All Project Kits

Nie dokuczaj, okazuj życzliwość, żyj i pozwól żyć innym

Difficulty level : średniozaawansowany
  • Poziom : Od 12 do 15
  • Kompetencje kluczowe : Języki  / Obywatelskie / Świadomość i ekspresja kulturalna

    Obszary tematyczne : etyka / języki obce / sztuka / wiedza o społeczeństwie/socjologia
Project Kit picture
Projekt koncentruje się na zjawisku, które najprawdopodobniej występuje niemal we wszystkich szkołach. Jest nim dokuczanie, zastraszanie, znęcanie się (ang. bullying). Uczniowie w różny sposób reagują na poszczególne formy i skutki dokuczania, a także na różne sposoby starają się temu problemowi zaradzić.

W trakcie projektu uczniowie tworzą mapy myśli (ang. mind maps) i chmury wyrazowe (ang. word clouds), a także wspólnie piszą opowiadania, które zostaną później opublikowane w postaci ebooka. Językiem projektu jest język obcy, na przykład język angielski.

Komunikacja

Współpraca

Pokaż więcej

Ewaluacja i ocenianie

Pokaż więcej

Kontynuacja

Pokaż więcej