article image

Szkoły eTwinning i przywództwo współdzielone: przedstawiamy Raport eTwinning 2020

Każdego roku eTwinning przyznaje setkom szkół Znak Szkoły eTwinning

Znak Szkoły eTwinning jest wyrazem uznania dla działań eTwinning oraz uczestnictwa, zaangażowania i oddania wobec podejścia obejmującego całą szkołę, które charakteryzuje współpraca w zespołach złożonych z nauczycieli i dyrektorów szkół.

Raport eTwinning 2020 bada metody działania Szkół eTwinning oraz ich poparcie dla podejścia współdzielonego przywództwa, sprawdzając ich praktyki poprzez analizę ilościową danych oraz dochodzenie jakościowe. Dane ilościowe zgromadzono dzięki ankiecie przeprowadzonej jesienią 2019 r., w ramach której łącznie 1261 Szkół eTwinning podzieliło się swoimi praktykami w pięciu obszarach Statutu Szkoły eTwinning. Dochodzenie jakościowe skupiło się na zbadaniu sześciu Szkół eTwinning - podczas badania Centralne Służby Wsparcia eTwinning przez 18 miesięcy zapewniały przewodnictwo, wsparcie i kontakt poprzez szereg działań stacjonarnych i internetowych.

Z Kluczowych ustaleń Raportu wynika, że:

1. Szkoły eTwinning są zaangażowane we współdzielone przywództwo

Solidne zrozumienie i aktywne stosowanie zasad Współdzielonego przywództwa dowodzą, że Szkoły eTwinning są otwarte na bardziej elastyczną strukturę przywództwa.

2. Szkoły eTwinning wykazują silne zaangażowanie we współpracę, współdzielenie i pracę zespołową

Współpraca między nauczycielami i między uczniami jest silna i skuteczna, mimo, że przydałoby się częstsze praktykowanie współpracy między nauczycielami i uczniami poza projektami eTwinning.

3. Szkoły eTwinning są przykładem dla innych szkół, ale potrzebne jest lepsze nawiązywanie kontaktów

Mimo, że Szkoły eTwinning często spełniają rolę Centrów uczenia się dla innych szkół, nauczyciele uważają, że Szkoły nie są jeszcze gotowe na tworzenie sieci i współpracę międzyszkolną.

4. Szkoły eTwinning to inkluzyjne i innowacyjne organizacje edukacyjne

Szkoły eTwinning tworzą kulturę dociekania, innowacji i odkrywania, w której najważniejsza jest edukacja uczniów oraz ceni się różnorodność.

5. Szkoły eTwinning muszą przyjąć bardziej proaktywną postawę wobec społeczności lokalnych

Silniejsze wsparcie Szkoły eTwinning w lokalnej społeczności umożliwiłoby sformalizowanie jej roli jako Szkoły i w kontekście lokalnym.

Podsumowując, znak Szkoły eTwinning to coś więcej niż tylko "certyfikat jakości" - to formalne potwiedzenie potencjału posiadających go szkół. Ich zalety i energię można spotęgować dzięki mądremu zachęcaniu, docenianiu i elastyczności - są to kluczowe elementy podejścia współdzielonego przywództwa. Dzięki temu Szkoły eTwinning mogą stanowić swoisty kompas dla innych okolicznych szkół i przyczynić się do upowszechnienia praktyk eTwinning.

Pełny raport zostanie opublikowany w 2021 r., natomiast streszczenie Raportu można przeczytać tutaj.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.