article image

Conferința anuală

Ce sunt?
Conferința anuală este o manifestare festivă, cu temă paneuropeană, desfășurată cu participare directă, pe durata a trei zile. Obiectivul principal este de a sărbători rezultatele eTwinning din anul respectiv. Pentru participarea la aceste evenimente puteți primi certificate.

Cine le organizează?   Biroul Central de Asistență

Cine poate participa? Publicul-țintă este format din profesori, inclusiv non-eTwinner-i, și autorități regionale. Participarea se face pe bază de invitație, iar participanții pot fi selectați în funcție de temă. Conferințele tematice au, în medie, 600 de participanți.  

Durata? 2-3 zile

Unde? Aceste evenimente au loc în diverse locuri din Europa.

Cum mă pot înscrie? Vă rugăm să contactați ONA din țara dumneavoastră.


  • Professional development