article image

Przyjaciele eTwinningu. Przedstawiamy SALTO-YOUTH

Przyjaciel programu eTwinning, SALTO-YOUTH ma na celu badanie i rozwijanie strategii pracy z młodzieżą, dostarczanie zasobów dla osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych. Jako członek Sieci Przyjaciół, SALTO-YOUTH udostępnia centra zasobów, narzędzia i kursy wspierające organizacje i Narodowe Agencje.

SALTO-YOUTH jest siecią siedmiu centrów zasobów pracujących nad europejskimi obszarami priorytetowymi w dziedzinie młodzieży, w ramach programów Erasmus+ - Młodzież i Europejski Korpus Solidarności. Sieć ta, za pośrednictwem swojej platformy, organizuje sesje szkoleniowe i działania służące nawiązywaniu kontaktów, aby wspierać organizacje i Narodowe Agencje. SALTO-YOUTH zapewnia również zasoby dotyczące uczenia się pozaformalnego dla osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych.

SALTO-YOUTH działa jako pośrednik między europejską polityką młodzieżową, programami i praktykami. W tym celu SALTO-YOUTH zapewnia kilka narzędzi, takich jak Europejski Kalendarz Szkoleń, , gdzie można znaleźć szkolenia i seminaria prowadzone przez SALTO i inne organizacje;  Narzędzia szkoleniowe SALTO które obejmują setki narzędzi i pomysłów na pracę z młodzieżą; the Platforma Atlas do wyszukiwania partnerów, która umożliwia pozostawanie w kontakcie z tysiącami projektów młodzieżowych w całej Europie w celu budowania silnych partnerstw i wnioskowania o realizację projektów w ramach programu Erasmus +; lub platformę Trainers Online for Youth,  która oferuje katalog ponad 500 trenerów mogących prowadzić międzynarodowe działania szkoleniowe dla młodzieży.

Poza tym, SALTO-YOUTH posiada siedem centrów zasobów. Każde z nich koncentruje się na konkretnym zagadnieniu lub regionie i realizuje zadania w zakresie polityki skierowanej do osób pracujących z młodzieżą wspólnie z Narodowymi Agencjami, Komisją Europejską i innymi instytucjami.

Ponadto SALTO-YOUTH rozpowszechnia, bada, rozwija i realizuje strategie pracy z młodzieżą. Dzięki narzędziom, które tworzy oraz wydarzeniom koncentrującym się na uczeniu się, Sieć zapewnia młodym ludziom i osobom pracującym z młodzieżą możliwości uczenia się, rozwoju i osiągania sukcesów.

eTwinning i SALTO-YOUTH są przyjaciółmi od dłuższego czasu. W 2017 roku SALTO-YOUTH miała wkład w opracowanie rocznika “Budowanie kultury włączenia poprzez eTwinning”, w którym zamieszczono treści na temat wyzwań edukacyjnych i przykłady najlepszych praktyk.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Przejdź na stronę SALTO-YOUTH website , aby uzyskać więcej informacji.