article image

Evenimente de formare (cursuri online de scurtă durată)

Ce sunt? Evenimentele de formare sunt cursuri intensive, de scurtă durată, cu o tematică diversă. Temele alese vizează, cu precădere, aspecte pedagogice. Activitățile sunt moderate de către un specialist și includ activități practice și discuții între cadrele didactice. Evenimentele de formare cuprind atât activități asincrone, cât și, uneori, sincrone și se desfășoară într-o limbă europeană de largă circulație. Pentru participarea la evenimente puteți primi certificate.

Cine le organizează? 

Biroul Central de Asistență eTwinning

Cine poate participa? 

Toți profesorii eTwinning înregistrați pe platformă. Participanții sunt selectați în funcție de tema evenimentului. Evenimentele de formare au, în medie, 200 de participanți.

Durata? 

Evenimentele de formare durează 10 - 15 zile.

Unde? 

Evenimentele au loc online, în laboratorul eTwinning.

Cum mă pot înscrie? live.etwinning.net/professionaldevelopment

Dacă doriți să participați la vreuna dintre următoarele oportunități de dezvoltare profesională, vă invităm să vă autentificați în eTwinning Live și să accesați fila „Dezvoltare profesională”.


Evenimente de formare în 2021

  1. Eveniment de formare (curs online de scurtă durată) 2021: Teaching MFL (Modern Foreign Languages) with Apps (Predarea limbilor străine moderne cu ajutorul aplicațiilor)

EXPERT: Simone Pfliegel
DATA: 13.09.2021 - 30.09.2021
LIMBA: engleză
GRUPUL ȚINTĂ: profesori din învățământul secundar
DISCIPLINE: limbă și literatură
COMPETENȚE CHEIE: digitale, limbi străine, alfabetizare
SCURTĂ DESCRIERE: În cadrul acestui eveniment de formare, ne vom familiariza cu diferite aplicații pentru citire, scriere, vorbire și ascultare, precum și pentru predarea gramaticii la orele de limbi străine moderne (evenimentul de formare NU este circumscris unei limbi anume). Se pot înscrie profesorii de limbi străine moderne din învățământul secundar european. Obiectivele evenimentului de formare sunt: familiarizarea cu aplicații specifice domeniilor învățării limbilor străine menționate mai sus și deprinderea unor metode eficiente de utilizare a acestora în activitățile de predare a limbilor străine moderne, crearea/generarea de idei de proiecte cu anvergură variabilă (de la mini-proiecte de o singură lecție la secvențe de patru sau mai multe lecții, destinate muncii în echipă) bazate pe diverse aplicații, căutarea de parteneri pentru proiecte eTwinning viitoare pe teme de predare a limbilor și/sau literaturii.

  1. Eveniment de formare (curs online de scurtă durată) 2021: Engaging Educators to Use Online Tools: Historiana and Creating E-Learning Activities (Angrenarea profesorilor în vederea utilizării instrumentelor online: Historiana și crearea de activități de e-learning)

EXPERȚI: dr. James A. Diskant și Gijs vans Gaans, MA
DATA: 12.10.2021 - 26.10.2021
LIMBA: engleză
GRUPUL ȚINTĂ: toți profesorii
DISCIPLINE: istorie, cultură civică
COMPETENȚE-CHEIE: sensibilizare și expresie culturală, digitale, personale, sociale și de învățare
SCURTĂ DESCRIERE: În cadrul acestui eveniment de formare, profesorii și educatorii muzeali vor învăța cum să creeze și să distribuie activități de e-learning pe platforma Historiana. Aceste activități reprezintă instrumente online care au fost concepute pentru a le permite elevilor să-și îmbunătățească abilitățile de gândire într-o varietate de moduri. Obiectivele acestui curs online de scurtă durată sunt: a) să optimizeze competența digitală a profesorilor, familiarizându-i cu aceste instrumente online, pe care le pot folosi acum mai ușor cu elevii lor, b) să-i ajute pe profesori să creeze activități de e-learning care promovează educația civică și istorică de calitate pe platforma Historiana, astfel încât, până la finele cursului, să le poată crea independent și c) să promoveze Europeana și Historiana în rândul profesorilor.

  1. Eveniment de formare (curs online de scurtă durată) 2021: House of European History – a transnational approach to History (Casa Istoriei Europene – o abordare transnațională a istoriei)

EXPERT: Laurence Bragard, educator muzeal la Casa Istoriei Europene. Invitați: Jitka Milsova, custode muzeal la Casa Istoriei Europene, și Étienne Deschamps, coordonator de proiect al Arhivelor istorice ale Parlamentului European
DATA: 12.11.2021 - 26.11.2021
LIMBA: engleză
GRUP ȚINTĂ: gimnaziu, liceu
DISCIPLINE: cultură civică, etică, studii europene, limbi străine, geografie, istorie
COMPETENȚE-CHEIE: civică, sensibilizare și expresie culturală, limbi străine, personale, sociale și de învățare
SCURTĂ DESCRIERE: Echipa pedagogică din cadrul Casei Istoriei Europene a elaborat resurse online tematice destinate profesorilor și elevilor, din dorința de a corela predarea istoriei europene cu lumea contemporană. Am conceput aceste materiale educaționale în strânsă legătură cu expoziția permanentă a Casei Istoriei Europene. Aveți posibilitatea să abordați, acasă, în clasă sau în alte contexte educative, patru teme majore – drepturile omului, migrația, comunicarea și conflictul – care sunt la fel de relevante pentru cei din prezent ca și pentru europenii din trecut. Acest eveniment de formare mai oferă ocazia de a vă familiariza cu un nou material: „European Elections in Focus: 1979-2019” („În prim-plan, alegerile europene: 1979-2019”). Obiectivul primordial al activității noastre este de a dezvolta abilitățile de gândire critică și creativă ale celor care ne folosesc resursele. În cadrul Casei Istoriei Europene, învățarea: • analizează mesajele cheie ale Casei Istoriei Europene • are un caracter interdisciplinar • pornește de la situația sau problema contemporană • folosește contextul istoric pentru a facilita înțelegerea întrebărilor/problemelor contemporane • reprezintă un motiv de dezbateri cu tematică diversă • facilitează o abordare în cadrul căreia elevii sunt cei care dau relevanță informațiilor obținute.