article image

EUROPEANA – Dziedzictwo kuturowe na wyciągnięcie ręki!

Będąca Przyjacielem eTwinning Europeana dąży do zapewnienia sektorowi dziedzictwa kulturowego narzędzi wspierających jego cyfrową transformację. Jako członek Sieci Przyjaciół, EUROPEANA gromadzi wiedzę ekspercką i tworzy wspierające transformację cyfrową, sprzyjające partnerstwom i napędzające innowacje narzędzia i polityki.

Europeana oferuje darmowy dostęp wszystkim osobom zainteresowanym i zafascynowanym dziedzictwem kulturowym. Nieustannie powiększający się katalog internetowy obejmuje obecnie ponad 50 milionów dzieł z 3500 zaangażowanych w projekt instytucji historyczno-kulturowych (bibliotek, muzeów, archiwów i galerii). Materiały są darmowe i ogólnodostępne i umożliwiają zainteresowanym osobom włączenie dziedzictwa kulturowego w edukację, badania, twórczość i rozrywkę.

Wysiłek Europeany przyczynia się do tworzenia bardziej otwartego, świadomego i kreatywnego społeczeństwa, wychodzi również poza samo gromadzenie i udostępnianie licznych zasobów. Jako Przyjaciel eTwinning, Europeana zawsze stara się udostępniać eTwinnerom narzędzia i wiedzę - jej bogactwo objawia się w umiejętności sprawnego dostosowania do niemal każdego rocznego motywu przewodniego.

W 2018 r., gdy eTwinning odkrywał Dziedzictwo Kulturowe, Europeana przeprowadziła podczas Dorocznej Konferencji eTwinning warsztaty dotyczące włączania cyfrowego dziedzictwa kulturowego w edukację. W 2019 r., gdy eTwinning skupiał się na Demokratycznym Uczestnictwie, podczas Dorocznej Konferencji Europeana zachęciła eTwinnerów do pogłębionej refleksji nad myśleniem krytycznym i nad wykorzystaniem zasobów pierwotnych. W 2021 r. dzięki demonstracji skutecznych technik wykrywania fake newsów i kształtowania niezależnych opinii, Europeana przygotowała eTwinnerów do odkrycia Umiejętności Korzystania z Mediów i Walki z Dezinformacją i pracy nad nimi. Żaden temat nie jest poza zasięgiem Europeany, która poruszyła temat zrównoważonego rozwoju dzięki zachowaniom obywatelskim podczas Dorocznej Konferencji, w ramach której eTwinnerzy nabywali wiedzę na temat zmian klimatu i wyzwań ekologicznych w 2020 roku.

Klasa Europeany to jedna ze specjalnych przeznaczonych dla nauczycieli inicjatyw edukacyjnych zapewniających wciągające narzędzia i możliwości rozwijania zdolności dzięki ponad 400 materiałom dydaktycznym, wideo instruktażowym, aplikacjom i grom. W celu przybliżenia dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom, Europeana organizuje najróżniejsze konkursy, takie jak Transcribathon czy GIF IT UP - konkurs zachęcający do ponownego wykorzystania scyfryzowanych zasobów dziedzictwa kulturowego do tworzenia gifów i do udostępniania ich. Poprzez tego rodzaju działania Europeana wnosi swój wkład w unijny Plan działania w zakresie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027, zapewniając różnorodne i przystępne wysokiej jakości materiały cyfrowe.

Chcesz stworzyć własną galerię? Zarejestruj się na portalu Europeana i wyzwól swoją kreatywność!