article image

Jeśli nie w szkołach, to gdzie? Nauka i praktykowanie demokracji na platformie eTwinning

Demokracja jest jedną z wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej. Nie należy jednak przyjmować jej za pewnik. Demokracji trzeba się nauczyć, zrozumieć, a przede wszystkim praktykować ją. Jest to szczególnie istotne w obecnych czasach. Zmiany w naszych społeczeństwach i na całym świecie zapewniają wiele nowych możliwości. (Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu)

W 2019 r. tematem przewodnim projektów eTwinning jest „uczestnictwo demokratyczne”.

Platforma eTwinning służy promowaniu umiejętności, które są niezbędne do tworzenia kultury demokratycznej, takich jak samodzielne uczenie się, myślenie analityczne i krytyczne, słuchanie i obserwowanie, empatia, elastyczność i umiejętność adaptacji, umiejętności językowe i komunikacyjne, wielojęzyczność, współpraca i rozwiązywanie konfliktów. Za pomocą tych umiejętności platforma eTwinning pokazuje korzyści płynące z aktywnego obywatelstwa i udowadnia, że nauczyciele mogą przyczyniać się do budowania trwałych demokracji.

Platforma eTwinning pragnie wspierać demokratyczne uczestnictwo nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnych, zapewniając im możliwość aktywnego udziału w projektach, kampaniach i inicjatywach na rzecz doskonalenia zawodowego.

Misji Szkół eTwinning, którą opracowywano przez ostatnie dwa lata, nacisk kładzie się na koncepcję współdzielonego przywództwa, natomiast uczniów postrzega się jako inicjatorów zmian, którzy „pełnią rolę grupy konsultacyjnej oraz inicjatora zmian na rzecz innowacji w pedagogice związanych z wykorzystaniem technologii”.

W celu podkreślenia doniosłej roli uczestnictwa demokratycznego i wsparcia nauczycieli w ich pracy, na platformie eTwinning oferowane są różnorodne materiały i zasoby, takie jak np. niniejsza edycja publikacji poświęconej programowi eTwinning.

  • Część pierwsza stanowi wprowadzenie do głównych elementów uczestnictwa demokratycznego oraz wskazuje na rolę edukacji w zachęcaniu młodych ludzi do aktywnego zaangażowania.
  • Część druga dotyczy roli nauczycieli w rozwijaniu kompetencji demokratycznej oraz znaczenia aktywnego obywatelstwa.
  • Część trzecia przedstawia narzędzie, które ma pomóc uczniom wykształcić umiejętności myślenia krytycznego, by walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami.
  • Część czwarta, ostatnia oddaje głos młodzieży, która wzięła sprawy w swoje ręce i sprawiła, że jej głos jest słyszany. Są to inspirujące przykłady dla pozostałych uczniów.

Z treścią publikacji eTwinning 2019 możesz zapoznać się tutaj.