article image

eTwinning Schools: Beyond the Label

"eTwinning wniósł do naszej szkoły innowację i współpracę Europejską, które zmieniły jej sposób funkcjonowania, przy szczególnym nacisku położonym na uczenie się metodą projektów i aktywną współpracę wewnątrz szkoły z poza nią".

Nauczyciel ze Szkoły eTwinning Col·legi Sant Josep, Navàs, Hiszpania

Wraz z rozpoczęciem ostatniego etapu składania zgłoszeń do Odznaki Szkół eTwinning 2021/2022 nadszedł czas, by skupić się na płynących z Odznaki korzyściach i znaczeniu tego wyrazu uznania. Jeżeli twoja szkoła otrzymała zaproszenie do zgłoszenia - gratulujemy i przypominamy o konieczności złożenia zgłoszenia przed 8 lutego 2021 r.!

Uznawane za filary eTwinning, Szkoły eTwinning są nagradzane za ich zaangażowanie i udział w eTwinning, ze szczególną uwagą poświęconą sposobom, w jakie eTwinning włącza się i stosuje w szkolnych politykach, praktykach i możliwościach rozwoju zawodowego. Jako placówki przecierające szlaki i będące siłą napędową dla swoich społeczności, Szkoły eTwinning cieszą się uznaniem jako europejscy liderzy często poszukujący dalszych możliwości rozwoju szkoły. Wiele z nich angażuje się we wspólne działania z innymi szkołami i instytucjami, udowadniając tym samym, że uzyskanie Odznaki Szkoły eTwinning stanowi często pierwszy krok w międzynarodowej ścieżce szkoły.

Wszystkie wartości Szkół eTwinning ujęto w Misji Szkół eTwinning, w której określono pięć obszarów którym poświęcone są Szkoły eTwinning i które stanowią przewodnik dla szkół chcącycg uzyskać Odznakę:

 • Szkoły eTwinning realizują koncepcję przywództwa opartego na zasadach podziału kompetencji
 • Szkoły eTwinning cechują działania oparte na współpracy, dzieleniu się i pracy zespołowej
 • Uczniowie w Szkółach eTwinning są inicjatorami zmian
 • Szkoły eTwinning są wzórem dla innych szkół
 • Szkoły eTwinning to innowacyjne i uczące się instytucje przeciwdziałające wykluczeniu

Dołączenie do Szkół eTwinning jest przede wszystkim wyrazem uznania dla zaangażowania personelu szkoły, w której tak nauczyciele, jak i dyrektorzy są aktywnymi członkami eTwinning nieustannie współpracującymi z uczniami. Podejście to znajduje się w centrum Raportu Monitorującego Szkoły eTwinning i Współdzielone Przywództwo 2020. Jeżeli ciekawią cię bezpośrednie świadectwa opisujące, co oznacza bycie Szkołą eTwinning, Raport Moniturujący oferuje jedyną w swoim rodzaju perspektywę. Pierwsza część raportu zawiera analizę odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie, która objęła 1261 Szkół eTwinning, a druga przedstawia pogłębiony przegląd sześciu wymienionych Szkół eTwinning i ich szczególnej historii:

 • Lycée des métiers Louis Blériot, Francja
 • Szkoła Doświadczalna Uniwerystetu w Salonikach, Grecja
 • Direzione Didattica Ottavo Circolo, Piacenza, Włochy
 • Scoala Gimnaziala nr.17, Botosani, Rumunia
 • Col·legi Sant Josep, Navàs, Hiszpania
 • Dr İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Turcja

Dowiedz się więcej o wnioskach z Internetowej Konferencji Szkół eTwinning - Współdzielone Przywództwo: ku podejściu Szkoły eTwinning oraz zobowiązaniu Szkoły eTwinning do pracy zespołowej i współpracy.