article image

Konferencje online dla szkół eTwinning i Instytucji Podstawowego Kształcenia Nauczycieli – jesień 2021

W listopadzie i grudniu 2021 roku platforma eTwinning zorganizowała dwie konferencje online.

Konferencja Online dla Szkół eTwinning odbyła się w dniach 24-26 listopada 2021 roku i zwróciła uwagę na relacje między elementami charakteryzującymi szkoły eTwinning oraz na wyzwania, jakie stawia przed nimi "nowa normalność".

W dniu otwarcia ponad 460 osób śledziło w Internecie przemówienia inauguracyjne pierwszej sesji plenarnej na temat "kształcenia mieszanego".

Vladimir Garkov, pracownik Komisji Europejskiej, otwierając konferencję, podkreślił znaczenie tworzenia ekologicznych i inkluzywnych szkół oraz zachęcił eTwinnerów do dalszego angażowania się i współpracy, aby mogli stanowić wzór do naśladowania i inspirować innych nauczycieli i szkoły. Mówił również o wielu inicjatywach Komisji, których celem jest ułatwienie uczenia się przez całe życie i utworzenie do 2025 roku europejskiego obszaru edukacji. Ulrike Storos z Komisji Europejskiej przedstawiła główny temat konferencji, wyjaśniając, jakie działania podejmuje Komisja, aby uczynić nauczanie "bardziej skutecznym, angażującym i inkluzywnym" dzięki “kształceniu mieszanemu”. Ponadto podkreśliła ona znaczenie zasobów eTwinning i School Education Gateway dla rozwoju zawodowego nauczycieli. Sesja plenarna zakończyła się wystąpieniem prof. Chang Zhu z Uniwersytetu VUB, która przedstawiła koncepcję "nauczania mieszanego" z pedagogicznego punktu widzenia, podając zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przykłady.

Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat różnych obszarów Misji szkół Twinning i ich wkładu w model "kształcenia mieszanego", a także przeanalizowali działania dostosowawcze i zmiany, które są konieczne, aby sprostać wyzwaniom nowej rzeczywistości.

Więcej informacji na temat Konferencji Online dla Szkół eTwinning można znaleźć tutaj.

Doroczna konferencja internetowa Instytucji Podstawowego Kształcenia Nauczycieli odbyła się w dniach od 8 do 10 grudnia 2021 roku i włączyła instytucje kształcenia podostawowego oraz nowych nauczycieli do działalności eTwinning, prezentując jego pełny potencjał w świetle "nowej normalności".

Po raz kolejny pierwszy dzień konferencji był transmitowany online i na żywo, a ponad 390 osób śledziło przemówienia otwierające konferencję.

Pierwszą sesję plenarną rozpoczął Wilhelm Vukovich, dyrektor programowy w Komisji Europejskiej, który powitał wszystkich uczestników i podkreślił, że podczas pandemii COVID-19 eTwinning okazał się doskonałym źródłem narzędzi online i "kształcenia mieszanego", które pomogły nauczycielom lepiej przygotować się do wyzwań "nowej normalności". W dalszej części konferencji głos zabrała Akvile Motiejunaite-Schulmeister, starszy analityk ds. polityki edukacyjnej i systemów edukacyjnych w Komisji Europejskiej, która przedstawiła główne wnioski z raportu Eurydice “Teachers in Europe - Careers, Development and Well-being” (Nauczyciele w Europie - kariera, rozwój i dobrostan) i zwróciła uwagę na to, w jaki sposób rola nauczyciela ewoluuje w miarę pojawiania się nowych wyzwań i oczekiwań w związku z pandemią.

Następnie Ilana Cicurel, posłanka do Parlamentu Europejskiego, zaprezentowała swój raport “Faire de l’École le cœur battant de l’Europe”, w którym opowiada się za zwiększeniem mobilności nauczycieli oraz za wspólnym europejskim filarem w kształceniu początkowym nauczycieli i szkoleniowców w celu stworzenia wspólnej kultury edukacyjnej. Na koniec Maria Chiara Pettenati, dyrektor ds. badań w INDIRE, przedstawiła konkretne przykłady tego, jak doświadczenia w nauczaniu i pracy zdobyte dzięki uczestnictwu w społeczności eTwinning wpływają na włoskich nauczycieli oraz podzieliła się kluczowymi wynikami badania “The impact of eTwinning on the in-service professional development of teachers in Italy” ("Wpływ eTwinning na doskonalenie zawodowe nauczycieli we Włoszech").

W drugim i trzecim dniu konferencji 250 uczestników wzięło udział w licznych warsztatach, których celem było ukazanie, w jaki sposób eTwinning zapewnia nauczycielom odpowiednie umiejętności i wiedzę, dzięki którym mogą przygotować się do wyzwań "nowej normalności".

Więcej informacji na temat dorocznej konferencji internetowej poświęconej kształceniu nauczycieli można znaleźć tutaj.