article image

Gdy edukacja spotkała demokrację

Doroczna konferencja eTwinning została zainaugurowana w czwartek 24 października w Mandelieu-la-Napoule we Francji. Podczas wydarzenia spotkało się wielu nauczycieli, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki i ekspertów z całej Europy, aby rozmawiać o roli, jaką edukacja odgrywa w kształtowaniu przyszłych obywateli.

W jakim społeczeństwie będą żyły nasze dzieci w przyszłości? W jaki sposób mogą w pełni uczestniczyć w społeczeństwie przyszłości? Zagadnienia te były dogłębnie badane, omawiane i analizowane podczas trzydniowej konferencji, jaka miała miejsce w Mandelieu-la-Napoule we Francji.

Pierwszego dnia ponad 500 nauczycieli zebrało się, aby wysłuchać przemówień powitalnych wygłoszonych przez Jeana-Marca Merriaux​, Kierownika Departamentu Edukacji Cyfrowej we Francuskim Ministerstwie Edukacji i Młodzieży, oraz Sophie Fouace dyrektor regionalną Réseau Canopé. Oboje prelegenci podkreślili, że eTwinning nie tylko pomaga uczniom rozwijać kluczowe umiejętności informatyczne, które będą niezbędne w przyszłości, ale także umożliwia praktykowanie i wzmacnianie podstawowych wartości demokratycznych, ponieważ program z natury jest narzędziem demokratycznym.

Konferencję otworzyła Sophia Eriksson Waterschoot Dyrektor ds. młodzieży, edukacji i programu Erasmus+ w Komisji Europejskiej. Pani Eriksson Waterschoot przypomniała, że szkoły muszą być miejscami, w których uczniowie są przygotowywani do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie oraz nauczani, czym jest uczestnictwo demokratyczne: „Demokracja nie jest nam dana raz na zawsze. Demokracja jest skuteczna tylko wtedy, gdy wszyscy aktywnie w niej uczestniczą.

Isabel Menezes Profesor na Wydziale Psychologii i Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie w Porto, Portugalia, wygłosiła wykład inauguracyjny. Podczas wykładu zatytułowanego Szkoły jako laboratoria demokracji dokonała analizy podstawowej roli, jaką edukacja odgrywa w kształtowaniu aktywnych obywateli i podkreśliła, że „edukacja jest kluczowym elementem wspierania aktywności obywatelskiej”. Według Isabel Menezes: „Dzieci i młodzież to nasza przyszłość, dlatego muszą mieć możliwość kształtowania tej przyszłości.

Po wykładzie inauguracyjnym, nadszedł czas, aby udekorować Laureatów Europejskich Nagród eTwinning w 2019 r.

Kategoria „Uczniowie w wieku do 6 lat" - zwycięzcy:

Storytelling leads to robotics / La robotique au service de la littérature enfantine (Robotyka na rzecz literatury dla młodzieży)

Kategoria „Uczniowie w wieku 7-11 lat” - zwycięzcy:

The story of a 1 €uro coin (Historia monety o nominale 1 euro)

 

Kategoria „Uczniowie w wieku 12-15 lat” - zwycięzcy:

The truth behind palm oil (Prawda o oleju palmowym)

Kategoria „Uczniowie w wieku 16-19 lat” - zwycięzcy:

In Sight, In Mind

Podczas drugiego dnia konferencji nauczyciele uczestniczyli w warsztatach. Część z nich prowadzili przyjaciele programu eTwinning: Karen Polak z Muzeum - Dom Anny Frank, Lysiane André z Terre des Hommes, Laurence Bragard z Muzeum - Dom Historii Europejskiej, Harri Beobide z Euroclio i wiele innych osób.

Prezentacje PowerPoint przedstawione podczas konferencji są dostępne do pobrania. Opublikowaliśmy również opisy warsztatów prowadzonych przez przyjaciół eTwinning i innych znamienitych ekspertów.

Ambasadorzy eTwinning dzielili się dobrymi praktykami oraz własnymi doświadczeniami i wiedzą fachową podczas interaktywnych warsztatów, pomagając uczestnikom odkrywać nowe sposoby nauczania. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów, zdobywcy nagród podzielili się sekretami stojącymi za ich sukcesem.

Trzeciego, ostatniego dnia dorocznej konferencji eTwinning uczestnicy wzięli udział w interaktywnym działaniu edukacyjnym poświęconym demokracji. Musieli oni przedstawić swoje pomysły, przekonać kolegów, uczestniczyć w debacie i zagłosować na najlepszy pomysł. Tym sposobem uczestnicy konferencji praktykowali demokrację uczestniczącą.

Po działaniu edukacyjnym odbyła się dyskusja panelowa na temat: „Jak możemy wpłynąć na demokratyzację systemów oświaty?” Jednym z głównych rezultatów dyskusji było śmiałe stwierdzenie Berkana Alciego, studenta z Belgii, który powiedział: „Jeśli uczniom zapewni się autonomię, okaże się, że nawet mniej zaangażowani uczniowie mogą znaleźć motywację.

learning activity at the eTwinning conference 2019

Wystąpienie końcowe wygłosił Markus Rester, Kierownik sektora internetowych platform edukacyjnych w Komisji Europejskiej. Podczas wystąpienia, Markus Rester podziękował wszystkim uczestnikom, przypominając im, że po zakończeniu konferencji nauczyciele europejscy muszą realizować działania w celu zapewnienia, że edukacja zawsze pozostanie sferą, w której demokracja jest nauczana i praktykowana.