All Project Kits

eTwinauts in the (in)visible cities

 • Poziom : Od 16 do 18
 • Kompetencje kluczowe : Ekspresja kulturalna / Informatyczne / Język obcy / Matematyczne i naukowo-techniczne / Społeczne i obywatelskie / Umiejętność uczenia się
Pobierz gotowy zestaw projektu (PDF)
 • Cele

  - zwiększenie świadomości na temat znaczenia uczenia się i pracy zespołowej
  - rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie TIK oraz matematyki, literatury, historii, sztuki, chemii, fizyki, języków obcych ...
  - zrozumienie i szacunek dla różnorodności
  - wdrożenie uczenia się opartego na projekcie i metodyce CLIL
  - budowanie przestrzeni do współpracy wielokulturowej
  - zwiększenie świadomości na temat znaczenia oraz zachowania światowego dziedzictwa i wspierania poszanowania dla innych kultur.
  - poprawa umiejętności komunikacyjnych.
  - poznanie europejskich miast, ich obywateli, tradycji i zwyczajów
  - budowanie i dzielenie się wiedzą z ludźmi z różnych krajów

 • Proces

  1. Zarejestruj wszystkich uczestników na TwinSpace (nauczycieli i uczniów)

  2. Opracuj kalendarz projektu. Zaplanuj spotkania koordynacyjne z nauczycielami: spotkanie dotyczące wstępnego rozeznania, co do poziomu uczniów w poszczególnych krajach partnerskich. Podczas spotkania należy zdecydować, które miejsca dziedzictwa UNESCO zostaną opracowane, jakie działania zostaną zrealizowane, omówić aspekty dotyczące programów nauczania, metody i narzędzia TIK, które zostaną wykorzystane. Aby spotkania były skuteczne ważne jest przestrzeganie pewnej dyscypliny (przygotowanie planu spotkania i wniosków po spotkaniu dostępnych dla wszystkich uczestników poprzez TwinSpace/e-mail)

  3. Naszkicuj działania dla uczniów na platformie TwinSpace dostosowane do potrzeb projektu. Dobra współpraca oraz porozumienie między partnerami jest bardzo ważne na tym etapie współpracy.

  4. Utwórz miejsce do współpracy dla uczniów i nauczycieli na TwinSpace (miejsce na udostępnianie dokumentów, forum, blog ...)

  5. Utwórz zarys wiki na platformie TwinSpace do testowania przez uczniów i nauczycieli, aby dowiedzieli się, jak tworzyć e-zawartość w przyszłym projekcie oraz odkryli narzędzia TwinSpace (jedna wiki na każde miejsce pracy przy mieście UNESCO).

  6. Rozpatrzenie i opublikowanie proponowanych zadań dla uczniów. Ważne jest dla nauczycieli uzgodnienie tej sekcji biorąc pod uwagę poziomy trudności zadań i tematów zgodnie z programem nauczania w danym kraju. Ważne jest również, aby być otwartym na dokonanie zmian, zgodnie z nowymi sugestiami partnerów, nowymi pomysłami uczniów.

  7. Zadania na przełamanie lodów (wideo, chmury wyrazowe, forum. Pomysły zawarte w modułach eTwinning są tu przydatne). Bardzo pomocne może być podczas tego etapu utworzenie forum społecznościowego (wirtualna kawiarnia) do dyskusji na inne tematy, nie tylko te związane z działaniami w projekcie. Bardzo ważne jest, aby ożywić ten obszar, regularnie go sprawdzać i zachęcać uczniów do bycia aktywnym poprzez inicjowanie rozmów, aktywne uczestnictwo (niektóre tematy mogą dotyczyć np. gustów muzycznych, lektury, podróży, tradycji, hobby ...).

  8. Tworzenie “mieszanych” grup roboczych składających się z uczniów z każdej ze szkół i koordynatorów zespołu w każdej z nich w celu lepszej organizacji i pracy zespołowej.

  9. Monitorowanie i promowanie w sposób ciągły. Ważne jest, aby dzielić się doświadczeniami z innymi najbliższymi członkami społeczności oświatowej (np. włączenie biblioteki szkolnej w projekt).
  Częsta ocena i upowszechnianie działań na stronach internetowych, w gazetach, czasopismach edukacyjnych, w radio, w telewizji ... Zaleca się utworzenie i regularne aktualizowanie zewnętrznej strony internetowej, bloga, dziennika projektu w celu szerszego rozpowszechnienia. Można to zrobić poprzez upublicznienie konkretnych obszarów Twinspace lub założenie oddzielnej strony internetowej, która może być bardzo pomocna dla twórców innych projektów.

  10. Zrób przegląd treści, informacji zwrotnej, prezentacji, wspólnych refleksji (wideokonferencje) i organizacji materiałów powstałych w trakcie realizacji projektu.

 • Ocena

  - ewaluacja wstępna: wywiady (osobiste oraz z wykorzystaniem wideokonferencji)
  - ewaluacja formalna: współpraca w zespole, praca indywidualna i grupowa, aktywny udział
  (przygotowanie i przedyskutowanie rubryki do wspólnej oceny projektu)
  - ewaluacja końcowa: wywiady na podstawie rubryk ewaluacyjnych oraz pisemne refleksje koordynatorów projektu, partnerów i uczniów.

 • Kontynuacja

  Zorganizuj dzień otwarty w szkole i zaproś rodziców/dyrekcję szkoły na to wydarzenie.

Komentarze (12)

 • Hi! I am an English teacher at a high school in Kayseri, Turkey, and I would like to join this project. My email is mdorukozcan_38@hotmail.com Thank you.

  Ömer Özcan 02.03.2016
 • Parece-me muito interessante. Gostaria de participar neste projeto. A pensar...

  Caetana Paulo 10.03.2016
 • I am a teacher of English at Foreign language high school in Vidin, Bulgaria. My students are 14-15 years old. I would like to join this project. My email is kamy_vidin@yahoo.com

  Kameliya Georgieva 15.03.2016
 • Hi! greetings from Mostar...I would like to join to your group. ma e-mail is: ivona.susac@gmail.com

  Ivona Sušac 18.04.2016
 • Hello! I am Haluk ÖZOĞUR. I am an English teacher at high school in Gediz,Kütahya.I would like to join this Project. Looking forward to your reply. My e-mail : 99haluk@mynet.com 99spacehulk@gmail.com Thank you .Yours sincerely.

  Haluk ÖZOĞUR 03.05.2016
 • I can join thus project

  Fikriye HAMMUTOĞULLARI 04.05.2016
 • Hi! Greetings from Budapest..I would like to join to your group. My students are 13-14 years old. my e-mail is: marinaremeli@gmail.com

  Marina Aleksandric Remeli 16.05.2016
 • very nice

  Irena Hysesani 23.05.2016
 • Dear colleague, I enjoyed reading your ideas bout it. If you looking for a students same ages ( 16-18), we are here, in Begrade, regards from Jagoda, geographer and civic education teacher. My e-mail is bebaukaj@yahoo.com

  Jagoda Petrovic-Ukaj 01.07.2016
 • Salve a tutti, mi chiamo Daniela Romeo e sono una docente di Lettere in un Liceo scientifico in Calabria, sono felice di essere entrata a far parte di questa community ,spero di trovare presto dei partner per organizzare collaborazioni utili a noi ed ai nostri alunni. Dimenticavo...la mia email: danielaromeo64@libero.it

  daniela romeo 16.10.2016
 • The project is really interesting. I'm from Albania and I would like to join your project with my students.

  ROVENA HOXHA 18.10.2017
 • Interesting!

  DRITA SULEJMANI 08.02.2018