Lustereczko, lustereczko…

Difficulty level : średniozaawansowany
  • Poziom : Od 15 do 19
  • Kompetencje kluczowe : Cyfrowe  / Języki  / Obywatelskie / Osobiste / społeczne i w zakresie uczenia się / Przedsiębiorczość

    Obszary tematyczne : edukacja medialna / języki obce / obywatelstwo / przedmiot interdyscyplinarny / wiedza o społeczeństwie/socjologia
Project Kit picture
Projekt ma na celu pomóc młodzieży radzić sobie z życiowymi problemami oraz rozwijać ich społecznie i emocjonalnie poprzez uświadomienie im wpływu otoczenia.

Nastolatkowie omawiają pod kilkoma względami kwestię wyglądu i autopercepcji
(wpływ mediów, rówieśników, rodziny, sieci społecznościowych, etc.).

Zastanawiają się i myślą krytycznie na temat miejsca i znaczenia, które zostaje nadane
wyglądowi ciała w dzisiejszych czasach. Nastolatkowie wykorzystują twórcze myślenie w odniesieniu do pewności siebie i poczucia własnej wartości. Biorą udział w forach, wymieniają poglądy, współpracują ze sobą tworząc prezentacje multimedialne w krajowych i międzynarodowych grupach. Oprócz poznawania innych osób i kultur, projekt ten pomaga uczniom rozwijać ducha zespołowego podczas wykorzystania technologii.

Projekt jest zaplanowany tak, aby zaspokoić potrzeby uczniów XXI wieku, by rozwijać ich umiejętności w zakresie: komunikacji (wymiana zdań, dyskusje, czaty ), krytycznego myślenia (rozważanie przyczyn niskiej samooceny oraz sposobów walki ze stereotypami), współpracy (praca w zespołach międzynarodowych) oraz kreatywności (szukanie rozwiązań, pisanie wierszy).

Komunikacja

Współpraca

Pokaż więcej

Ewaluacja i ocenianie

Pokaż więcej

Kontynuacja

Pokaż więcej