All Project Kits

Zdrowe nawyki. Książka ze zdrowymi przepisami kulinarnymi

 • Poziom : Od 10 do 12
 • Kompetencje kluczowe : Ekspresja kulturalna / Informatyczne / Inicjatywność i przedsiębiorczość / Język obcy / Język ojczysty / Matematyczne i naukowo-techniczne / Społeczne i obywatelskie / Umiejętność uczenia się
Pobierz gotowy zestaw projektu (PDF)
 • Cele

  Rozwijanie umiejętności językowych (mówienie, czytanie i pisanie).
  Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  Uświadomienie znaczenia zdrowego stylu życia
  Wykazanie się krytycznym myśleniem i niezależnością
  Nabycie lepszego zrozumienia kultur europejskich

 • Proces

  Większość zadań może się odbyć w mieszanych/międzynarodowych grupach

  1. Zdrowe nawyki każdego dnia: uczniowie wykonują interaktywne plakaty i/lub mapy myśli, na ktorych przedstawiają to, co już wiedzą na temat zdrowych nawyków. Wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę online. Plakaty uczestniczących szkół oraz wyniki ankiety są udostępnione i omówione na TwinSpace.

  Rekomendowane technologie: Glogster, SpicyNodes, Formularze Google


  2. Zdrowe przepisy: uczestnicy piszą Książkę ze zdrowymi przepisami kulinarnymi, w ktorej opisują zdrowe potrawy popularne w ich krajach. Przeprowadzają także wywiady ze szkolnymi kucharzami. Uczniowie przygotowują zdrowy posiłek korzystając z przepisu przygotowanego przez inną szkołę partnerską.

  3. Umiejętne korzystanie z Internetu: uczniowie biorą udział w burzy mózgów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Przedstawiają niektóre zagrożenia internetowe malując obrazki.

  4. Rezultaty dotyczące odkryć uczniów są przedstawiane w formie e-książki.

  Rekomendowane technologie: Issuu, Joomag

 • Ocena

  Na zakończenie projektu uczestnicy uzupełniają kolejną anakietę z (częściowo) tymi samymi pytaniami, jak w początkowej ankiecie, aby sprawdzić, czy zmieniły się ich nawyki i poglądy na temat zdrowia.

 • Kontynuacja

  Książka ze zdrowymi przepisami kulinarnymi jest udostępniona szerokiej społeczności szkolnej.
  Organizowane są zajęcia ruchowe zarówno dla uczniów, jak i pracowników szkoły. Uczniowie przedstawiają rodzicom prezentację na temat odpowiedzialnego korzystania z Internetu.