article image

Nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni. Historia sukcesu projektu realizowanego przez instytucje kształcenia nauczycieli

Wykorzystanie technologii w edukacji - projekt realizowany przez instytucje kształcenia nauczycieli

TTI1

Grupa wykładowców z kolegiów nauczycielskich w Danii, Norwegii i Włoszech stworzyła projekt eTwinning dla przyszłych nauczycieli. Projekt dotyczy wykorzystania technologii w edukacji. Uniwersytet Południowej Danii (UC Syd) dołączył niedawno do sieci instytucji kształcenia nauczycieli, a Sofia Rontini, wykładowczyni języka angielskiego, była jednym z inicjatorów projektu.

TTI2

W 2011 roku studenci kolegiów nauczycielskich zyskali możliwość pracy w ramach programu eTwinning i stania się kompetentnymi użytkownikami platformy. Uczelnie UC Północ, UC Południe i Absalon z Danii dołączyły do sieci, aby umożliwić studentom kierunków pedagogicznych aktywne uczestnictwo w programie eTwinning już podczas studiów i zapewnić, że będą oni uwzględniać eTwinning w swojej praktyce dydaktycznej.

Grupą docelową projektu byli studenci kolegiów nauczycielskich. Dzięki współpracy w ramach projektu mieli oni możliwość zastanowienia się nad rolą, jaką technologia odgrywa w edukacji i codziennym życiu w szkole (co obecnie jest bardzo istotne, ponieważ wszyscy jesteśmy fizycznie odizolowani z powodu Covid-19, ale możemy się spotykać i współpracować online). Platformą współpracy był eTwinning, w ramach którego studenci kolegiów nauczycielskich mogli dzielić się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z kolegami z innych krajów europejskich. Projekt był realizowany w marcu i kwietniu 2020 r.

Struktura i zadania w ramach projektu służyły jako podstawa umożliwiająca studentom dostęp do wielu różnych narzędzi i możliwości w ramach programu eTwinning. Wykładowcy stworzyli projekt eTwinning, a następnie uzyskali dostęp do platformy TwinSpace (strony głównej projektu). Tam, studenci mogli się przedstawiać, rozmawiać z innymi użytkownikami, a także dodawać zdjęcia, teksty i filmy.

85 studentów zostało podzielonych na 15 grup z udziałem 3-4 osób pochodzących z każdego kraju biorącego udział w projekcie.

Następnie każda z grup stworzyła własną stronę na TwinSpace i przedstawiła swoje odpowiedzi oraz wyniki realizacji zadań, które wspólnie realizowały. Pierwszym zadaniem było poznanie się:

  • Przedstawienie się: poznanie innych uczestników projektu i zapoznanie się z programem eTwinning. Działania te obejmowały prezentację tradycji krajowych, zwłaszcza zwyczajów obowiązujących w szkołach i tych koncentrujących się na technologii.

TTI4

Zadanie to wymagało umiejętności współpracy w globalnej klasie, komunikacji, rozumienia i bycia zrozumianym.

Dzięki eTwinningowi, studenci jeszcze bardziej rozwinęli kompetencje komunikacji werbalnej i międzykulturowej oraz umiejętności XXI wieku. Musieli oni współpracować, komunikować się, myśleć krytycznie i wykazać się kreatywnością. Każda grupa studentów z Włoch, Danii i Norwegii musiała współpracować ponad granicami rozwiązując zadania, dyskutując i tworząc produkty, które następnie prezentowała online.

Następnie grupy realizowały następujące zadania:

  • Zadanie dydaktyczne polegające na opracowaniu scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technologii.
  • Zadanie ewaluacyjne: jak połączyć teorię z praktyką? Zadanie musiało zostać przedstawione za pomocą narzędzia cyfrowego.

TTI2

Projekt przyczynił się do stworzenia międzynarodowej wizji i wzmocnienia kompetencji międzykulturowych poprzez „umiędzynarodowienie w domu”. Uczestnicy spotkali się online, a nie (jeszcze) twarzą w twarz, co może być kolejnym krokiem w tym projekcie eTwinning.

Wszyscy studenci zdobyli gruntowną wiedzę na temat eTwinningu jako internetowej platformy współpracy. Zdobyli również wiedzę na temat wykorzystania technologii w edukacji w innych krajach europejskich i rozwinęli swoje kompetencje w zakresie technologii cyfrowych.

Ponadto w ramach projektu zarówno wykładowcy, jak i studenci stworzyli europejską sieć (przyszłych współpracowników), którą mogą rozbudowywać w ramach przyszłych projektów eTwinning. Dzięki zadaniom realizowanym przez poszczególne grupy, studenci posiadają obecnie profesjonalną i osobistą wiedzę na temat tradycji europejskich, systemów szkolnych, kolegiów nauczycielskich i cyfrowych materiałów dydaktycznych.

Sofia Rontini z UC Syd poinformowała, że wykładowcy i studenci z Norwegii, Włoch i Danii zakończyli ewaluację projektu, który wszyscy uważają za wielki sukces. Projekt miał wpływ na samych studentów, ponieważ mieli oni możliwość rozwijania kompetencji międzykulturowych, dydaktycznych i w zakresie komunikacji werbalnej oraz zastanawiali się nad tym, jak wykorzystać zrealizowane działania w pracy z uczniami. Projekt eTwinning zapewnił studentom naprawdę dobrą okazję do połączenia teorii z praktyką w autentyczny i znaczący sposób. Kilku studentów wybrało eTwinning jako temat swojej pracy dyplomowej. Spotkanie z młodymi nauczycielami, którzy są zaangażowani w eTwinning, będzie dla uczniów ekscytującym i ciekawym doświadczeniem.

TTI2

Autorka: Lisbeth Kodal, Ambasador eTwinning