article image

Nauka w podróży po eTwinlandii

W październiku 2019 roku podczas konferencji eTwinning uczestniczyłam w działaniu edukacyjnym promującym demokrację pod nazwą eTwinlandia. Byłam zdumiona nazwami miast eTwinlandii, ponieważ wszystkie one nawiązywały do wyjątkowych cech, które czynią nas ludźmi, takich jak troska, determinacja, słuchanie i empatia.

Zawsze starałam się stosować w klasie pedagogikę i psychologię pozytywną, ponieważ każdy potrzebuje czuć się docenionym, kompetentnym i akceptowanym. Uważam, że jest to niezwykła okazja do pracy w nowy i ekscytujący sposób. Dlatego zdecydowałam się na podróż po eTwinlandii wraz z moimi uczniami.

Co tydzień, jeden z uczniów wybierał miasto w eTwinlandii nie mówiąc o tym innym. Następnego dnia, przynosiłam naszą walizkę eTwinlandii i otwierałam ją. W walizce znajdowała się nazwa wybranego miasta oraz wskazówka dotycząca tematu przewodniego tygodnia. Temat wybierałam ja i był on związany z zagadnieniem uwzględnionym w programie nauczania. Co tydzień temat przewodni był inny i obejmował flagi, znaki drogowe, zawody i tak dalej. Omawialiśmy dany temat i dowiadywaliśmy się więcej badając go i prowadząc rozmowy na jego temat. Temat był zawsze wprowadzany za pomocą wskazówki z walizki. Uczniowie byli zaintrygowani i chętnie uczestniczyli w działaniach. Chcieli odgadnąć temat i podzielić się posiadaną wiedzą (lub tym, co myśleli, że wiedzą) i zadali wiele pytań.

Jednym z tematów przewodnich były flagi. Rozmawialiśmy o fladze Finlandii i o tym, że jest niebieska jak niebo i jeziora i biała jak chmury i śnieg, a także o tym, że zawiera krzyż, jak wiele innych flag krajów chrześcijańskich. Odkryliśmy, że wiele innych flag ma podobne kolory lub wzory, lecz również analizowaliśmy te, które nie były podobne do flagi fińskiej, co doprowadziło do ciekawych rozmów na tematy takie, jak suwerenność, demokracja, tradycje, religie i dziedzictwo kulturowe.

Następnie wyruszyliśmy do eTwinlandii. Zaczęliśmy od omówienia życia, jakie toczy się w danym mieście na podstawie jego nazwy. W mieście Troska dla ludzi ważne jest dbanie o innych. Ale czym jest troska? Jak ludzie mogą okazywać sobie troskę w codziennym życiu? I jak te wartości odzwierciedlone są na ich fladze?

Po takich rozmowach, uczniowie opisywali słownie i w formie rysunków, jak wyobrażają sobie to miasto. Często byli bardzo dumni ze swoich pomysłów i chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami.

Aby dobrze poznać dane miasto, spędziliśmy w nim tydzień, skupiając się na cesze, którą ono oznaczało. Kiedy byliśmy w mieście Troska, uczniowie wymieniali różne sposoby dbania o innych, a następnie stosowaliśmy je w praktyce przez tydzień. Nie zapomnieliśmy też o aspekcie demokratycznym. Rozmawialiśmy o demokracji i głosowaliśmy, gdy trzeba było podjąć decyzję o wspólnych działaniach.

Ze względu na pandemię Covid-19, podobnie jak wiele innych szkół, musieliśmy w połowie semestru przejść na zdalne nauczanie, a eTwinlandia zapewniła nam poczucie ciągłości, ponieważ nadal podróżowaliśmy po tym kraju.

W przyszłym roku będę kontynuowała pracę z walizką eTwinlandii i już cieszę się na to, ponieważ wiem, że moi uczniowie też na to czekają. Na eTwinlandię poświęcaliśmy cztery do sześciu lekcji tygodniowo; podróżowaliśmy tam podczas zajęć z muzyki, pisania, czytania, STEAM i tych poświęconych umiejętnościom związanym z emocjami.

Pewnego dnia objaśniałam uczniom zadanie poza eTwinlandią i jeden z moich uczniów spojrzał na mnie i powiedział: „Anne, Anne, wiem. To jest współpraca! Chcesz, żebyśmy współpracowali, jak w mieście Współpraca.”


Przewodnik dla podróżników po eTwinlandii

  • Pomóż uczniom zrozumieć toponimy eTwinlandii. Należy zapewnić wystarczająco dużo czasu na rozmowę i podawać przykłady, z którymi uczniowie mogą się identyfikować.
  • Przeanalizuj program nauczania: które zagadnienia programowe są ważne w tym roku i które z nich pasowałyby do twojej wycieczki?
  • Spraw, by była to przygoda - zaangażuj swoich uczniów dając im wskazówki dotyczące podróży. Używaj notesu eTwinning i walizki eTwinning.
  • Pomóż uczniom znajdywać podobieństwa pomiędzy eTwinlandią a ich krajem. Na przykład nauka o znakach drogowych, a następnie tworzenie znaków do wykorzystania w mieście w eTwinlandii skłoni uczniów do refleksji nad tym, dlaczego znaki drogowe są potrzebne.
  • Zawsze odwołuj się do nazwy miasta w eTwinlandii i opisuj wartości i priorytety jego mieszkańców. Jest to sposób, aby pomóc uczniom rozwijać umiejętności związane z emocjami.
  • Stosuj różne formy zajęć i zachowaj zrównoważone połączenie różnych podejść, np. malowanie, budowanie, konkursy, historie i zajęcia na zewnątrz.
  • Upewnij się, że zaplanowane działania zapewniają uczniom możliwości podejmowania decyzji, zarówno samodzielnie jak i w grupie, poprzez głosowanie. W odniesieniu do każdego zagadnienia należy przeprowadzić co najmniej jedno ćwiczenie.
  • Żyj i zachowuj się jak eTwinlandczyk. Jeśli jesteś w mieście Troska, zachowuj się tak, jak jego mieszkańcy. Rozmawiaj o tym zarówno przed, w trakcie i, jak i po realizacji danego działania.
    • Wskazówka! Możesz też powiedzieć innym osobom w szkole lub rodzicom, co robicie w danym tygodniu, żeby mogli ci pomóc chwaląc uczniów, gdy zachowują się jak eTwinlandczycy. Nieoczekiwane pochwały sprawią, że uczniowie będą się bardziej starać!

Anne Levon, Ambasadorka eTwinning, S:t Karins svenska skola (szkoła szwedzka S:t Karins)