article image

Nauczanie o zmianach klimatu z eTwinningiem

Promowanie zielonej transformacji wymaga włączenia do edukacji zrównoważonego rozwoju przyjaznego środowisku. Szkoły i nauczyciele muszą pomóc uczniom zrozumieć, na czym polegają wyzwania i wyposażyć ich w narzędzia umożliwiające podjęcie działań.

Mariya Gabriel, Komisarz ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży

Zmiany klimatu i wyzwania środowiskowe są tematem przewodnim eTwinningu w 2020 r. Nauczyciele współpracują i wymieniają się najlepszymi praktykami między sobą i z uczniami i podkreślają, że nawet jeśli przyszłość nie wygląda optymistycznie, wpływ, jaki młodzi ludzie mają na środowisko może przynieść pozytywne zmiany.

Publikacja eTwinning przedstawia projekty i działania realizowane w ramach programu eTwinning w różnych grupach wiekowych, od przedszkola po szkołę średnią oraz kształcenie i szkolenie zawodowe.

Każdy z przedstawionych tu projektów umożliwił uczniom poznanie, czym są zmiany klimatu i działań, które wszyscy możemy podejmować, aby przeciwdziałać im. Książka pokazuje, jak eTwinning oraz nauczyciele i uczniowie, którzy są aktywni na platformie, mogą w możliwie najbardziej kreatywny i barwny sposób radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami. Przedstawia również, w jaki sposób mogą rozwijać swoje kompetencje naukowe i cyfrowe, a także umiejętności krytycznego myślenia.

  • W pierwszej części publikacji przedstawiono przyczyny i skutki zmian klimatu oraz opisano wysiłki, jakie Komisja Europejska podejmuje na rzecz walki ze zmianami klimatu na szczeblu unijnym i międzynarodowym.
  • Druga część koncentruje się na nauczaniu o zmianach klimatu. Przedstawiono tu praktyczne przykłady i projekty eTwinning, które dotyczą tego zagadnienia.
  • W trzeciej części młodzi ludzie proponują inicjatywy, które mogą umożliwić uczniom podejmowanie działań.

Projekty eTwinning przedstawione w tej książce obejmują lekcje, pomysły i działania, dzięki którym nauczyciele z całej Europy mogą uczyć swoich uczniów, że - jak wspomina w przedmowie do publikacji Mariya Gabriel, Komisarz ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży - „troska o środowisko naturalne jest ważnym zadaniem, ale również wielką szansą na zmianę naszych społeczeństw na lepsze”.

Tutaj możesz pobrać publikację eTwinning pt. Nauczanie o zmianach klimatu z eTwinningiem. Mamy nadzieję, że znajdziesz tam inspirację, pomysły i razem z uczniami wprowadzicie zmiany dla dobra planety.

„Nie uda ci się przeżyć jednego dnia i nie wywrzeć wpływu na otaczający cię świat. To, co robisz, sprawia różnicę i musisz zdecydować, jakie zmiany chcesz wprowadzić.”

Jane Goodall (Prymatolog / Antropolog)