Publikacje

Dowiedz się więcej o eTwinningu i o tym, jak dzięki naszym publikacjom i materiałom źródłowym możesz dalej rozwijać swoje pomysły i wiedzę techniczną.

eTwinning's 2017 Full Report: “eTwinning Twelve Years On: Impact on teacher's practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners”
 • August 2018 (EN, - pdf)
SPRAWOZDANIE PODSUMOWUJĄCE: "12 lat programu eTwinning - Wpływ na warsztat pracy nauczyciela oraz możliwości rozwoju zawodowego z perspektywy (nauczycieli) eTwinnerów"
Budowanie kultury włączenia społecznego poprzez eTwinning
eTwinningowy Raport z monitoringu 2016: ‘‘Monitorowanie praktyki eTwinningowej – projekt pilotażowy kierujący rozwojem kompetencji nauczycieli.”
"Rozwijanie świadomości cyfrowej obywatela: Aktywny rozwój postawy obywatelskiej poprzez eTwinning."
Pokolenie eTwinning, świętujemy 10 lat programu eTwinning
eTwinning 10 lat później: wpływ na pracę nauczyciela, umiejętności i możliwości rozwoju zawodowego
Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez eTwinning
eBook eTwinning poświęcony ambasadorom
Podróż po eTwinningu
 • Styczeń 2013 (EN, PL)
Szkolne Zespoły eTwinning. Studium przypadków współpracy nauczycieli za pośrednictwem eTwinningu

Nowa publikacja: Książka kucharska eTwinningu
Pupils in eTwinning, Case studies on pupil participation
Voices of eTwinning: Teachers talk
 • Grudzień 2010 (EN - pdf)
Teachers’ Professional Development: an overview of current practice
eTwinning w szkolnej klasie: przykłady najlepszych praktyk (2008/2009)
eTwinning 2.0 - Budowanie społeczności szkół w Europie
 • Marzec 2010 (EN, PL - pdf)
Więcej niż szkolne projekty: Raport o eTwinningu w roku szkolnym 2008/2009
eTwinning: Przygody w świecie języka i kultury
 • Wrzesień 2008 (EN, PL – pdf)
Nauka eTwinningiem: Podręcznik dla nauczycieli
 • Kwiecień 2007 (EN – pdf)
Nauka z eTwinningiem
 • Kwiecień 2006 (EN – pdf)
Pierwszy rok eTwinnigu w Europie
 • Marzec 2006 (ENDEFR – pdf)
Raporty Grupy Doradców Pedagogicznych
 • Wrzesień 2006 – (EN – pdf)
 • Październik 2006 – (EN – pdf)
 • Luty 2007 – (EN – pdf)
 • eSafefty
 • eTwinning School
 • Lesson