article image

Przyjaciele eTwinning - Podejmowanie wyzwań edukacyjnych z Wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców

W 2020 r. do sieci Przyjaciół eTwinning dołączył Wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców (UNHCR).

Szerokie praktyczne doświadczenie Wysokiego komisarza w pracy z migrantami i uchodźcami w terenie zostało z zadowoleniem przyjęte przez eTwinnerów, którzy z entuzjazmem podeszli do tematu, z chęcią i ciekawością dowiadując się, jak poruszać wrażliwy temat uchodźctwa z uczniami.

Funkcją UNHCR, jako organizacji o światowym zasięgu, jest ratowanie ludzkiego życia, ochrona praw i tworzenie lepszej przyszłości dla uchodźców, społeczności wysiedleńczych i bezpaństwowców. Działająca od 1950 roku w całej Europie i poza nią organizacja dąży do zapewnienia prawa do azylu i bezpiecznej przystani wszystkim osobom uciekającym przed przemocą, prześladowaniami, wojną lub katastrofami w ich kraju ojczystym. Pomoc UNHCR jest kluczowa dla milionów uchodźców, azylantów, przesiedleńców i bezpaństwowców, którzy w wielu przypadkach nie mają się do kogo zwrócić.

Zaangażowanie UNHCR w społeczność eTwinning ruszyło z wyprzedzeniem. W ramach internetowego seminarium na temat "Nauczanie o uchodźcach", 200 eTwinnerów miało możliwość zgłębienia tego ważnego, choć kontrowersyjnego tematu. Podczas roku, w którym eTwinning odkrywa Umiejętność korzystania z mediów i walkę z dezinformacją, niezwykle ważne jest, by prowadzić otwartą dyskusję na tego rodzaju tematy, poznawać zjawiska migracyjne i zrozumieć podstawowe pojęcia, takie jak uchodźca, azyl, migracja czy bezpaństwowość.

Celem seminarium było zapewnienie przewodnictwa eTwinnerom działającym w szkolnej edukacji podstawowej i średniej, poprzez pokazanie, jak przyjmować i włączać najmłodszych uchodźców w prowadzone przez nich klasy. Podczas seminarium przedstawiono ścieżkę uchodźctwa, by wyjaśnić, skąd uchodźcy pochodzą, gdzie się przemieszczają oraz jakie przyczyny skłoniły ich do opuszczenia kraju i szukania schronienia gdzie indziej. Seminarium skupiło się szczególnie na trudnościach, z którymi mierzą się dzieci-uchodźcy, od nauki nowego języka i radzenia sobie ze stresem i traumą wynikającymi z ich doświadczeń, po ogólną integrację w nowych środowiskach, które najczęściej znacznie różnią się od tych, które musiały porzucić.

"Nauczanie o uchodźcach" jest również dostępne na stronie UNHCR; obejmuje dalsze refleksje i narzędzia umożliwiające omówienie tego złożonego zjawiska. Cytując Ban Ki-moona, byłego Sekretarza Generalnego ONZ: "Migracja jest wyrazem ludzkiego dążenia do godnego, bezpiecznego życia i lepszej przyszłości. Jest częścią naszej tkanki społecznej, naszym podstawowym elementem jako członków ludzkiej rodziny".

Zapoznaj się również z Wybraną grupą eTwinning Integrating Migrant Students at School.