Nagrody

Może nie jesteś tego świadom, ale działania, które prowadzisz w ramach swoich projektów - nieważne czy są proste, czy bardziej skomplikowane - to skarby i techniki, które zasługują, by się nimi dzielić, i które powinna poznać i uznać cała edukacyjna społeczność w Europie.

W eTwinningu istnieją dwa rodzaje uznania.
- Europejskie Nagrody eTwinning
- Odznaki Jakości

 • Europejskie Nagrody eTwinning

  Główna kategoria, fundowana przez Komisję Europejską, dzieli się na trzy podkategorie.

  Nagrody można zdobyć za projekty, w których biorą udział:

  1. Uczniowie w wieku 4-11 lat

  2. Uczniowie w wieku 12-15 lat

  3. Uczniowie w wieku 16-19 lat 

  Obok kategorii głównej w konkursie o Nagrody eTwinning, jest także kilka kategorii specjalnych, w których nagrody ufundowały inne organizacje. Więcej informacji na temat kategorii specjalnych w tym roku znajdziesz tutaj.

  Kto może się ubiegać

  Aby wziąć udział w konkursie, projekty muszą mieć Europejską Odznakę Jakości, przyznaną w dowolnym roku trwania projektu. Wszystkie projekty muszą wykazać, że były aktywne w roku szkolnym 2016/2017.

  Ważne: Jeśli projekt zwycięży, wówczas tylko partnerzy, którym przyznano wcześniej Krajową Odznakę Jakości będą mogli uczestniczyć w rozdaniu nagród.

  Projekty mogą ubiegać się o Nagrody eTwinning tylko raz. Jednak te projekty, które wykazały niezwykłe osiągnięcia na przestrzeni czasu, mogą – za przyzwoleniem Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning – ubiegać się o nagrodę po raz drugi.

  Zgłoszenia wysyłane są poprzez kliknięcie w link dostępny na eTwinning Live.

  Kliknij w zakładkę Projekty, a link pojawi się na liście działań pod opisem projektu.

  Każdego roku setki projektów walczą ze sobą w różnych kategoriach o zaszczyt zdobycia nagrody. Konkurs odbywa się na wysokim poziomie, a standardy przyjmowane przez uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekty rosną z roku na rok.

 • Odznaki Jakości

  Odznaki Jakości eTwinning przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning. Odznaki są świadectwem pewnego krajowego i europejskiego standardu. Dlatego też są dwa rodzaje odznak: Odznaka Krajowa oraz Odznaka Europejska.
   

  KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI – Ubiegaj się o nią już dzisiaj!

  Jeśli uważasz, że twój projekt eTwinning zasługuje na dodatkową odznakę sukcesu, możesz ubiegać się o Krajową Odznakę eTwinning za pośrednictwem swojego Pulpitu eTwinning, w zakładce „Odznaki”. Jeśli masz więcej niż jeden projekt, który według ciebie zasługuje na Odznakę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla każdego z projektów.

  Jakie są korzyści? Odznaka Jakości jest konkretnym wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań na rzecz eTwinningu. Dla uczniów jest wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły publicznym uznaniem jakości i otwarcia się na współpracę europejską.

  Kto przyznaje krajową Odznakę Jakości? Zgłoszenia szkół do krajowej Odznaki eTwinning analizowane są przez Narodowe Biura Kontaktowe (NSS) danego kraju. Odznaki przyznawane są przez cały rok, jednak w niektórych krajach przyjęto określone terminy nadsyłania zgłoszeń, warto więc skontaktować się z Biurem NSS swojego kraju, by dowiedzieć się, jak to wygląda w Twoim kraju. Twoje Biuro NSS skontaktuje się z tobą zarówno w przypadku przyjęcia jak i odrzucenia zgłoszenia. Podczas przyznawania odznak brane są pod uwagę następujące wymagania, które muszą być spełnione: 

  Oto one:

  1.    Projekt musi mieć wspólne cele i wspólny plan. 

  2.    Musi być już zrealizowany lub w ostatniej fazie realizacji. 

  3.    Nauczyciel zgłaszający projekt w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu. 

  4.    Projekt musi wykazywać określony stopień współpracy partnerskiej. 

  5.    Rezultaty projektu muszą być widoczne.

  Jeśli twój projekt spełnia wszystkie z pięciu powyższych wymagań, branych jest wówczas pod uwagę kolejnych sześć kryteriów oceny.

  Jakie to kryteria? Projekt musi być wybitny w następujących obszarach: 

  (1) Innowacja pedagogiczna

  (2) Integracja z programem nauczania 

  (3) Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi 

  (4) Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi

  (5) Wykorzystanie technologii

  (6) Rezultaty, wpływ i dokumentacja 

  EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI – Nie trzeba wysyłać zgłoszeń!

  Europejska Odznaka Jakości to drugie świadectwo jakości. Od października 2012 roku będzie przyznawana przez Centralne Biuro eTwinningu tym szkołom w projekcie, które: 

  1.    W wyniku procesu selekcji zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Biuro Kontaktowe NSS.

  2.    Co najmniej dwóch partnerów otrzymało już Krajową Odznakę Jakości. Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na Portalu eTwinning.

  Musisz mieć Europejską Odznakę Jakości, by móc wziąć udział w konkursie o Nagrody eTwinning.

 • eTwinning Prizes – Rules

  1. Czym jest zgłoszenie?

  -  Zgłoszeniem jest europejski projekt partnerski eTwinning, w którym biorą udział szkoły z różnych krajów, wykorzystujące do współpracy technologie ICT.
  -  Projekt musi mieć wymierne rezultaty, które dadzą oceniającym konkretną informację na temat wartości projektu, jego przebiegu i wyników. 

  Każde zgłoszenie powinno być opisane w następujący sposób:

  - Tytuł projektu.
  - Informacje na temat projektu zawierające prawidłową kategorię wiekową, a także linki do rezultatów projektu i dokumentów z nimi powiązanych.
  - Opisy różnych elementów projektu według kryteriów (maksymalnie 150 słów na każde kryterium)

  WAŻNE:

      ** Zgłaszający muszą opublikować jak najwięcej ze swojej pracy. Oceniający nie mają dostępu do materiałów o ograniczonym dostępie, takich jak prywatna platforma TwinSpace. Prosimy, by umożliwić oceniającym wejście na tę platformę w charakterze gościa i udostępnić im hasła, by mogli dokonać oceny pracy prowadzonej na TwinSpace **

  Tam, gdzie to dotyczy, zgłoszenia powinny także zawierać informacje na temat wcześniej zdobytych nagród lub konkursów, do których projekt był zgłaszany lub które wygrał, a także informacje, czy projekt był finansowany z zewnątrz, itp.

  2. Kwestie prawne i etyczne 
   
  Wszystkie zgłoszenia muszą być zgodne z europejskimi umowami praw autorskich. Można zamieszczać krótkie cytaty, jeśli ich źródło zostało wyraźnie podane. Obrazy, filmy, nagrania audio mogą być wykorzystywane, jeśli zostały przygotowane przez szkołę, lub, tak samo, jeśli ich właściciel wyraźnie udzielił pozwolenia lub jeśli zostały zaczerpnięte z darmowych źródeł, takich jak Clip Art.

  Zgłoszenia na konkurs o Nagrodę eTwinning pozostają własnością szkoły/organizacji lub nauczyciela. Komisja Europejska i Centralne Biuro Akcji eTwinning mają pełne prawa do darmowego udostępniania tego materiału dla celów edukacyjnych za pośrednictwem internetu, na płytach CD-ROM oraz innych mediów od daty zgłoszenia do 31 grudnia 2017 r.

 • Nagrody eTwinning - Ewaluacja

  Kryteria ogólne

  -   Oceniający będą brać pod uwagę następujące kryteria:

  -   Innowacja pedagogiczna: W jaki sposób różne aspekty projektu można uznać za bardziej innowacyjne i kreatywne w odniesieniu do treści i celów, podejścia, zadań i metodyki, produktów końcowych, zasięgu i publikacji. 
   
  -   Integracja z programem nauczania: W jaki sposób projekt łączy się z obowiązującym programem nauczania.
   
  -   Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi: Jak nauczyciele i uczniowie z różnych szkół komunikują się między sobą i współpracują w ramach projektu (nie chodzi tu o zwykłą wymianę wyników swojej pracy, ale o aktywną współpracę). 
   
  -   Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
   
  -   Wykorzystanie technologii: Jak wyjść poza zwykłą wymianę mailową; w jaki sposób projekt kreatywnie wykorzystywał technologie komunikacyjno-informacyjne. 
    
  Rezultaty, wpływ i dokumentacja: Co wynikło z projektu i dlaczego twój projekt zasługuje na nagrodę.