article image

eTwinning wspiera Dzień Bezpiecznego Internetu 2020!

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) już niedługo! We wtorek, 11 lutego 2020 r. eTwinnerzy razem z milionami uczestników z całego świata zjednoczą się pod hasłem „Razem dla lepszego Internetu”. Jak Ty planujesz wziąć udział w obchodach tego wielkiego dnia?

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu promowanie odpowiedzialnego, krytycznego i kreatywnego korzystania z technologii cyfrowych, zwłaszcza przez dzieci i młodzież, oraz wzywa wszystkie zainteresowane strony do współpracy na rzecz tworzenia lepszego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu jest organizowany wspólnie przez Sieć Insafe/INHOPE przy wsparciu Komisji Europejskiej*. Dzięki całościowemu, kierowanemu przez społeczność podejściu, Dzień Bezpiecznego Internetu stanowi motywację dla przedstawicieli ponad 150 krajów do spotkania się i wspólnego tworzenia lepszego Internetu.

Przyłącz się do ruchu i miej swój wkład w lepszy Internet w Dniu Bezpiecznego Internetu, czyli we wtorek, 11 lutego 2020 r. Zachęcamy do śledzenia oficjalnych kanałów Dnia Bezpiecznego Internetu na Facebooku i Twitterze.

eTwinnerzy, dla których ważne jest bezpieczeństwo online mogą dołączyć do grupy Bringing eSafety into eTwinning projects (eBezpieczeństwo w projektach eTwinning). Grupa ma na celu zapewnienie nauczycielom wskazówek, jak upewnić się, że uczniowie są bezpieczni podczas korzystania z mediów cyfrowych do celów uczenia się, szczególnie w kontekście realizacji projektów eTwinning. Grupa pomaga rozwijać umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowywania własnych materiałów dydaktycznych dotyczących eBezpieczeństwa, które mogą być wykorzystane w praktyce dydaktycznej. Grupa umożliwia członkom dzielenie się wiedzą na ten temat z innymi nauczycielami.

Grupa liczy ponad 4 700 użytkowników i jest otwarta dla wszystkich eTwinnerów korzystających z mediów społecznościowych w edukacji, szczególnie tych, którzy aktywnie angażują się w realizację projektów eTwinning.

Sprawdź również zestaw eTwinning Lepiej e-dmuchać na zimne.

*Dzień Bezpiecznego Internetu nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony Komisji Europejskiej. Obecnie finansowanie zapewniane jest w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Więcej informacji o „Europejskiej strategii na rzecz lepszego Internetu dla dzieci” znajdziesz na stronie internetowej Komisji Europejskiej.