All Project Kits

Pokaż dzieciom, jak mogą przeciwdziałać znęcaniu się

 • Poziom : Od 11 do 14
 • Kompetencje kluczowe : Inicjatywność i przedsiębiorczość / Społeczne i obywatelskie
Pobierz gotowy zestaw projektu (PDF)
 • Cele

  Uczniowie rozwijają umiejętności społeczno-emocjonalne.
  Uczniowie uczą się wyrażać siebie.
  Uczniowie rozumieją mechanizm zjawiska znęcania się nad słabszymi.
  Uczniowie podejmują inicjatywę, aby nie dopuszczać do aktów znęcania się nad słabszymi.

 • Proces

  Przed projektem nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie mogą przygotować odpowiednie środowisko działania przyjmując z uczniami Kontrakt Edukacyjny. W ramach Kontraktu Edukacyjnego wszyscy uczestnicy zgadzają się przestrzegać podstawowych zasad poszanowania innych.

  Zadanie 1: Emocje
  Uczniowie przedstawiają (w prosty sposób i anonimowo) przykłady emocji, których doświadczali w związku z różnymi sytuacjami w minionym dniu/tygodniu. Wykorzystują do tego celu emotikony (tzw. „buźki”). Nauczyciele poszczególnych klas omawiają ogólne rezultaty tego zadania w swoich klasach i porównują je z innymi klasami uczestniczącymi w projekcie. Co zmienia lub nakręca twój nastrój? Dlaczego to ważne, aby rozumieć własne uczucia i uczucia innych? Przykładowe narzędzie: http://bit.ly/trackmood.

  Pierwsze zadanie kończy się ćwiczeniem opartym na współpracy. Nauczyciele dają swoim uczniom określony „nastrój”, a ci próbują wyrazić go za pomocą selfie (np. strach, szczęście, nuda, itp). Wszyscy uczestnicy zamieszczają swoje zdjęcia na jednej tablicy w aplikacji Padlet lub na forum TwinSpace, po czym uczniowie grupują zdjęcia wyrażające te same emocje.

  Zadanie 2: Refleksja nad zjawiskiem znęcania się nad słabszymi
  W tym zadaniu uczniowie tworzą definicję zjawiska znęcania się nad słabszymi i koncentrują się na różnych rolach przyjmowanych podczas znęcania się nad słabszymi.

  W małych grupach uczniowie rozmawiają o sytuacjach, w których dochodzi do znęcania się. Następnie nauczyciel prowadzi dyskusję, podczas której identyfikuje różne rodzaje znęcania się, powody znęcania się oraz różne role, jakie przyjmują osoby uczestniczące w tym zjawisku. (Role: oprawca, ofiara, obserwator, obrońca, wodzirej, podżegacz/intrygant, admirator, kozioł ofiarny, dowcipniś)

  Następnie uczniowie i nauczyciele tworzą definicję znęcania się.

  Później grupy przygotowują krótką scenkę, w której dochodzi do aktów znęcania się. Wszystkie scenki zostają nagrane. W scenkach należy uwzględnić różne role, jakie przyjmują osoby, kiedy dochodzi do znęcania się.

  Filmy wszystkich szkół udostępniane są pozostałym uczestnikom, którzy oglądają je i oceniają.

  Zadanie 3: Eliminowanie zjawiska znęcania się
  Klasa dzielona jest na grupy 3-osobowe. Na każdą z grup przypada jedno urządzenie. Poszczególne grupy dyskutują na temat problemów utworzonych za pomocą narzędzia All Our Ideas (http://allourideas.org), a następnie dokonują swojego wyboru. Za pomocą bezpłatengo narzędzia All Our Ideas tworzony jest ranking cytatów. Przykład: http://bit.ly/hurtsmost. Nauczyciele moga tworzyć swoje zestawy cytatów we własnym języku. Szkoły mogą porównywać rankingi i komentować je.

  Po tym wszystkim uczniowie oglądają następujące scenki http://bit.ly/bullypics. Analizują różne scenki i proponują sposoby reakcji na akty znęcania się. Pomysły różnych szkół gromadzone są w jednym miejscu na TwinSpace.

  Zadanie 4: Zobowiązanie
  Ostatnim zadaniem projektu jest stworzenie zobowiązania. Przykład: http://bit.ly/nobullypledge.
  Poszczególne grupy zgłaszają za pomocą burzy mózgów elementy treści swojego zobowiązania. Uczniowie tworzą i projektują własne kreatywne zobowiązania i podpisują je. Partnerzy projektu udostępniają sobie nawzajem zdjęcia zobowiązań.

 • Ocena

  Uczniowie wykorzystują metodę podobną do tej wykorzystanej w zadaniu 1 (emotikony Mood Tracker), by ocenić poszczególne różne części projektu.

 • Kontynuacja

  W ramach zadania kontynuacyjnego grupy mogą przedstawić społeczności szkolnej najciekawsze elementy projektu.