.

Organizațiile Naționale de Asistență oferă instituțiilor din sfera formării inițiale a profesorilor activități de formare și asistență tehnică și le ajută să ia legătura cu instituții din alte țări.

Instituțiile de formare inițială a profesorilor (atât formatorii, cât și viitorii profesori) au la dispoziție grupuri eTwinning, în cadrul căruia pot afla informații despre modalitățile de participare, diferitele modele, exemple de activități, o galerie de prezentări și un forum de căutare parteneri.

Cum vă puteți înscrie?

Această secțiune a eTwinning se adresează unui număr restrâns de instituții, care trebuie să încheie un acord formal cu ONA din țara lor. Dacă sunteți viitor profesor sau formator și doriți să aflați mai multe, vă rugăm să contactați ONA din țara dumneavoastră.