Lustereczko, lustereczko…

 • Poziom : Od 15 do 19
 • Kompetencje kluczowe : Informatyczne / Inicjatywność i przedsiębiorczość / Język obcy / Społeczne i obywatelskie / Umiejętność uczenia się
Pobierz gotowy zestaw projektu (PDF)
 • Cele

  Projekt ten dotyczy kilku kompetencji kluczowych w kontekście europejskim: porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się (uczniowie prowadzili własne badania w zespołach), kompetencje społeczne i obywatelskie (uczniowie próbowali znaleźć rozwiązania problemów, aby poprawić swoje samopoczucie, być bardziej świadomym wpływów i nacisków otoczenia), świadomość i ekspresja kulturowa. Kompetencje te są wspólne w programie nauczania różnych przedmiotów.

  Struktura i zadania projektu również umożliwiają uczniom rozwijanie pewnych umiejętności przekrojowych: przedstawianie się, zadawanie pytań, objaśnianie wyników (odczytywanie wykresów), reagowanie na poglądy innych osób, wyrażanie opinii.

  Projekt wprowadza ćwiczenie czterech sprawności językowych (pisanie, słuchanie, czytanie, mówienie). Uczniowie są zachęcani do korzystania z języka angielskiego, jako języka komunikacji w ramach współpracy międzynarodowej w celu osiągnięcia wspólnego rezultatu zgodnie z zaleceniami CEFR.

 • Proces

  Przed rozpoczęciem projektu nauczyciele przygotowują plan projektu i jego harmonogram oraz wybierają narzedzia, które zostaną użyte. Na początku projektu nauczyciele znajdują odpowiednie materiały wprowadzające.

  Poniższe filmy mogą być wykorzystane:
  http://bit.ly/tedmirror1 / http://bit.ly/tedmirror2 / http://bit.ly/tedmirror3

  Uczniowie przedstawiają się krótko na swoim profilu na TwinSpace. W trakcie realizacji projektu stosuje się podejście oparte na stawianiu pytań i rozwiązywaniu problemów. Uczniowie biorą udział w burzy mózgów i zdobywają wiedzę na temat problemu (obraz ciała, pewność siebie) a nauczyciele przygotowują określone materiały edukacyjne (filmy TED, artykuły).
  Nastolatkowie rozpoznają w międzynarodowych zespołach wybrany aspekt problemu: np. presja grupy; płeć (oczekiwania, stereotypy); wpływ mody, sieci społecznościowych, reklamy, celebrytów itp. Młodzież bada różne aspekty, aby je lepiej zrozumieć i układa wybrane pytania do ankiety.

  Pytania wszystkich zespołów są zebrane razem we wspólnej ankiecie a uczniowie zbierają jak najwięcej odpowiedzi w swoich społecznościach. Tworzą oni formularz internetowy za pomocą narzędzi takich jak Google lub SurveyMonkey, który może być udostępniony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na stronie internetowej szkoły lub bloga.

  Uczniowie reagują na odpowiedzi z poszczególnych krajów, porównują je i analizują w zespołach.
  Przedstawiają wyniki we wspólnych raportach nagranych w formie filmów. Poszukują rozwiązań, omawiają je, głosują na najlepsze z nich. Na tej podstawie uczniowie wspólnie piszą inspirujące wiersze.

  Pod koniec projektu uczniowie i nauczyciele dokonują jego ewaluacji. Nauczyciele publikują rezultaty pracy i upowszechniają projekt np. w formie filmu podsumowującego główne etapy i rezultaty projektu, który umieszczają na stronie internetowej szkoły lub blogu.

 • Ocena

  Młodzież wypowiada się na temat projektu na tablicy Padlet, wykorzystując kilka sugestii.
  Uczniowie i nauczyciele odpowiadają na pytania ankiety ewaluacyjnej.

 • Kontynuacja

  Uczniowie organizują okrągły stół na temat projektu zapraszając rodziców, innych nauczycieli i ekspertów zewnętrznych po czym nastolatkowie przedstawiają swój projekt.

  Organizacja konkursu szkolnego: Czym jest prawdziwe piękno dla Ciebie?
  (Film wprowadzający: http://bit.ly/tedmirror4)