article image

Warsztat rozwoju zawodowego na Cyprze: Zmieniając kulturę szkoły • Podążając ku szkole demokratycznej

Zakończony sukcesem warsztat z zakresu rozwoju zawodowego odbył się w mieście Limassol na Cyprze w dniach 16 – 18 maja 2019, w którym udział wzięło 90 uczestników programu eTwinners oraz eksperci z 23 państw europejskich.

Konferencja ta poświęcona była zagadnieniu jakim jest sposób w jaki edukacja może być wykorzystywana do promowania udziału, kwestii etycznych jak i obywatelstwa demokratycznego, a to wszystko w zgodzie z tegorocznym hasłem programu eTwinning, które poświęcone jest zagadnieniu Demokratycznego Uczestnictwa.

Uczestnicy warsztatu przywitani zostali przez Christosa Hadjiathanasiou, dyrektora Wydziału Nauczania Początkowego w cypryjskim Ministerstwie ds. Edukacji i Kultury, który zwrócił uwagę na ważną rolę jaką nauczyciele pełnią w społeczeństwie. „Jako nauczyciele mamy ważną rolę do spełnienia w kształtowaniu społeczeństwa w jakim chcemy żyć".

Dr Tereza Markidou będąca doświadczoną nauczycielką sztuki w szkołach podstawowych jak i Współpracownikiem Naukowym w europejskim Uniwersytecie Cypryjskim mówiła na temat związków zachodzących między sztuką a demokracją, omówiła także przykłady wykorzystania sztuki w edukacji w szkołach na Cyprze. Podczas swojego wystąpienia podkreśliła ona znaczenie demokratycznego uczestnictwa stwierdzając, że „Demokracja powinna być głośna”.

Irene Pateraki, Menadżer ds. Dydaktycznych i Monitorowania w eTwinning wygłosiła inspirujące przemówienie na temat „Demokracji w działaniu poprzez eTwinning” jak również poprowadziła interaktywną sesję pt. „Demokracja w Działaniu” będącą punktem kończącym warsztat. Jej zdaniem „demokracji nie można brać za pewnik i nie jest to coś, z czym się rodzimy. Demokracji się uczy!".

Drugi dzień wypełniony był różnego rodzaju warsztatami takimi jak: „Hackowanie przemocy: Umożliwianie demokratycznego uczestnictwa” poprowadzony przez Sabrinę Vorbau z projektu SELMA Project. Podczas warsztatu jego uczestnicy rozmawiali na temat sposobów promowania wzajemnej świadomości, tolerancji i szacunku poprzez podejście holistycznego upoważniania, które odnosi się do kwestii mowy nienawiści w sieci a w szczególności w szkołach.

Dr Elena Papamichael, z Cypryjskiego Instytutu Pedagogicznego poprowadziła warsztat pt. „Nauczanie kwestii o charakterze kontrowersyjnym w kontekście Nauczania Praw Człowieka jak i Nauczania na rzecz Demokratycznego Uczestnictwa”, które kładzie nacisk na wartości pedagogiczne nauczania zagadnień kontrowersyjnych, dostępnych technik jak i strategii radzenia sobie z niespodziewanymi kwestiami o charakterze kontrowersyjnym, które mają miejsce w klasie.

Ostatniego dnia Claire Morvan, Menadżer ds. Komunikacji projektu eTwinning zamknęła spotkanie korzystając z zadania mającego na celu budowanie sieci kontaktów w ramach którego uczestnicy pokazali swoje zaangażowanie jak i motywację do wymiany pomysłów jak również stanęli przed wyzwaniem jakim było ćwiczenie polegające na publicznym wystąpieniu.