article image

Pomimo zamknięcia, z eTwinning możemy podróżować do Hiszpanii

Podróżowanie może być jednym z najbardziej niesamowitych i satysfakcjonujących doświadczeń w życiu. Ze względu na pandemię Covid-19 i wprowadzone zasady izolacji nie możemy podróżować, ani robić wielu innych rzeczy.

George Orwell powiedział kiedyś: „prędzej będę obcokrajowcem w Hiszpanii niż w większości innych krajów. Jak łatwo można zawrzeć przyjaźnie w Hiszpanii!”. Poniżej przedstawiamy dwie hiszpańskie Ambasadorki eTwinning, które dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat tego, jak radzić sobie z kryzysem, który spowodował zamknięcie szkół, ale nie wpłynął na ich pasję i determinację, by nadal uczyć swoich uczniów z pomocą programu eTwinning.

Julia Gracia Ordóñez z Kordoby jest nauczycielką od 18 lat.

eTwinning jest główną częścią mojego rozwoju zawodowego, ponieważ dostosowuję się do wyzwań, przed którymi staję obecnie jako nauczyciel języka angielskiego w tych trudnych czasach.

eTwinning pomaga mi osiągać cele nauczania wraz z moimi uczniami, którzy rozwijają swoje kompetencje językowe i cyfrowe. Projekty eTwinning utrzymują motywację moich uczniów, szczególnie teraz, gdy przeszliśmy na nauczanie i uczenie się online. W chwili obecnej eTwinning jest dla mnie głównym narzędziem służącym do utrzymywania kontaktów z kolegami i koleżankami na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Jako Ambasador programu eTwinning jestem wdzięczna za nieustanne wsparcie i informacje udzielane przez krajowe biuro programu w Hiszpanii, teraz gdy pracujemy nad włączeniem platformy eTwinning do naszych praktyk pedagogicznych.

Utrzymanie motywacji naszych uczniów jest dla nas największym wyzwaniem. Wielu uczniów boryka się z wieloma trudnościami: pochodzą z rodzin wielodzietnych, które mieszkają w małych mieszkaniach, czy mają rodziców, którzy stracili pracę. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, odczuwają konsekwencje tej izolacji. Dlatego najważniejszą sprawą jest wspieranie i motywowanie ich oraz zachęcanie do pozytywnego myślenia. Musimy im przypomnieć, że jest to sytuacja tymczasowa i że przezwyciężymy ją wspólnie.

Ważnym czynnikiem motywującym moich uczniów było skupienie się bardziej na eTwinningu i odejście od innych platform społecznościowych. Było to niezbędne, aby pomóc uczniom utrzymać dobre nawyki w nowym środowisku nauki. Codziennie rano przesyłam moim uczniom zadania do wykonania i zachęcam ich do realizacji zadań na platformie. Podczas nauczania języka angielskiego jako obcego koncentrujemy się na czterech umiejętnościach: słuchaniu, czytaniu, pisaniu i mówieniu.

W ramach naszych lekcji, zamieściliśmy nową stronę na naszej TwinSpace o nazwie COVID19, gdzie uczniowie wchodzą w interakcje ze swoimi rówieśnikami z Europy i rozmawiają o obecnej sytuacji. Wyznaczyliśmy również środę jako nasz dzień na realizację projektu eTwinning, podczas którego nawiązujemy kontakty z rówieśnikami na poziomie europejskim.

Ta strona zawiera 3 podstrony:

  • Archiwa audio z nagraniami uczniów, podczas których mówią o tym, jak zmieniła się ich codzienność odkąd pozostają w zamknięciu;
  • Plan lekcji w języku hiszpańskim - nauczanie języka angielskiego jako języka obcego metodą projektu.

archives

Aby pomóc uczniom, staram się uwzględnić takie działania, jak analiza tekstów piosenek, praca z obiektami 3D, odtwarzanie Kahoot jako narzędzie oceny lub oglądanie filmów wideo. Dzięki temu uczniowie pozostają w kontakcie z rówieśnikami, zarówno w klasie, jak i poza nią. Utrzymują motywację do indywidualnej nauki oraz do pracy nad projektami uczenia się koleżeńskiego

Karmele López de Abetxuko z Basauri w Kraju Basków jest nauczycielką od 20 lat.

Podczas kryzysu przekonaliśmy się, że moi uczniowie i ja jesteśmy lepiej przygotowani niż uczniowie i nauczyciele, którzy nie mieli doświadczenia w realizacji innowacyjnych projektów, takich jak eTwinning.

Cały ranek poświęcam na nauczanie przez internet. Kontaktuję się z moimi uczniami w czasie rzeczywistym, wysłuchuję ich i odpowiadam na wszelkie pytania. Staram się ich zachęcać i uspokajać, jeśli mają jakieś problemy lub czują się zaniepokojeni. Chociaż ten system nauczania jest zupełnie nowy dla mnie i moich uczniów, jestem zadowolona z ich podejścia.

Dołączyłam stronę do moich projektów, które koncentrują się na aktualnej sytuacji.

Dziele się tam moimi doświadczeniami, mówię o różnych aspektach życia prywatnego i staram się wrzucić jakiś dowcip, czy anegdoty, aby podkreślić pozytywne aspekty pozostawania w domu: „Możesz spać dłużej, nie tracisz czasu na dojazdy z domu do szkoły, możesz spędzać więcej czasu z rodziną, możesz mieć więcej czasu na czytanie lub oglądanie ulubionych filmów lub seriali telewizyjnych, możesz zdobyć nowe umiejętności za pomocą internetowych samouczków, na przykład nauczyć się gotować, piec, robienia na drutach, spróbować aerobiku, jogi, czy nauki języków obcych” i tak dalej.

Z pomocą Flippity i Classtools opracowaliśmy karty, quizy, gry, a także pokoje zagadek, aktualności, zadania typu wyszukiwanie słów, krzyżówki, łamigłówki, szubienica, gry słowne i tak dalej.

Co najważniejsze, dzięki naszym obecnym projektom eTwinning możemy nadal komunikować się z resztą Europy, co w obecnych warunkach jest bezcenne. eTwinning daje mi możliwość dalszego komunikowania się nie tylko z nauczycielami z wielu krajów Europy z moich obecnych projektów eTwinning (z Portugalii, Litwy, Czech i Danii), ale także z nauczycielami z którymi wcześniej realizowałam projekty (z północnych i południowych Włoch, Belgii i Grecji). Relacje pomiędzy eTwinnerami są profesjonalne, lecz również osobiste. To samo dotyczy uczniów. Niektórzy z nich są przyjaciółmi, nie tylko kolegami z klasy.