article image

Przyjaciele programu eTwinning: Terre des Hommes

Terre des Hommes, Międzynarodowa Organizacja pracująca na rzecz praw dzieci i promocji sprawiedliwego rozwoju bez dyskryminacji na tle rasowym, politycznym, religijnym, kulturowym, czy płciowym jest Przyjacielem eTwinning.

Nazwa Terre des Hommes (Ziemia, planeta ludzi) została zapożyczona z tytułu autobiografii Antoine'a de Saint-Exupery'ego i wybrana przez założyciela Terre des Hommes, Edmunda Kaisera. W książce zatytułowanej Ziemia, planeta ludzi autor nawiązuje do kilku kluczowych pojęć, jakimi są: współodpowiedzialność za budowanie lepszego świata; potrzeba współpracy; a także rozwój potencjału, jaki posiada każde dziecko, który można wyzwolić, jeśli zapewni się mu ochronę, opiekę i miłość.

Podstawową misją organizacji Terre des Hommes jest egzekwowanie praw dziecka oraz upodmiotowienie dzieci i młodzieży, aby mogły aktywnie kształtować społeczeństwa, struktury i sposoby myślenia.

Działalność Terre des Hommes dotyczy bezpośrednio doświadczeń życiowych i poglądów dzieci i społeczności, których prawa człowieka zostały naruszone.

„Dzieciństwo dla każdego dziecka, Upodmiotowienie każdej młodej osoby, Zaangażowanie każdej społeczności.”

Przez lata, TDH i eTwinning zbudowały silną więź współpracy. Organizacja TDH aktywnie uczestniczyła w dorocznej Konferencji eTwinning na Malcie w 2017 r., Konferencji eTwinning w Polsce w 2018 r. i Konferencji eTwinning we Francji w 2019 r. Podczas konferencji, TDH prowadziła warsztaty zatytułowane Dobre rządy i demokracja uczestnicząca. W trakcie warsztatów przedstawiono metody uwrażliwiania młodych ludzi na kwestie związane z obywatelstwem i zachęcania ich do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji.

eTwinning i Terre des Hommes łączy wiele wspólnych kwestii, szczególnie w roku Zmian klimatu i wyzwań środowiskowych. Wspólnym celem jest zapewnienie każdemu dziecku możliwości dorastania w bezpiecznym środowisku, dostępu do odpowiedniej edukacji, prowadzenia zdrowego życia i rozwijania pozytywnych perspektyw na przyszłość.

Co więcej, zarówno eTwinning, jak i Terre des Hommes reagują w sytuacji kryzysowej związanej z Covid-19 i udzielają wsparcia w ramach swoich obszarów specjalizacji. W historycznej chwili, takiej jak ta jeszcze trudniej jest zapewnić przestrzeganie praw dziecka.

Dzieci i rodziny z najbiedniejszych grup społecznych na całym świecie mają mniej możliwości ochrony przed Covid-19. Zbyt wiele z nich jest zmuszonych do życia w nieodpowiednich warunkach, a co trzecia osoba na świecie nie ma w swoim domu podstawowych urządzeń sanitarnych do mycia rąk. Liczba ta wzrasta do prawie trzech na cztery gospodarstwa domowe w najsłabiej rozwiniętych krajach świata. W czasie tego kryzysu dzieci mogą doświadczać rosnących trudności z uczęszczaniem do szkoły lub kontynuowaniem nauki w domu. TDH stara się dostosowywać swoje usługi do pracy w nowej rzeczywistości i zapewniać jak największą pomoc dzieciom i młodzieży.

Terre des Hommes w dalszym ciągu wspiera także dzieci i młodzież w Europie. W Lombardii we Włoszech otwarto bezpłatną infolinię dla lekarzy pracujących z rodzinami zagrożonymi w czasie pandemii, którą obsługują psychologowie. Organizacja opracowała również przewodnik dotyczący promowania dobrego samopoczucia psychicznego i unikania stresu u dzieci poddanych kwarantannie, który jest dostępny w sześciu językach.

W tych trudnych czasach naszym priorytetem pozostają prawa i dobrostan dzieci i młodzieży, którym służymy. Chociaż nie można jeszcze przewidzieć długofalowych skutków oddziaływania tego kryzysu, jesteśmy gotowi wspierać, chronić i wzmacniać naszych podopiecznych w miarę naszych możliwości.

Od ponad 50 lat TDH pomaga setkom tysięcy dzieci, aby umożliwić im korzystanie z prawa do godnego życia. Organizacja zapewnia opiekę zdrowotną, edukację, środki do życia oraz ochronę przed wykorzystywaniem i przemocą. TDH od zawsze walczy o przestrzeganie praw człowieka, pozytywne zmiany i traktowanie dziecka jako osoby, której godność powinna być w pełni szanowana.