article image

Przyjaciele programu eTwinning: Lie Detectors

Lie Detectors (polski: Detektory kłamstw), wielokrotnie nagradzany projekt, którego celem jest sprawienie by uczniowie szkół stali się skutecznymi detektorami kłamstw i krytycznymi myślicielami, jest Przyjacielem eTwinningu.

Co jest prawdą? Co jest kłamstwem? Coraz trudniej to stwierdzić. Obecnie każdy, kto ma dostęp do telefonu lub komputera, może publikować informacje w Internecie. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z mediów społecznościowych i innych źródeł internetowych, jeszcze większe znaczenie ma to, abyśmy wszyscy, a zwłaszcza dzieci, nauczyli się rozszyfrowywać to, co czytamy w sieci.

W czasach, gdy w sieci coraz silniej panoszy się propaganda i zafałszowane fakty, projekt Lie Detectors pomaga dzieciom zrozumieć media informacyjne, dokonywać świadomych wyborów i opierać się naciskom rówieśników w procesie budowania własnego światopoglądu. Projekt jest realizowany w Austrii, Belgii i Niemczech, a kolejne kraje zamierzają do niego dołączyć.

Projekt Lie Detectors ściśle współpracuje z dziennikarzami i nauczycielami, aby zapewnić niezapomniane przeżycia w klasie i zbudować trwałą świadomość własnego udziału dzieci w portalach społecznościowych. W ramach projektu, dziennikarze i wybrani eksperci ds. mediów, będący absolwentami uznanych szkół dziennikarstwa, prowadzą zajęcia lekcyjne.

Koncepcja nauczania jest przekonywająca, ponieważ poruszane są nie tylko kwestie fałszywych informacji, ale także szczerze mówimy o słabościach dziennikarzy. Tak samo dużo nauczyłem się od dzieci, co one (mam nadzieję) ode mnie.
(Sven Knobloch, Media Studies Professor at the University of Leipzig)

W dowód uznania wartościowej pracy w dziedzinie edukacji projekt zdobył nagrodę Komisji Europejskiej: Nagroda UE w zakresie umiejętności cyfrowych 2018. Nagrody są przyznawane, aby wyróżnić inicjatywy, które przyczyniły się do poprawy umiejętności cyfrowych Europejczyków w szkole, w pracy, w tym umiejętności specjalistów w zakresie TIK, dziewcząt i kobiet oraz ogólnie społeczeństwa.

W ubiegłym roku projekt Lie Detectors i eTwinning zacieśnili współpracę, Projekt został zaangażowany w działania w ramach kampanii wiosennej eTwinning oraz Tygodnia eTwinning 2019 poświęconych uczestnictwu demokratycznemu. Realizatorzy projektu przeprowadzili jednogodzinne webinarium, które miało na celu zapewnienie nauczycielom narzędzi niezbędnych do omawiania w klasie zagadnienia fałszywych wiadomości oraz przekazania umiejętności związanych z interpretowaniem wiadomości i weryfikacji źródeł. Seminarium online: Tackling Disinformation in classrooms (Jak rozmawiać o dezinformacji w klasie?) było skierowana do nauczycieli i edukatorów pracujących z uczniami w wieku 10-15 lat.